Rada školy


Zoznam členov Rady školy pri Obchodnej akadémii, Watsonova 61, Košice

od. 17.10.2023

 

Meno a priezvisko

RNDr. Elena Kravcová                                 pedagogický zamestnanec - predseda RŠ

Ing. Danka Gerendová                                 pedagogický zamestnanec - podpredseda RŠ

Gabriel Černota                                            nepedagogický zamestnanec školy

Melinda Pavlíková                                        zástupca rodičov

Ing. Monika Kušnír Smolnická, MBA            zástupca rodičov

Ing. Lýdia Mikulová                                      zástupca rodičov

Laura Hudáková                                          zástupca žiakov

Ing. Jaroslav Polaček                                  delegovaný poslanec zastupiteľstva KSK

Ing. Milan Lesňák                                        delegovaný poslanec zastupiteľstva KSK

JUDr. Jarmila Zvarová                                delegovaný zástupca KSK

Ing. Ľudmila Magušková                            delegovaný zástupca KSK