Cvičné firmy


V školskom roku 2022/2023 sú na našej škole založené tieto cvičné firmy:

Názov cvičnej firmy Odborné vedenie Trieda

Voňka, s. r. o.

Ing. Richard Hritz

IV. B

Eve&Ty, s. r. o.

Ing. Richard Hritz

IV. E

OffStress, s. r. o.

Ing. Richard Hritz

III. A

ALL IN WAFFLE, s. r. o.

Ing. Darina Lippaiová

IV. A

Minit, s. r. o.

Ing. Peter Országh

IV. D

In-Energy, spol. s r. o

Ing. Peter Országh

V. D

CRAFFEE, s. r. o.

Ing. Eunika Dutková

V. E

CASSIA, s. r. o

Ing. Eunika Dutková

IV. CVyhodnotenie 18. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach

Vyhodnotenie 17. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach

Vyhodnotenie 16. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach

Vyhodnotenie 15. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach

Vyhodnotenie 14. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach

Vyhodnotenie 13. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach

Vyhodnotenie 12. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach

Vyhodnotenie 11. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach