Maturita 2024


 Pokyny a informácie pre žiakov

Špecifikácia testov pre externú časť a písomnú formu internej maturitnej skúšky v školskom roku 2023/2024:

  • z cudzích jazykov úroveň B1 a úroveň B2
  • z druhého vyučovacieho jazyka úroveň C1

Špecifikácia testu z matematiky pre externú časť maturitnej skúšky v školskom roku 2023/2024

Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry z maďarského jazyka a literatúry z ukrajinského jazyka a literatúry pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2023/2024

Aktuálna informácia: 

   Všetko o maturite na NIVAM

Ako funguje maturitná skúška 
Ako sa hodnotí externá časť maturity
Ako prebieha maturitná skúška


Študijné odbory v školskom roku 2023/2024:


6317 M obchodná akadémia, denné štvorročné štúdium

6317 M obchodná akadémia - duálne vzdelávanie, denné štvorročné štúdium

6330 K bankový pracovník - duálne vzdelávanie, denné štvorročné štúdium

6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium, denné päťročné štúdium


Vyššie odborné štúdium 6310 Q financie


Denné trojročné pomaturitné štúdium pre absolventov stredných škôl

Informácia o štúdiu

Prihláška na štúdium

Základné údaje o štúdiu


Oznam pre stravníkov školskej jedálne na školský rok 2023/2024Základné


Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

Etický kódex pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vzor

Etický kódex - Obchodná akadémia

Informácie pre študentov školy:

              

Informácie pre maturantov:

Súťaže pre študentov školy v školskom roku 2019/2020:

Informácie pre všetkých (študenti, učitelia, verejnosť...)


2018

2017

2016

2015

2012

2011