Aktuality

NAJLEPŠÍ PODNIKATEĽSKÝ PLÁN -Štatút súťaže

Prijímacie konanie na školský rok 2024/2025

2% z dane!    Potvrdenie o zaplatení dane    Vyhlásenie o poukázaní 2% 

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2024/2025 v študijných odboroch:

6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium

6317 M  obchodná akadémia

Prevencia kriminality (Kyberšikanovanie   Nenávistné prejavy   Radikalizácia a násilný extrémizmus)

  

Prihláška na stravovanie v školskom roku 2023/2024

Virtuálna prehliadka školy

Predstavenie predmetových komisii:  SPV , CUJ, BS, MAT, TSV, EKO, UCT, SIP       

Vzorové testy pre prijímacie skúšky                                                             

Vylepšené  odborné učebne a spoločenská miestnosť

Zriaďovateľ školy - Košický samosprávny kraj           

                                                                                                                                            

                                                                   

                                                                                     Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II

 ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM    

Elektronické odhlasovanie obedov

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

Veľtrh cvičných firiem v Ostrave 2024

08.04.2024

V dňoch 20.3.-21.3. 2024 mala pätica našich tretiačok možnosť zúčastniť sa na ostravskom veľtrhu cvičných firiem a prezentovať niečo, čo nás skutočne táto škola naučila.   Hneď po príchode do Ostravy nás privítali profesori aj s pánom riaditeľom z partnerskej školy. Následne nás pohostili chutným jedlom v ich školskej…

Postup do 2. ( finálového kola) Olympiády Mladý účtovník

05.04.2024

Dňa 19. marca 2024 sa  konalo 1. celoslovenské online  kolo Olympiády Mladý  účtovník 2024.  Naša žiačka z V. E triedy, Lenka Škulková, sa stala jednou z najlepších účtovníkov 1. kola  a zároveň postúpila do 2. ( finálového) kola olympiády, ktoré  bude prebiehať 16. apríla 2024. K dosiahnutému úspechu jej  srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia…

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy