Aktuality

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste:     

Učiteľ/ka anglického jazyka      Učiteľ/ka odborných ekonomických predmetov

 

Prijímacie konanie na školský rok 2024/2025

ZOZNAM UCHÁDZAČOV PODĽA CELKOVÉHO POČTU BODOV ZÍSKANÝCH PRI PRIJÍMACOM KONANÍ:

študijný odbor: 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium     

študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia

Vážení rodičia/zákonní zástupcovia prijatých uchádzačov na štúdium, 

oznamujeme Vám, že podľa e § 68 ods. 3 školského zákona ste povinní písomne potvrdiť prijatie na vzdelávanie neplnoletého uchádzača do 3 pracovných dní (do 22.05.2024).

Písomné potvrdenie prijatia na vzdelávanie

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2024/2025 v študijných odboroch: 

6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium

6317 M  obchodná akadémia

Prevencia kriminality (Kyberšikanovanie   Nenávistné prejavy   Radikalizácia a násilný extrémizmus)

  

Prihláška na stravovanie v školskom roku 2023/2024

Virtuálna prehliadka školy

Predstavenie predmetových komisii:  SPV , CUJ, BS, MAT, TSV, EKO, UCT, SIP       

Vzorové testy pre prijímacie skúšky                                                             

Vylepšené  odborné učebne a spoločenská miestnosť

Zriaďovateľ školy - Košický samosprávny kraj           

                                                                                                                                            

                                                                   

                                                                                     Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II

 ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM    

Elektronické odhlasovanie obedov

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

Návšteva Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ a Amerického centra vo Vedeckej knižnici v Košiciach

24.05.2024

V pondelok 20. mája 2024 sa naši žiaci bilinguálneho štúdia zúčastnili návštevy Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ a Amerického centra vo Vedeckej knižnici v Košiciach. Zaujímavá a pútavá prezentácia možností štúdia a práce katedry spolu s prehliadkou výučbových priestorov vyplnila naše pondelkové predpoludnie. Počas návštevy Vedeckej knižnice v…

REVOLUTION TRAIN – protidrogová výchova

24.05.2024

Dňa 18.04.2024  žiaci 1.D a 1.E triedy dostali jedinečnú možnosť zúčastniť sa na unikátnom protidrogovom projekte pod záštitou KSK a Národnou protidrogovou centrálou, spolu s nadáciu Nové Česko, nazvanom Revolution train. Išlo o program zostavený v 6 vagónoch so štyrmi kinosálami a ôsmymi interaktívnych miestnosťami. Žiaci si mali možnosť „zažiť“ skutočný príbeh mladých ľudí, ktorým životy zničila droga a pozrieť sa…

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy