Súčasnosť školy


Vedenie školy:

Riaditeľ školy

Ing. Peter Országh

Ing. Peter Országh

Zástupcovcia:

Ing. Jana Mazagová               

Ing. Jana Mazagová

RNDr. Mária Javnická 

Ing. Richard Hritz

Ing. Richard Hritz

Organizačná schéma školy ← klik

Rozmiestnenie tried a učební v školskom roku 2022/2023 ← klik

Priestory školy - fotogaléria  ← klik

Základné údaje:

Študijné odbory:

Počet tried v odbore v šk. roku 2022/2023

  • 6317 M obchodná akadémia 
  • 6417 M obchodná akadémia - duálne vzdelávanie
  • 6330 K bankový pracovník
  • 6310 Q financie

8

2

2

-

  • 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium

10

Školské vzdelávacie programy v školskom roku 2023/2024

Zaujímavé štatistiky o škole