Preukaz študenta ISIC a preukaz učiteľa ITIC


Možnosť zakúpiť si známku ISIC pre školský rok 2023/2024 už teraz (VIDEO)

Pre držiteľov ISIC preukazov: 

Pre rodičov našich študentov, ktorí sú držiteľmi preukazov ISIC odporúčame do pozornosti:

 "DOTAZNÍK" 

(vyjadrite svoj názor k poskytovaným zľavám ku preukazu. Dotazník slúži na zistenie názoru rodičov, aké ďalšie zľavy by uvítali ku preukazu. Vyjadrite svoj názor k poskytovaným zľavám a pomôžte tak rozšíriť sieť poskytovateľov, vďaka čomu môžete ušetriť viac peňazí.) 

Základné informácie:

Medzinárodný študentský identifikačný preukaz ISIC je jediný celosvetovo uznávaný doklad preukazujúci štatút študenta denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej škole. Preukazy vydáva od roku 1949 medzinárodná organizácia ISTC (International Student Travel Confederation) pod záštitou UNESCO.

ISIC = International Student Identity Card 

Medzinárodný učiteľský identifikačný preukaz ITIC je jediným celosvetovo uznávaným dokladom preukazujúcim štatút učiteľa. Preukaz vydáva svetová organizácia ISIC Association pod záštitou UNESCO.
S preukazom ITIC sa môžete stať súčasťou celosvetovej komunity učiteľov, ktorí využívajú množstvo zliav a výhod. Od roku 1984, keď bol prvýkrát vydaný, sa jeho distribúcia rozšírila do viac než 40 krajín na celom svete .

Ak mate záujem o vydanie nového preukazu žiaka/zamestnanca školy: https://isic.sk/platbaskoly/   (preukaz následne po úhrade objednáva škola)

Ak mate záujem o vydanie duplikátu:

a) žiak: https://moja.dopravnakarta.sk/duplikat (objednáva žiak)

b) učiteľ: https://isic.sk/platbaskoly/   (duplikát následne po úhrade objednáva škola)

Ak máte záujem o kúpu známky:

a) žiak: https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/skola-znamkaisiceuro/ (objednáva žiak)

b) učiteľ: https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-itic/  (objednáva učiteľ)

c) učiteľ: objednanie preukazu cez platobnú bránu: ISIC.sk - Platby študentov a učiteľov SŠ

KDE SA DÁ PREUKAZ ŽIAKA ISIC/EURO<26 VYUŽIŤ?

  1. Zľavy a výhody na Slovensku
  2. Zľavy a výhody v zahraničí - 130 krajín sveta
  3. Zľavy a výhody v medzinárodnej sieti zliav EURO<26

Predženie platnosti čipov Preukazov ISIC/EURO26

Na konci každého školského roka je potrebné predĺžiť platnosť čipov Preukazov ISIC/EURO26 na ďalší školský rok pre potreby dopravcov (MHD, SAD, ZSSK).  Žiaci, ktorí si nepredĺžili platnosť čipu môžu pri cestovaní dostať pokutu.

Tí žiaci, ktorí si na preukaze nepredĺžili platnosť čipu môžu tak urobiť:

  • na školskom termináli - cez svojho triedneho učiteľa:
  • alebo na termináli v CKM 2000 Travel, Hlavná 58, Košice (v čase: 10:00 h – 18.00 h).

Žiaci, ktorí by si chceli skontrolovať platnosť čipu, môžu tak urobiť vyššie uvedeným spôsobom, ako pri predĺžení platnosti.

Platnosť preukazu, ktorý je predĺžený na školský rok 2023/2024 je:

  • do 31. 8. 2024 pre potreby školy a dopravy (MHD a SAD)

  • do 30. 06. 2024 pre potreby Železničnej dopravy (ZSS)

Inštrukcie k používaniu Preukazu ISIC/EURO26 v školskom roku 2023/24

1.      Na preukaz je potrebné nalepiť fotografiu s použitím priloženej fólie. Bez fotografie je preukaz neplatný.

2.      Pre využívanie zliav ISIC a EURO<26 v obchodoch, kinách, Orange, kúpaliskách, e-shopoch, na cestovanie, poistenie, na zľavy ISIC a EURO<26 v zahraničí  je preukaz platný hneď od obdržania, až do doby vyznačenej na preukaze, napr. 09/2024.

         V ďalšom roku sa platnosť preukazu predlžuje kúpou a nalepením známky 09/2025.

         Viac na: www.studentskypreukaz.sk

 3.     V SAD sa karta aktivuje prvým nabitím kreditu u šoféra autobusu alebo na predajnom mieste dopravcu.

 4.     V MHD (na predajnom mieste alebo cez internet) si žiak môže na preukaz kúpiť mesačník, alebo nahrať kredit.

 5.     Ako sa bezplatne zaregistrovať a cestovať na bezplatnú prepravu:

Pre využívanie bezplatnej prepravy žiakov a študentov vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko, je potrebná jednorazová registrácia ISIC preukazu študenta (bezkontaktnej čipovej karty) v systéme ZSSK. Registráciu je možné okrem osobnej návštevy pokladnice s KVC na železničnej stanici, vykonať jednoducho aj online z pohodlia domova, na stránke Zákazníckeho konta ZSSK. Po úspešnom vytvorení registrácie s nárokom na bezplatnú prepravu a uvedením čísla ISIC preukazu, je možné služby bezplatnej prepravy začať využívať okamžite. Študentom odporúčame vyzdvihovať si lístky na bezplatnú prepravu s dostatočným predstihom komfortne online – a to prostredníctvom e-shopu ZSSK alebo mobilnej aplikácie Ideme vlakom, ktorá je dostupná pre platformu Android aj iOS. Bližšie informácie o podmienkach registrácie a bezplatnej prepravy získate (https://www.zssk.sk/bezplatna-preprava/studenti/).

Viac na:  www.transcard.sk