Veľtrh cvičných firiem v Ostrave 2024


V dňoch 20.3.-21.3. 2024 mala pätica našich tretiačok možnosť zúčastniť sa na ostravskom veľtrhu cvičných firiem a prezentovať niečo, čo nás skutočne táto škola naučila. 

 Hneď po príchode do Ostravy nás privítali profesori aj s pánom riaditeľom z partnerskej školy. Následne nás pohostili chutným jedlom v ich školskej jedálni a previedli nás po priestoroch ich modernej školy, ktorá nám vzala dych. Takto naplnení energiou sme sa presunuli na Černou louku a vrhli sa do pripravovania nášho stánku. Aj keď sa po dofúkaní päťdesiateho balónu všetkým točili hlavy, na stánku bolo jasne vidieť žiariace svetielka, veľké zlaté písmená a ten kus práce, ktorý sme odviedli. Na záver dňa sme sa ešte prešli nami nepreskúmanými ulicami večernej Ostravy a zamierili na hotel, v ktorom sme si dopriali zaslúžený spánok. 

 Na druhý deň ráno začal veľký zhon. Všetky sme sa vyfintili, zhltli raňajky, zbalili si kufre a show mohla začať. Naša firma Finty, ktorá ponúka kurzy finančného poradenstva, ohúrila ľudí natoľko, že pri našom stánku nebolo nikdy prázdno. Všetci mali záujem vyskúšať si nami pripravené hry či kvízy a my sme museli oprášiť naše komunikačné znalosti. Mnoho ľudí nevie, ako správne pracovať s peniazmi a keďže nás naša ekonomická škola toho veľa naučila, podarilo sa nám uspokojiť túžbu preniesť tieto múdrosti aj ďalej. 

Obsadili sme solídne 3. miesto v kategórii najlepší reklamný spot a výhra nás nesmierne potešila, ale hlavne nakopla motiváciou snažiť sa ešte viac. 35 konkurenčných firiem tak pre nás ostalo aj obrovskou inšpiráciou. Sme veľmi vďačné za takúto skvelú príležitosť, ktorá nás posunula v mnohých smeroch. Špeciálne poďakovanie patrí pánu profesorovi Hritzovi, ktorý nám bol už od samého narodenia našej firmy oporou a dal do nej kus svojho srdca, rovnako ako my ostatní. Verím, že FinTy čaká ešte veľa úspechov a my sa toho už nevieme dočkať. 

 

Kristína Müllerová 3.C


Postup do 2. ( finálového kola) Olympiády Mladý účtovník


Dňa 19. marca 2024 sa  konalo 1. celoslovenské online  kolo Olympiády Mladý  účtovník 2024.  Naša žiačka z V. E triedy, Lenka Škulková, sa stala jednou z najlepších účtovníkov 1. kola  a zároveň postúpila do 2. ( finálového) kola olympiády, ktoré  bude prebiehať 16. apríla 2024. K dosiahnutému úspechu jej  srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia vo finálovom kole.

                                                           Ing. Michaela Múdra


Deň Svätého Patrika


Deň Svätého Patrika sa každoročne oslavuje 17. marca na výročie smrti Sv. Patrika.

Sv. Patrik, ktorý žil v piatom storočí, je patrónom Írska a jeho národným apoštolom. Íri oslavujú tento deň ako náboženský sviatok už viac ako 1000 rokov.

Podľa legendy Sv. Patrik použil trojlístok na vysvetlenie Najsvätejšej Trojice írskym pohanom. Na Deň Sv. Patrika je zvykom nosiť trojlístok, zelené oblečenie alebo zelené doplnky. Írske rodiny tradične navštevujú kostoly a oslavujú, tancujú a hodujú počas celého dňa.

Počas hodín angličtiny sa naši študenti dozvedeli veľa informácií o tomto populárnom sviatku a jeho histórii a vypracovali si rôzne cvičenia venované tomuto obľúbenému írskemu dňu.

Mgr. Lýdia Desiatniková, PhD.


Oxford University Press a Megabooks


 

Dňa 21. 3.2024 sa na Rektoráte UPJŠ  Šrobárova 2 v Košiciach konala konferencia vydavatelstiev Oxford University Press a Megabooks za účasti učiteľov anglického jazyka Východoslovenského regiónu a zástupcov týchto distribútorov. 

Prezentérmi aktivít boli dlhoroční a skúsení lektori - PaedDr. Danica Gondová, PhD. -metodologička z fakulty Humanitných vied Žilinskej univerzity a Paul Kelly,M.A., autor ELT materiálov a recenzent EFL coursebookov pre stredné školy.

Obaja si pripravili zaujímavé interaktívne vystúpenia, týkajúce sa speaking a writing skills s dôrazom na uplatňovanie kritického myslenia žiakov, autonómneho sebahodnotenia a zdieľania žiackych esejí a  kreatívnych písomností na digitálnych platformách, napr. https://www.teenink.com/ , ktoré pomáhajú žiakom zvýšiť si  jazykové sebavedomie a skvalitňovať svoje  kompetencie.

Za našu školu sa konferencie zúčastnili PhDr. Darina Kováčová a Mgr. Simona Albertová. Bonusom bolo podpísanie učebnice Life Visions spoluautorom Paulom Kellym, a získanie digitálnej učebnice Life Visions Upper Intermediate ako ďalšej interaktívnej pomôcky pre žiakov bilingválneho štúdia.

 

PhDr. Darina Kováčová, PK BS


VEDIEŤ VIAC


Realizátor projektu VEDIEŤ VIAC je nezisková organizácia SEEDS, ktorá prináša na slovenské základné a stredné školy sériu prednášok, ktorými sa snaží urobiť vyučovanie zaujímavejším. Realizuje sa vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Cieľom projektu je priniesť nové informácie, vzbudiť zvedavosť a túžbu ďalej poznávať a starať sa o to, čo máme. Prezentácie prepájajú vedomosti z viacerých oblastí (geografia, dejepis, cudzie jazyky, ekológia, biológia, etika ...).
​​​​​​​Z množstva ponúkaných tém, ktoré sú sprístupnené pre našich žiakov a učiteľov online na platforme organizácie Seeds, sme prejavili záujem o cestovateľské zážitky z anglicky hovoriacich krajín poprepletané históriou a súčasnosťou. Naši žiaci 2. ročníka sa zúčastnili prezentácie o vzdialenej Austrálii a prezentácie USA krížom krážom. Témy sú prezentované zábavnou, interaktívnou formou, v súvislostiach, navzájom sa prelínajú, sú prispôsobené veku a úrovni žiakov a ponúkajú autentický pohľad na život v týchto krajinách.

Mgr. Lýdia Desiatniková, PhD.


Školské kolo Olympiády mladý účtovník


Dňa 22. 2. 2024 sa konalo školské kolo Olympiády mladý účtovník. Súťažiaci riešili súvislý príklad účtovania v obchodnej spoločnosti v programe Omega. Súťaže sa zúčastnilo 17 žiakov končiaceho ročníka. Víťazmi sa stali:

1.        Lenka Škulková                   V. E

2.        Viktória Georgieva              V. E

3.        Michal Štuller                      V. D

 

Všetkým súťažiacim k dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme a prvým trom postupujúcim držíme palce a prajeme veľa úspechov pri reprezentácii našej školy v prvom celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať online formou dňa 19. marca 2024. Tridsať najúspešnejších riešiteľov z prvého kola postúpi do druhého kola dňa 16. apríla 2024.

 

 

 

Košice   5. marca 2024                                                                 Ing. Michaela Múdra


Krajské kolo olympiády AJ


Žiačka Júlia Gergošová so  IV. D sa  dňa 14. 02. 2024 zúčastnila krajského kola OAJ v kategórii 2C1 a obsadila 2. miesto. Gratulujeme k výsledku.                                                                           PhDr. Darina KováčováEnviro - exkurzia do ZEVO - košickej spaľovne


Dňa 11. 12. 2023 sa naši žiaci z II. A triedy zúčastnili exkurzie do Centra environmentálnej výchovy spoločnosti Kosit a.s. 

Spoločnosť ZEVO  nám zabezpečila vzdelávací program pre žiakov o správnom nakladaní s odpadom. Prednáškou nás previedla skúsená lektorka, Mgr. Ľubomíra Brzová. Počas interaktívnej prednášky sme sa dozvedeli:

 • aké sú zásady správneho triedenia odpadov,
 • aký vplyv má naše spotrebiteľské správanie na zmeny klímy,
 • ako sa dá odpad premeniť na energiu a teplo.

Videli sme recyklačné haly, "bunker a drapák", stanicu na bioplyn a iné zaujímavosti.

Ďakujeme p. prof. Gregorkovej za skvelú príležitosť naučiť sa niečo nové, zaujímavé a praktické. Bol to super zážitok.

 

                                             RNDr. Jana Gregorková

                       koordinátor environmentálnej výchovy a Zdravej školy


Gaudeamus Región Košice 2023


Naša škola sa zúčastnila I. ročníka Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Región Košice 2023, ktorý sa uskutočnil v dňoch 27. a 28. 11. 2023 v Kulturparku v Košiciach.

Veľtrh návštevníkom predstavil 132 zastúpených univerzít, vysokých škôl, fakúlt a iných vzdelávacích inštitúcií. Žiaci si mohli vybrať z viac ako 5 500 študijných programov. Okrem tuzemských univerzít na veľtrhu boli zastúpené aj vzdelávacie inštitúcie z ďalších 3 krajín. Informácie o štúdiu si mohli vyberať z ponúk: Slovenskej republiky, Českej republiky, Dánska, Veľkej Británie, Holandska, Spojených arabských emirátoch, Írska, Nemecka, Fínska, Belgicka, Litvy, Španielska, Malty a Japonska. 

Veľtrh študentom ponúkol:  

• kontaktné stánky škôl  

• prednášky o možnostiach štúdia v dvoch sálach  

• testovacie centrum  

• poradenský servis. 

 

Žiaci IV. D, II. EII. D aktívne prispeli k zdarnému priebehu akcie, za čo im patrí vďaka, rovnako ako p. prof. Mgr. S. Albertovej a kariérnej poradkyni RNDr. J .Gregorkovej. 

Laura Pohlyová, II. D:  

„Bola to výborná príležitosť, v ktorej som si mohla vytvoriť nejakú predstavu o vysokých školách na Slovensku, ale aj v zahraničí. Najviac ma zaujala prednáška o vysokých školách v Holandsku. Je tam veľa možností a aj prostredie je nádherné, ale zároveň aj štipendium 9000 eur za to, že budem raz študovať na Slovensku, ktoré ponúka MŠ SR.“ 

 

                                                          RNDr. Jana Gregorková

                                                      výchovný a kariérny poradca


Deň aktivít na OAKE - 16. november 2023


16. novembra "Deň aktivít"                        FOTOGALÉRIA


Young4Climate


VÝHRA – Elektrický kompostér  do kuchyneDňa 29.11.2023 sa v sídle Via Carpatia na Bačíkovej ulici uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien v rámci súťaže a projektu Young4Climate – Zvyšovanie povedomia a vzdelávanie mladej generácie bojujúcej proti klimatickej kríze, ktorý vyhlásila Technická univerzita v Košiciach a EZÚS Via Carpatia.

Zúčastnili sa ho koordinátorky projektu RNDr. Jana Gregorková a Ing.Angelika Marčoková. Naša škola získala elektrický kompostér do kuchyne a veríme že bude dobým pomocníkom pri spracovaní bioodpadu. 

Do súťaže sa mohli zapojiť stredné školy, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. Vďaka veľkému počtu zapojených žiakov, ktorí odovzdali hlas našej škole a zároveň získali  nové vedomosti z ekológie sme spoločne s niekoľkými ďalšími strednými školami získali  hodnotné environmentálne ceny.  

Všetkým hlasujúcim patrí veľké ĎAKUJEME.

 

                                                                                                RNDr. Jana Gregorková

                                                                   koordinátor environmentálnej výchovy a Zdravej školy


Best in English – Medzinárodná súťaž z anglického jazyka


Študenti V. D, V. E, IV. D a IV. E triedy  a  žiačka III. E triedy BS sa  zúčastnili 16. 11. 2023  medzinárodného testovania z ANJ-  “Best in  English“.  Úlohy boli vypracované  spôsobom  A2- C1 vzostupným spôsobom, obsahovali testovanie všetkých jazykových kompetencií. Súčasťou boli aj krátke autentické videofilmy. Organizátorom súťaže je Inštitút pre rozvoj kompetencií, nezisková organizácia Bestinenglish.org, The Institute for Competencies Development and the Czech-US agency , so sídlom v Prahe, Českej republike. Hlavným partnerom je International Language Academy v Kanade.

Cieľom testovania  je motivovať žiakov k vyšším a kvalitnejším jazykovým kompetenciám a dať im možnosť porovnať sa so študentmi stredných škôl na celom svete. Za jazykovú a obsahovú správnosť testu zodpovedajú zostavovatelia testu - International House Prague Language SchoolILAC Canada. Do súťaže sa zapojilo cca 23 000 študentov z viac ako 700 stredných škôl z 34 krajín sveta. Oficiálne výsledky umiestnenia jednotlivých škôl a jednotlivcov budú zverejnené na stránke: www.test.2023.bestinenglish.org.

Organizačne súťaž zabezpečovala  PhDr. Darina Kováčová, dozor vykonávali Mgr. Zuzana Marcinová, Mgr.Antónia Zubková.

Identifikačný kód školy : 62JWP7BU, naše maximálne skóre: 114/126  možných bodov.

Najlepšie výsledky dosiahli títo žiaci:

A.      štvrtý ročník:

 1. Gergošová Júlia, IV. D -114                                                  bodov /90%
 2. Varhoľáková Timea, IV. D-110,5                                           bodov /88 %
 3. Vitézová Hajnalka, IV.E-104,5                                              bodov /83% 
 4. Bálint Benjamín, IV.D-102                                                    bodov /81%

                                              
B.        piaty  ročník:

 1. Polačková Sabina, V. D- 108,5                                             bodov /86%
 2. Stropkovič Tomáš, V. D-105                                                 bodov /84%
 3. Perháčová Ema,V. E-105                                                       bodov/84%
 4. Stefán Šimon, V. D-103                                                         bodov /82%
        Žiaci, ktorí dosiahli ďalšie vynikajúce výsledky, 101,5 a 101  bodov / 80% a 81%:
Olexová Zuzana IV. D-101,5                                                          bodov/81%
Balogová Karolína  IV.E-101                                                         bodov/80%
Ivanová Lívia, V. D-101,5                                                               bodov/81%
Škulková Lenka, V. E-101                                                              bodov/80%
Králiková Sarah,V. E-101,5                                                            bodov/81%
Czӧveková Noémi,V. E-101,5                                                        bodov/81%
Pekný výsledok dosiahla aj žiačka III. E triedy: Hudáková Martina 91,5 bodov/73%.

                                                              

Súťaž prebiehala v učebniach: ADK1, ADK 3 a ADK 4.  K výsledkom  zablahoželala vedúca PK aj členovia tímu BS, ktorí vyzdvihli vysoký záujem o testovanie z anglického jazyka a viditeľné zlepšovanie jazykových zručností a kompetencií našich žiakov, čoho dôkazom je opäť vyššie dosiahnuté skóre v porovnaní s minulým ročníkom.

                                                                                                            PhDr. Darina Kováčová
                                                                                                            PK bilingválneho štúdia

Projekt ElektroodpadDopad


 

V dňoch 6. až 8.11.2023 sa žiaci našej školy, spolu s koordinátorkou environmentálne výchovy p. prof. RNDr. Janou Gregorkovou, zúčastnili 3 -dňového workshopu v rámci projektu ElektroodpadDopad, ktorý organizuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA zo Zvolena.

Sarah Tresová , 2.E: Cieľom tohto kurzu bolo naučiť nás ako sa správne repasujú a následne aj recyklujú elektro odpady. Na začiatku sme navštívili recyklačné stredisko ZEDKO v Banskej Bystrici, kde sme mohli vidieť celý proces zblízka a zároveň sme sa mohli dozvedieť veľa zaujímavých faktov o recyklácii drahých kovov. Následne sme sa presunuli do Vzdelávacieho centra Zaježová, kde na nás čakalo veľa zábavných, no zároveň aj náučných aktivít na tému elektro odpad, ktoré pre nás pripravili úžasní lektori – Lesanka Blažencová a Zuzka Gallayová. Počas tohto kurzu sme sa nielenže naučili niečo nové, ale nadviazali sme aj nové priateľstvá a spoznali super ľudí zo stredných škôl po celom Slovensku, ktorí absolvovali workshop spolu s nami.

Dávid Smolnický 2.E : Na zaujímavom pobyte v Zaježovej ma čakalo plno prekvapení. V pondelok 6.11 sme boli na exkurzii v závode na recyklovanie elektro odpadu v Banskej Bystrici, kde som sa napríklad dozvedel, že z röntgenov sa dá získať späť v procese recyklácie striebro. V utorok 7.11 sme mali deň plný hravých aktivít v interiéri aj exteriéri, najviac ma bavila „úniková hra“ a workshop o fotografovaní. Škoda, že sme sa museli v stredu rozlúčiť. Do školy si nesiem veľké plány, ako povedať spolužiakom o recyklácii mobilu, ako a kde sa zbiera elektro odpad. Som vďačný za túto skúsenosť.

 RNDr. Jana Gregorková


34. ročník olympiády v ANJ pre bilingválne štúdium


Vyhodnotenie 34. ročníka školského kola olympiády  bilingválneho štúdia v anglickom jazyku v školskom roku 2023/2024 na Obchodnej akadémii Watsonova 61 v Košiciach

                          

Dňa 13.11. 2023 sa na Obchodnej Akadémii Watsonova 61 v Košiciach uskutočnil 34. ročník olympiády v ANJ pre žiakov prvého až piateho ročníka bilingválneho štúdia. Z 37 zúčastnených, súťažilo v 2C1 31 žiakov a 6 žiaci súťažili v kategórii 2C2-native speakers.

Súťaž pozostávala z dvoch kôl, písomného so začiatkom o 8.00 h a ústneho so začiatkom o 10.00 h. Písomné testy preverili u zúčastnených úroveň gramatiky, slovnej zásoby, posluchu s porozumením a čítania s porozumením. Test prebehol formou priradeného písomného zadania v MS Teams. Počas písomnej časti sa o organizáciu a bezproblémový priebeh starali Mgr. Simona Albertová ,  Mgr. Edita MadžarováMgr. Antónia Zubková. Opravu testov a zápis  do výsledkových tabuliek realizovali Mgr. Simona Albertová a PhDr. Darina Kováčová.

V komisii  ústnej časti -roleplay a picture story pracovali Mgr. Edita Madžarová,  Mgr. Lýdia Desiatniková,PhD a Mgr. Antónia Zubková. Speaking test bol zameraný na preverenie vyjadrovacích schopností, interakciu žiaka v situačnom dialógu,  tvorivosť a plynulosť rečového prejavu, rozmanitosť slovnej zásoby a používania gramatických štruktúr vo vlastnom príbehu prerozprávanom podľa vizuálnej predlohy. 

 Komisia  BS  na záver vyhodnotila priebeh súťaže, ocenila zodpovedný prístup a veľmi dobrú jazykovú úroveň žiakov. Zablahoželala súťažiacim k dosiahnutým výsledkom za účasti p. zástupcu riaditeľa, Ing. Richarda Hritza.

Ocenení:

Kategória 2C 1                                                                                                               Kategória 2 C 2

 1 .miesto: Gergošová Júlia IV.D                                                                              1.miesto : Bálint Benjamín IV.D

 2. miesto: Petrigalová Sára IV.E                                                                              2.miesto:  Rončinská Michaela II.D

 3 .miesto: Stropkovič Tomáš V.D                                                                            3.miesto:  Szilágyi  Tibor III.D

 4.miesto:cena za invenčnosť : Kuzma Réka V.D                                               4.miesto :cena za invenčnosť: Žolna Jakub I.E

Výsledkové tabuľky školského kola budú elektronicky spracované a  odoslané koordinátorom OK OAJ a KK OAJ. Žiaci boli elektronicky prihlásení do školského kola a postupových kôl cez  platformu Edupage. 

Postupujú:

 • do krajského kola Júlia Gergošová v kategórii 2C1
 • do okresného kola Benjamín Bálint v kategórii 2C2.

  

V Košiciach, 13. 11. 2023

PhDr. Darina Kováčová, PK BS                                                                                                                                         


19. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 25.10. – 26.10.2023 - FotodokumentáciaNa rovinu o duševnom zdraví


Deň: 24. 10. 2023 

Organizátor: Psychosociálne centrum Košice

Názov podujatia: 3. ročník podujatia „Na rovinu o duševnom zdraví“

Ústredná téma: vzťahy okolo nás (rôzne problémy vzťahov medzi dieťaťom a rodičom, medzi partnermi a vzťah medzi lekárom a pacientom)

Účastníci: žiaci 4.D triedy a pedagogické asistentky: Ing. D. Josaiová a Mgr. M. Trojčáková.

Za koordinovanie akcie ďakujeme p. prof. J Gregorkovej. Tu sú niektoré reakcie žiakov :

 

Dominik Dikej:
Na začiatku prezentácie som mal obavy, že to nebude nič pre mňa, no o pár minút som sa “zobudil” a zistil že doktorku vedúcu talkshow počúvam už 10 minút. Na začiatku nám pani psychologička vysvetľovala ako funguje detsky mozog, prečo si veci do 2.5 roku života nepamätáme… Väčšina spomienok ktoré mame z detstva sú len z počutia alebo z fotografií. Kontakt dieťaťa s matkou je dôležitý hneď po narodení, v tejto fáze sa vytvárajú vnútorne city ktoré ovplyvňujú potom celý život dieťaťa.
Rodičia by mali obzvlášť venovať pozornosť tomu ako sa k dieťaťu správajú. Záleží aký prístup k nemu majú - či sú zhovievavý v každej veci, majú ľahostajný a kamarátsky prístup, alebo sú naopak príliš prísny. Najvhodnejším spôsobom výchovy je kombinácia kamarátskeho a prísneho prístupu k dieťaťu. Takýmto spôsobom výchovy môže rodič dieťa naučiť myšlienke vzťahovej väzby “Ja som OK, ty si OK”. Ak tak rodič neurobí a výchovu zanedbá, už v mladom veku sa môže prejaviť myšlienka “Ja nie som OK, ty si OK” alebo “Ja som OK, ty nie si OK”. V každom prípade to nie je prospešné pre dieťa v žiadnom smere.
Pri hádkach si musíme uvedomiť, že problém chceme vyriešiť spolu, že sme v tom spolu a spolu máme nájsť aj riešenie. Celkovo ma táto talkshow bavila a cením si, že spomínala aj reálne udalosti zo životov vedúcich talkshow. V budúcnosti by som sa určite rád ešte zúčastnil podobnej udalosti, no ocenil by som ak by sa viac v budúcom roku téma zamerala viac na tínedžerov ako deti.

 

Benjamín Bálint:

Na akcii na tému rodinných a partnerských vzťahov som sa dozvedel mnoho zaujímavých informácií. Bolo fascinujúce zistiť, že novorodené dieťa ešte nemá vyvinutý mozog. Rovnako dôležité je uvedomiť si, že venovať sa bábätku už pred jeho narodením je kľúčové pre vytvorenie silného vzťahu.
Počúvanie o tom, ako bábätko v matkinom bruchu rozpoznáva hlasy, ma dojalo a pripomenulo, aký krehký a zároveň silný môže byť rodinný zväzok. Zvýšený dôraz na komunikáciu v rodine a vzťahoch je nesmierne dôležitý, ako som sa presvedčil počas tohto podujatia.
Tiež som si uvedomil, že byť prísny a zároveň láskyplný rodič môže mať pozitívny vplyv na deti. A možnosť naučiť ich myšlienku “ja som okej, ty si okej” ma zaujala ako cenný prístup k výchove.
Jedným z najdôležitejších ponaučení bolo pochopenie toho, že pri konfliktoch sme spolu v tíme riešiacom problém, nie proti sebe navzájom. Schladenie emócií a neskôr rozumný rozhovor sú dôležité nástroje pri riešení hádok v partnerskom vzťahu.
Celkový dojem z tejto akcie bol pre mňa veľmi pozitívny. Uvedomil som si, aké dôležité sú tieto poznatky pre kvalitné rodinné a partnerské vzťahy. Bola to inšpiratívna udalosť, ktorá ma povzbudila pracovať na budovaní zdravých a harmonických vzťahov v mojom živote.

 

                                                                         RNDr. Gregorková,

                                                                  výchovný a kariérny poradca


MVCF 25.-26.10. 2023 – cena “ Elevator pitch-90 seconds“


Do tejto súťažnej disciplíny bolo prihlásených 15 súťažiacich z celkového počtu 16 cvičných firiem.

Hodnotil sa plynulý jazykový prejav v angličtine, schopnosť upútať, porovnať sa s konkurenčnou firmou, kreatívny prístup a výnimočnosť, resp. pridaná hodnota  firmy. Časový limit 90 sekúnd bol niektorými účastníkmi prekročený, alebo naopak, nedodržaný, takže porota musela pristúpiť k doplňujúcim trestným bodom v kritériách hodnotenia, aby čo najobjektívnejšie posúdila  kvalitu jednotlivých prezentácií, berúc do úvahy stres a pocit veľkej zodpovednosti, ktoré sa odrážali na vystúpeniach niektorých prezentujúcich.

Víťazi a výsledková listina súťažiacich:

 1. miesto -firma FillEco,Ltd.- Katarína Šimonová-SOŠ obchodu a podnikania,Strečnianska 20,Bratislava
 2. miesto-firma Kreastav Ltd.- Nina Živčicová-Súkromná OA DSA, Žiar nad Hronom
 3. miesto- firma Offstress Ltd.- Veronika Hudáková-Obchodná akadémia Watsonova 61, Košice.

Odbornú porotu tvorili:

 • PhDr. Darina Kováčová, OA Watsonova 61, Košic
 • Ing. Beáta Bucková, Obchodná akadémia Watsonova 61, Košice
 • Ing. Simona Přibylová, SOŠ obchodu a podnikania, Strečnianska 20, Bratislava.

  


Menia drogy emócie?


Dňa 27. 10. 2023 sa na našej škole uskutočnili pre žiakov II. B, II. C a II. D triedy besedy pod vedením skúseného lektora spoločnosti Bezdrog.sk p. Petra Rempera a to  z oblasti primárnej prevencie drogových závislostí.   Žiaci sa dozvedeli viac o tom, ako  užívanie drog ovplyvňuje naše emócie a počuli veľa zaujímavých príbehov zo života. Akciu zabezpečila a koordinovala  koordinátorka primárnej prevencie a výchovná poradkyňa – p. prof. Gregorková. 

 

RNDr. Jana Gregorková

koordinátor primárnej prevencie závislostí


Správna voľba povolania 2024


Dňa 24. a 25. októbra 2023 sa na SOŠ  Ostrovského 1 uskutočnila prezentácia všetkých stredných škôl v našom kraji pod záštitou predsedu KSK Ing. Rastislava Trnku nazvaná „Správna voľba povolania 2024“. 

V rámci tejto akcie sa uskutočnil workshop výchovných a kariérnych poradcov základných a stredných škôl, kde sme sa dozvedeli o novej platforme KSK "Dotvor sa" a pre výber povolania "worki.sk". Taktiež sa predstavili aj predstavitelia projektu VOLVO -Košice.

Žiaci zo základných škôl sa mohli pri našom stánku zastaviť, porozprávať o štúdiu na našej aj iných  stredných školách a dostať cenné informácie o prijímacích skúškach, podmienkach štúdia a živote na škole. Stánok školy pripravili a za akciu boli zodpovedné p. profesorky RNDr. Jana Gregorková a Mgr. Simona Albertová. Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme aj vybraným študentom II. D, II. E a III. B triedy. 

 

RNDr. Jana Gregorková

výchovný a kariérny poradca


Pobyt v USA a jazykové skúšky z prvej ruky


17. októbra 2023 sa naši žiaci bilingválnej sekcie zúčastnili veľmi pútavej prednášky hosťa z Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, odborného asistenta Mgr. Júliusa Rozenfelda, PhD, ktorý sa veľmi pútavým a interaktívnym spôsobom s našimi žiakmi podelil o zaujímavé a inšpiratívne zážitky z jeho ročného štipendijného pobytu v USA. Žiaci mali takto možnosť virtuálne navštíviť mnohé miesta a mestá naprieč celými Spojenými štátmi americkými a tiež si prakticky vyskúšali doplňovanie slepej mapy USA. Druhá časť prednášky bola venovaná oboznámeniu sa s možnosťami absolvovania medzinárodne uznávanej skúšky z anglického jazyka TOEFL.

                                    Mgr. Lýdia Desiatniková, PhD.

                                          učiteľka PK BŠ


Recykluj - chrániš tým životné prostredie


Dňa 18. 10. 2023 sa v CVČ RCM na Strojárenskej ulici uskutočnil zážitkový environmentálny workshop na tému recyklácie odpadu a ochrany životného prostredia - Recykluj - chrániš tým životné prostredie. Našu školu reprezentovali  vybraní žiaci z II. D a II. E triedy pod vedením pani prof. Gregorkovej. Pevne veríme, že sa im podujatie páčilo a prispeje k zdarnej recyklácii papiera, plastov, bateriek a zubných kefiek na našej škole.  

                                                                     RNDr. Jana Gregorková

                                             koordinátor environmentálnej výchovy a Zdravej školy


ROADSHOW - KAM na VYSOKÚ


Výstava ROADSHOW - KAM na VYSOKÚ, ktorú organizuje Národné kariérne centrum Trnava, dorazila aj do Košíc. Ako každý rok sa jej 17. 10. 2023 zúčastnili aj zástupcovia tried zo IV. A, IV. B, IV. C a V. D, V. E. pod vedením p. prof. RNDr. Gregorkovej. Zmapovali si možnosti vysokoškolského štúdia nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. Okrem iného získali potrebné informácie a dozvedeli sa viac o jednotlivých študijných odboroch, ktoré im ponúkajú univerzity. Pevne veríme, že podujatie prispelo k sebareflexii a ľahšiemu kariérnemu rozhodovaniu. 

RNDr. Jana Gregorková, výchovný a kariérny poradca


ЕRASMUS DAYS NA WATSONKE 2023


Tak ako v prechádzajúcom projektovom období, aj tento rok sme sa zapojili do siedmeho ročníka #ErasmusDays. Pripravenými aktivitami sme prispeli k propagácii programu Erasmus +, pričom sme sa zamerali na zdieľanie skúsenosti a zážitkov z našich posledných projektov. Žiaci a kolegovia, ktorí v minulom školskom roku vycestovali na stáž alebo na kurz, sa podelili o svoje skúsenosti s ostatnými. Pre žiakov 3. a 4. ročníka sme v dňoch 09.10. 2023 a 10.10. 2023 zorganizovali besedu v aule školy. Žiaci predstavili svoje čerstvé skúsenosti z praxe, ktorú absolvovali v novembri 2022 v Barcelone resp. a v apríli 2023 v Dubline. Workshopy boli obohatené aktívnou diskusiou všetkých žiakov 2. a 3. ročníkov, ktorí sa svojimi vhodnými otázkami a pripomienkami  dozvedeli všetko podstatné o programe Erasmus+, ako aj o praktickom osobnom využití takýchto skúseností. 

Veríme, že týmito aktivitami sme vzbudili u žiakov a kolegov záujem o účasť na mobilitách Erasmus +. 

                                                    Mgr. Mikuláš Lukáč, PhD.

                                                          učiteľ PK CJ


Slovenské rýchle prsty


V dňoch 27. – 29. septembra 2023 sa v Bratislave konal IV. ročník celoslovenského sústredenia  Slovenské rýchle prsty, ktorého sa z našej školy zúčastnili Barbora Liptáková z III. D triedy, Benjamín Bálint zo IV. D triedy a Adam Plavecki z III. E triedy.

Z pedagógov sa sústredenia zúčastnila p.  Grešová.

Súťaž pozostávala z viacerých disciplín:

 • 30-minútový odpis,
 • štvorfázový tréning s hendikepmi podľa výsledkov z „minútoviek“,
 • bodovaný tréning v minútových odpisoch s penalizáciou 100 úderov,
 • diktát AT a C-B-A...

Na záver sústredenia sa vyhlasovali výsledky. Najlepšie z našej školy sa umiestnil Adam Plavecki, ktorý v silnej konkurencii žiakov z celého Slovenska obsadil pekné 9. miesto.

Veríme, že naši reprezentanti si zo sústredenia odniesli nové poznatky a svojim usilovným prístupom budú svoj výkon neustále zlepšovať. 

Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy. 

                                                                                                 Ing. Anabela Grešová

                                                                                                    vyučujúca ADK


Európsky deň jazykov 2023


Európsky deň jazykov 2023

Mgr. Lýdia Desiatniková, PhD.

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 700 miliónov Európanov zo 46 členských štátov Rady Európy, ktorá podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. Jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.

Žiaci bilingválneho štúdia našej školy sa zapojili do aktivít Európskeho dňa jazykov sledovaním série krátkych videonahrávok zameraných na rôzne otázky o jazykoch, vyskúšali si interaktívne hry a kvízy dostupné na oficiálnej webstránke EDJ, výzvy zahrnuté v aplikácii Jazykové výzvy tajného agenta, ktoré povzbudzujú žiakov, aby využili množstvo príležitostí na precvičovanie alebo získanie ďalších informácií o jazykoch rôznych krajín.


Projekt Vedieť viac opäť na na našej škole


Projekt Vedieť viac opäť na na našej škole


Súťaž „Najlepší účtovník“


V závere školského roka sa uskutočnili dve súťaže z účtovníctva:

„Najlepší účtovník 3. ročníka“ -  pre žiakov 3. ročníka a 4. ročníka bilingválneho štúdia

Najlepší účtovník 2. ročníka“ - pre žiakov 2. ročníka a 3. ročníka bilingválneho štúdia

 

Súťaž Najlepší účtovník 3. ročníka   sa konala 6. júna 2023.

Najlepšími účtovníkmi 3. ročníka sa stali:

1. miesto: Vanesa Bérešová,  III. C

2. miesto: Emma Kišková , IV. D

3. miesto: Noémi Czőveková, IV. E 

 

Súťaž Najlepší účtovník 2. ročníka   sa konala 12. júna 2023.

Najlepšími účtovníkmi 2. ročníka sa stali:

1. miesto: Sára Petrigalová, III. E

2. miesto: Kristína Horňáková, III. D

3. miesto: Benjamín Bálint, III. D

 

Víťazom, ale aj ostatným súťažiacim k dosiahnutým výsledkom  srdečne blahoželáme!

                                                                          Ing. Marcela Židová

                                                                              vedúca PK UCT

 


Mladé talenty ZAV


 

V dňoch 5. až 6. júna 2023 sa v Bratislave konala súťaž “Mladé talenty ZAV”, ktorej sa zúčastnili žiaci II. D triedy Liliana Jackaninová, Barbora Liptáková, Tibor Szilagyi v sprievode pána zástupcu Ing. Richarda Hritza.

 Súťaž pozostávala z viacerých disciplín. Prvý deň sa uskutočnil bodovaný tréning v minútových odpisoch s penalizáciou 100 úderov. Druhý deň prebiehala súťaž v troch desať minútových odpisoch s penalizáciami 10, 50 a 100.

 Naša reprezentantka Liliana získala 4. miesto v bodovanom tréningu a družstvo našej školy reprezentované všetkými tromi spolužiakmi sa umiestnilo na peknom siedmom mieste. 

 Veríme, že naši reprezentanti sa budú postupne svojou aktívnou prácou zlepšovať a získajú ďalšie hodnotné umiestnenia v nasledujúcich rokoch. Lili, Baške a Tibimu ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

 


Enviro - exkurzia do ZEVO - košickej spaľovne


Dňa 6. 06. 2023 sa naši žiaci z 2.E triedy zúčastnili exkurzie do Centra environmentálnej výchovy spoločnosti Kosit a.s. Spoločnosť ZEVO  nám zabezpečila vzdelávací program pre žiakov o správnom nakladaní s odpadom. Prednáškou nás previedla skúsená lektorka, Mgr. Ľubomíra Brzová. 

Počas interaktívnej prednášky sme sa dozvedeli, aké sú zásady správneho triedenia odpadov, aký vplyv má naše spotrebiteľské správanie na zmeny klímy, ako sa dá odpad premeniť na energiu a teplo. Videli sme recyklačné haly, "bunker a drapák", stanicu na bioplyn a iné zaujímavosti.

Ďakujeme p. prof. Gregorkovej za skvelú príležitosť naučiť sa niečo nové, zaujímavé a praktické. Bol to super zážitok.


VÝHRA - Dažďová záhrada je naša


Dňa 29. 05. 2023 sa v sídle Via Carpatia uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien v rámci súťaže a projektu Young4Climate – Zvyšovanie povedomia a vzdelávanie mladej generácie bojujúcej proti klimatickej kríze, ktorý vyhlásila Technická univerzita v Košiciach a EZÚS Via Carpatia. Zúčastnili sa ho p. riaditeľ Ing. Peter Országh a koordinátorka projektu RNDr. Jana Gregorková. Ocenenie projektu spočívalo v odbornej inštalácii dažďovej záhrady. Následne v úspore financií za odtok dažďovej vody.

Do súťaže sa mohli zapojiť stredné školy, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. Naši žiaci i učitelia sa pod vedením koordinátorov súťaže p. prof. RNDr. Jana Gregorkovej a Ing. Angeliky Marčokovej zapojili do súťaže na hodinách biológie aj IKT. Vďaka veľkému počtu zapojených žiakov, ktorí odovzdali hlas našej škole a zároveň získali  nové vedomosti z ekológie sme spoločne s 5 strednými školami získali  environmentálne ceny a už budúci školský rok budeme hrdí na svoju novú dažďovú záhradu.

Všetkým hlasujúcim patrí veľké ĎAKUJEME.


Štátna jazyková skúška


Štátna jazyková skúška v odbore ekonomickom a jazyku anglickom sa konala  dňa 25.4.2019, jej písomnej časti sa zúčastnili študenti V.D a V.E triedy. Žiaci písali preklad odborného textu do ANJ v rozsahu 150 slov, súčasťou hodnotenia bola EČ a PFIČ z ANJ a ústna MS z EAN. Ústna časť ŠJS sa konala v dňoch 22.-25. 5. 2023

Účastníci :

 

V.D

1.Koltášová Michaela                                                      

2.Hreňová Miroslava

3. Ruščinová Lívia

4. Gajdoš Radoslav

5.Langová Kristína

6.Kelišek Richard

7.Kyjovská Michaela

8.Pavlovič Nicholas

9.Samuheľová Lenka

 

V.E

1.Hrehová Gabriela

2.Korlová Lenka

3.Idesová Marianna

4.Fiačan Samuel

5.Andrejko Jozef

6.Jariabeková Simona

7.Hvizdošová Eva

8.Kacvinský Branislav

9.Jančová Lenka

10. Bundschuhová Ema

             

Výsledky písomnej časti :

V.D - % úspešnosti: 1,47

V.E-% úspešnosti 1,60

 

19  žiakov, z toho 9  žiakov z V.D triedy a 10 žiakov z V.E bilingválneho štúdia splnilo kritériá na vykonanie štátnej jazykovej skúšky v odbore ekonomickom a jazyku anglickom a dosiahlo postsekundárne jazykové vzdelanie na úrovni C1 podľa SERR.

 

 

Výsledky         ústna MS ANJ          EČ ANJ             PFIČ ANJ           štátnica ústna EKO      

 VD                      1,33                        52,3 %                  91,8 %                     1,33                                  

 VE                       1,34                        52,2%                  80,6%                    1,34

 


Súťaž Najlepší podnikateľský plán


Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice, z poverenia Košického samosprávneho kraja po vynútenej prestávke opäť zorganizovala regionálnu súťaž „Najlepší podnikateľský plán“ .Prehliadka súťažných práce sa konala dňa 26.04.2023  a boli na ňu pozvané stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Cieľom súťaže je podporovať na školách zavádzanie predmetov zameraných na rozvoj podnikateľského myslenia a tvorbu podnikateľských plánov, rozvíjať tvorivé kompetencie, odborno-teoretické i odborno-praktické schopnosti žiakov, viesť žiakov k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh.

Súťaž sa konala v priestoroch Obchodnej akadémie na Watsonovej  61 v Košiciach a jej plynulý priebeh zabezpečoval zástupca školy Ing. Richard Hritz v spolupráci s Predmetovou komisiou ekonomiky.

 

 Súťažilo 9 prác -  podnikateľských zámerov z týchto škôl:

Názov súťažnej práce

(v abecednom poradí)

Škola súťažiaceho

Atropolis, s.r.o.

Stredná športová škola , Košice

Bez bordelu, s.r.o.

Obchodná akadémia Watsonova 61, Košice

Breath in & Breath out, s.r.o.

Obchodná akadémia Watsonova 61, Košice

Ensona Ranch, s.r.o.

Stredná odborná škola techniky a remesiel, Kráľovský Chlmec

FreeforFit, s.r.o.

Hotelová akadémia, Košice

Masážne a relaxačné služby LAMAL

Obchodná akadémia, Trebišov

Martina Atelier photography

Obchodná akadémia Rožňava

Music Smell, s.r.o.

Obchodná akadémia Watsonova 61, Košice

YOGA Centrum, s.r.o.

Stredná odborná škola ekonomická, Spišská Nová Ves

 

Súťažné práce aj obhajobu ich elektronickej prezentácie  hodnotila odborná porota v zastúpení :

 • doc. Ing. Anna Bánociová, PhD – TUKE, Ekonomická fakulta
 • Ing. Jana Kolesárová – Slovak Business Agency
 • Mgr. Janette Muránková  - ÚPSVaR Košice
 • Mgr. Ivana Kučerová – Inovačné centrum Košického kraja

Súťažné práce mali veľmi dobrú odbornú úroveň a na vysokej úrovni boli aj vystúpenia žiakov, ktorí svoj podnikateľský zámer predstavovali a obhajovali vo forme elektronickej prezentácie.

Odborná porota sa zhodla na tomto výsledku súťaže:

 1. 1.    miesto

Podnikateľský plán: Martina Atelier photography

Autor: Martina Chnapková z Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava

 

2.miesto

Podnikateľský plán: FreeforFit, s.r.o.

Autor: Silvia Čulková z Hotelovej akadémie, Južná trieda 10, Košice

 

3.miesto

Podnikateľský plán: Atropolis, s.r.o.

Autor: Maroš Chovan zo Strednej športovej školy, Trieda SNP 104, Košice

 

Osobitná cena poroty za originalitu

Podnikateľský plán: Ensona Ranch, s.r.o.

Autor: Sofia Kreškociová zo Strednej odbornej školy techniky a remesiel, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec

 

Pri záverečnom vyhodnotení súťaže a odovzdávaní cien všetkým víťazom zablahoželala a ostatným poďakovala  za aktívnu účasť zástupkyňa z odboru školstva Košického samosprávneho kraja Ing. Henrieta Kubová.


Cyklus prednášok v spolupráci so SEEDS n.o. 18. 04. a 21. 04. 2023


          Naši žiaci maturitných ročníkov IV.A, IV.B a IV.C mali príležitosť bližšie spoznať krajiny ako Austrália, Škótsko, USA a Nový Zéland. Séria prednášok začala 19. 04. 2023 online prednáškou o Austrálii, počas ktorej žiaci spoznali neprebádané kúty krajiny, pozreli sa na život Austrálčanov a venovali sa aj ekologickým problémom tejto krajiny.

          V piatok 21. 04. 2023 sa žiaci stretli s lektorkou Mirkou Badinskou, ktorá ich previedla krížom krážom cez USA. Po oboznámení sa s geografiou a históriou USA, ktorá bola popretkávaná Mirkinými skúsenosťami a zaujímavosťami z ciest a života v USA, sa žiaci vydali spoznávať Škótsko. Prednáška pod názvom Škótsko – kilt nie je sukňa umožnila žiakom bližšie sa pozrieť na túto európsku krajinu. Počas tejto prednášky sa zacielilo na viacero žiakom menej neznámych vecí, napr. Kameň osudu používaný pri korunovácii panovníkov. Spoločná cesta po anglicky hovoriacich krajinách skončila návštevou Nového Zélandu, súčasťou ktorej bola aj praktická aktivita.

          Veľká vďaka patrí lektorkám SEEDS, n.o., ktoré priblížili našim maturantom kúsok sveta a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity v júni.

 

                                                                                                                    Mgr. Klára Opršalová

                                                                                                                        vedúca PK CUJ


Veľtrh Ostrava


Dňa 23. 03. 2023 sa naši žiaci zúčastnili na veľtrhu cvičných firiem s názvom "Ostravský veletrh přiležitostí". Mohli sme tam stretnúť žiakov zo základných, ako aj stredných škôl. Viac ako 40 fiktívnych firiem z Čiech a Slovenska zabojovalo o hlavné ceny a prvé miesta v rôznych kategóriách. Na veľtrh sme sa vybrali piati spolužiaci zo IV. E triedy na čele s našim pánom zástupcom riaditeľa školy Ing. Richardom Hritzom. Cesta nám rýchlo zbehla a bezpečne sme došli na Černou louku, kde sme s nadšením a plní motivácie začali pripravovať náš stánok EVE&TY – firma zaoberajúca sa poradenstvom a realizáciou rôznych slávnosti či podujatí.

Na druhý deň ráno sa začal boj medzi rôznymi, no o to viac zaujímavými cvičnými firmami, ktoré sa snažili dosiahnuť rovnaký cieľ, zapáčiť sa publiku a napokon zvíťaziť. Žiaci cieľavedome prezentovali svoje firmy potenciálnym zákazníkom niekoľko hodín. Neskôr nadišiel čas vyhodnotenia, kde sme sa hrdo umiestnili v dvoch kategóriách na 1. mieste.

Naplnení radosťou z výhry,  obohatení o nové skúsenosti i zážitky sme sa vrátili domov do Košíc dúfajúc, že sa o rok ukážeme a obhájime naše víťazstvá v Ostrave zas.

 

                                                            Katka Kobanová, IV. E


EKOOLYMPIÁDA


Pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO a o.z. Planet Lover sa v mesiaci marec žiaci našej školy z 1.A, B, C a 2.C, D, E zapojili do projektu nazvanom EKOOLYMPIÁDA.  

Ekoolympiáda je VEDOMOSTNÁ HRA, ktorá hravou formou vzdeláva žiakov a študentov v oblasti ochrany životného prostredia a klímy. Tento nový, inovatívny spôsob vzdelávania v environmentálnej výchove prostredníctvom digitálnej formy, je pre dnešných mladých ľudí najľahším spôsobom na získavanie vedomostí. 

Je realizovaný cez webovú aplikáciu, kde si po zaregistrovaní mohli študenti on-line trénovať, čiže preveriť svoje vedomosti a odpovedať na otázky z týchto tematických okruhov: VODA, OCEÁN, PÔDA, ODPAD a KLIMATICKÁ ZMENA.  

Ostré súťažné kolá sa uskutočnili v dňoch 22. 03. 2023 a 29. 03. 2023. Z celkového počtu prihlásených žiakov ZŠ a SŠ – 6000, sa z našej školy zapojilo 56 žiakov. 

Postup do celoslovenského finále si vybojovala Barborka LIPTÁKOVÁ z 2.D. Umiestnila sa na krásnom 20. mieste. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme. 

Ďakujeme p. prof. Gregorkovej za koordináciu a podporu v súťaži. 

 

                                                                                             RNDr. Jana Gregorková

                                                                           koordinátor environmentálnej výchovy a Zdravej školy


MATEMATICKÝ KLOKAN


„25. ročník“ – pod týmto poradovým číslom sa tento rok konala medzinárodná matematická súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN.

V pondelok 27. marca 2023 čakalo na našich žiakov 60 minút a 24 úloh rôznej obťažnosti. Matematické vedomosti a zručnosti si v tento deň na našej škole preverilo v kategóriách Kadet 9, Kadet O12 a Junior O34 spolu až 59 súťažiacich.

Ďakujeme našim žiakom, ktorí nabrali odvahu a zapojili sa do súťaže.

Výsledky  budú zverejnené organizátorom súťaže TALENTÍDA, n.o. najneskôr 18. apríla 2023.

                                                                RNDr. Elena Kravcová, vedúca PK MAT 


Deň Svätého Patrika na hodinách angličtiny


Deň Svätého Patrika sa každoročne oslavuje 17. marca na výročie smrti Svätého Patrika. Sv. Patrik, ktorý žil v piatom storočí, je patrónom Írska a jeho národným apoštolom. Íri oslavujú tento deň ako náboženský sviatok už viac ako 1000 rokov.

Podľa legendy Sv. Patrik použil trojlístok na vysvetlenie Najsvätejšej Trojice írskym pohanom. Na Deň Sv. Patrika je zvykom nosiť trojlístok, zelené oblečenie alebo zelené doplnky. Írske rodiny tradične navštevujú kostoly a oslavujú, tancujú a hodujú počas celého dňa. Tento rok bol Deň Svätého Patrika v piatok 17. marca.

Počas hodín angličtiny sa naši študenti dozvedeli veľa informácií o tomto populárnom sviatku a jeho histórii a vypracovali si rôzne cvičenia venované tomuto obľúbenému írskemu dňu.

                                   Mgr. Lýdia Desiatniková, PhD.


Vyhodnotenie školského kola Olympiády mladý účtovník


Školské kolo sa konalo 23. 02. 2023. Súťažiaci riešili súvislý príklad účtovania v obchodnej spoločnosti v programe Omega. Maximálny počet bodov bol  78.

Súťažiaci:

 1. 1.    Eva Hvizdošová , V. E – 65 bodov
 2. 2.    Adrián Rusnák, IV. A – 56 bodov
 3. 3.    Štefan Kundráč, IV. C – 44 bodov
 4. 4.    Chiara Lukáčová, V. D – 43,5 bodov
 5. 5.    Michaela Koltášová, V. D – 33 bodov
 6. 6.    Daniela Kolesárová, IV. B – 32 bodov
 7. 7.    Karin Oberleová, V. E – 32 bodov
 8. 8.    Sára Oleničová, IV. B – 29,5 bodov

Všetkým súťažiacim k dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme. Prvým trom postupujúcim držíme palce a prajeme veľa úspechov pri reprezentácii našej školy. Dňa 23. marca 2023 sa bude konať prvé celoslovenské kolo online formou. Najúspešnejší 30 riešitelia postúpia do druhého kola, ktoré sa uskutoční dňa 20. apríla 2023.

 

                                        Ing. Michaela Múdra            


Krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači


Na pôde našej školy sme 8. februára 2023 privítali účastníkov súťaže z celého kraja, ktorí si zmerali svoje sily v disciplínach písanie na počítači, úprava textu a wordprocessing.

Našu školu reprezentovalo 6 študentov v disciplíne písanie na počítači a 5 študentov v disciplíne wordprocessing. V súťažnej disciplíne písanie na počítači súťažilo 22 súťažiacich, víťazkou  sa stala Zuzana Debnárová zo IV. D triedy a v disciplíne wordprocessing medzi 8 súťažiacimi zvíťazila Veronika HudákováIII. A triedy.

Všetkým našim reprezentantom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Víťazkám blahoželáme a prajeme rýchle a presné prsty na celoštátnom kole v Seredi.

                                                                   Ing. Alexandra Dorčáková

                                                                            komisia SIP


Podnikanie na finančnom trhu


Dňa 16. 02. 2023 sa na našej škole uskutočnila Roadshow pre stredné a vysoké školy organizovaná Národným podnikateľským centrom (NPC). 

Na úvod podujatia vystúpila Mgr. Janetta Kronovetterová, manažérka Akceleračného programu NPC Košice s informáciou o cieľoch a úlohách tohto programu.

Hlavnou náplňou tohto seminára bola finančná hra pod názvom "Podnikanie na finančnom trhu" s lektormi Ing. Stanislavom Ditte a Ing. Janettou Verešpejovou z NPC Košice - fotodokumentácia. 

Študenti III. B triedy  svojim prístupom a aktivitou dokázali, že im je  problematika  finančného trhu blízka a veríme, že toto podujatie bolo pre nich zaujímavé,  prínosné a tiež zábavné.

                                             Ing. Richard Hritz

                                        zástupca riaditeľa školy


Environmentálna EXKURZIA DO KOSITU


Dňa 22. 02. 2023 sa naši žiaci, trieda 1.C, zúčastnili exkurzie do Centra environmentálnej výchovy spoločnosti Kosit a.s. 

Spoločnosť Natur - Pack  nám zabezpečila vzdelávací program pre žiakov o správnom nakladaní s odpadom. Prednáškou nás previedla skúsená lektorka, Mgr. Ľubomíra Brzová.  

Počas interaktívnej prednášky sme sa dozvedeli napríklad to, koľko odpadu ročne na Slovensku vyprodukujeme, aké sú zásady správneho triedenia odpadov, aký vplyv má naše spotrebiteľské správanie na zmeny klímy, ako sa dá odpad premeniť na energiu a teplo. 

Obsahovou súčasťou bol tiež „návod“, čo môže urobiť každý z nás pre to, aby sme tvorili menej odpadu, vyprodukovaný odpad vedeli správne triediť, pomohli prírode a zabránili znečisťovaniu životného prostredia.  

Ďakujeme p. prof. Gregorkovej za skvelú príležitosť naučiť sa niečo nové, zaujímavé a praktické. Bol to super zážitok.  

                                                   RNDr. Jana Gregorková

                          koordinátor environmentálnej výchovy a Zdravej školy


Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku kategória 2C1


     Dňa 16. 02. 2023 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku v budove Platón FF UPJŠ v Košiciach. V kategórii 2C1 žiačka bilingválneho štúdia III.D triedy Júlia Gergošová obsadila 1. miesto a postúpila do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať v dňoch 28. 03. až 29. 03. 2023

Víťazke blahoželáme!

                                                            PhDr. Darina Kováčová, PK BS


Správna voľba povolania 2023


Pod záštitou predsedu KSK Ing. Rastislava Trnku sa v dňoch 7. a 8. februára 2023  uskutočnila na SOŠ  Ostrovského 1 prezentácia odborov stredných škôl  a povolaní v našom kraji nazvaná „Správna voľba povolania 2023“. 

V rámci tejto akcie sa uskutočnil aj workshop výchovných a kariérnych poradcov základných a stredných škôl.  

Záujemcovia zo základných škôl sa mohli pri každom stánku zastaviť, porozprávať o štúdiu na vystavovanej strednej škole a dostať cenné informácie o prijímacích skúškach, podmienkach štúdia a živote na škole.

Na akciu pripravili zodpovedne stánok našej školy p. profesorky RNDr. Jana Gregorková a Ing. Danka Gerendová.  Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme vybraným žiakom 2. a 5. ročníka. 

 

 

                                            RNDr. Jana Gregorková

                                         výchovný a kariérny poradca


Young4Climate – Zvyšovanie povedomia a vzdelávanie mladej generácie bojujúcej proti klimatickej kríze


Dňa 03. 02. 2023 sa v aule školy uskutočnila prezentácia súťaže v rámci projektu Young4Climate – Zvyšovanie povedomia a vzdelávanie mladej generácie bojujúcej proti klimatickej kríze, ktorý vyhlásila Technická univerzita v Košiciach a EZÚS Via Carpatia. 

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o adaptácii sa na klimatickú krízu a jej zmierňovaní prostredníctvom série inovatívnych aktivít na zvyšovanie povedomia, zameraných najmä na žiakov a ich rodiny na 62 stredných školách v Košickom kraji. 

Do súťaže sa môžu zapojiť stredné školy, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj a môžu tak vyhrať zaujímavé ceny ako:

 • dažďová záhrada
 • zelená stena
 • elektrické kompostéry
 • a koše na recykláciu odpadov

Koordinátorom súťaže na našej škole sa stala p. prof. RNDr. Jana Gregorková a Ing. Angelika Marčoková. 

Veríme, že sa do súťaže všetci zapojíme, získame nové vedomosti z ekológie prostredníctvom levelov v aplikácii, odovzdáme hlas našej skole a tak získame hodnotné environmentálne ceny. 

 

                                                                              RNDr. Jana Gregorková

                                                     koordinátor environmentálnej výchovy a Zdravej školy


Krajské kolo Ekonomickej olympiády


Dňa 26. 1. 2023 sa v Univerzitnej knižnici Technickej univerzity v Košiciach uskutočnilo krajské kolo Ekonomickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 98 žiakov stredných škôl košického kraja.

Našu školu reprezentovali žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na prvých miestach a to:

Lenka Škulková zo IV. E

Adrián Rusnák zo IV. A

Samuel Zummer zo  IV. E

Koltášová Michaela z V. D.  

Naša škola získala prvenstvo v počte žiakov, ktorí sa zúčastnili školského kola – bolo ich 144 žiakov.

Výsledky krajského kola sa dozvieme v apríli.

Ing. Darina Lippaiová


SÚŤAŽE V PK SIP


Počas 1. polroka šk. roka 2022/2023 sa žiaci našej školy v rámci predmetov vyučovaných v PK SIP zúčastnili týchto súťaží:

 

IBOBOR

-        8. november 2022 súťaž Seniorov: žiaci 3. a 4. ročníkov SŠ v počte 5 918

-       10. november 2022 súťaž Juniorov: žiaci 1. a 2. ročníkov SŠ v počte 11 644

Zapojenie žiakov školy bolo v informatickej súťaži iBobor v školskom roku 2022/23 v počte 34:

-       kategória Senior 14

-       kategória Junior 20.

Úspešným riešiteľom sa stal žiak Benjamín Marcin z I. E triedy.  Srdečne blahoželáme!

 

Súťaže organizované v rámci INTERINFO SK

 

Talenty 2. ročníkov

Je to súťaž v písaní na klávesnici PC s celoslovenskou účasťou pre žiakov, ktorí píšu druhý rok. Pozostáva z tréningového cyklu z 25 minútových cvičení a dvoch desaťminútoviek (štandardný odpis textu z obrazovky) s penalizáciou 50 a 100 úderov za neopravenú chybu (odpisujú sa 2 rôzne texty).

Termín konania: 25. október 2022 (ON LINE)

 

Školu reprezentovali 15 žiaci z II. B, III. D a III. E triedy. Najúspešnejším jednotlivcom sa stal Kristián Galuščák z III. E triedy, ktorý sa stal absolútnym víťazom v kompilácii a v jednotlivých disciplínach obsadil:

 

1. miesto  -  Minútovky  - s uznaným výkonom 444,8 čistých úderov na minútu.

2. miesto  - 10-minútový odpis textu z obrazovky s penalizáciiou 50 - s uznaným výkonom 331,2   

                       čistých úderov na minútu.

1. miesto  - 10-minútový odpis textu z obrazovky s penalizáciiou 100 - s uznaným výkonom 380,2

                       čistých úderov na minútu.

V súťaži družstiev zastupovali školu žiaci:

-       Kristián Galuščák III. E

-       Benjamín Bálint III. D

-       Júlia Gergošová III. D.

Spomedzi 24 zúčastnených škôl naši reprezentanti obsadili krásne 2. miesto, gratulujeme.

 

 

ZAV 100

Medzinárodná súťaž ZAV-100 (25 minútových odpisov s penalizáciou 100) 

Termín konania: 5. december 2022 (ON LINE)

 

Na súťaži sa zúčastnilo z celého sveta 710 súťažiacich v kategórii Junior. Školu reprezentovali 13 žiaci, z ktorých najúspešnejší bol Daniel DraganovskýIII. A s uznaným výkonom 372,0 úderov za minútu.  

 

ZAV ZVOLEN

Súťaž v písaní na klávesnici PC s celoslovenskou účasťou, ktorá pozostáva z tréningového cyklu z 25 minútových cvičení a dvoch desaťminútoviek (štandardný odpis textu z obrazovky) s penalizáciou 50 a 100 úderov za neopravenú chybu (odpisujú sa 2 rôzne texty

Termín konania: 24. január 2023 (ON LINE)

 

Z 21 škôl, prevažne obchodných akadémií SR, sa zúčastnilo 297 žiakov. 14 žiaci boli z našej školy a v súťaži družstiev sme získali siedmu priečku. Najúspešnejšími jednotlivcami v kombinácii sa stali:

Debnárová Zuzana zo IV. D a Galuščák Kristián z III. E triedy.

Všetkým reprezentantom ďakujeme za účasť a najúspešnejším srdečne gratulujeme.

 

Školské kolo Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

 

V decembri prebehlo na našej škole aj súťaž SIP a to v dvoch disciplínach Písanie na počítači a Wordprocessing.

 

Disciplína: písanie na počítači

Počet účastníkov: 106 (žiaci 2. až 5. ročníka). Najúspešnejší postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 8. februára 2023.

 

Poradie

Priezvisko a meno

Trieda

Čisté údery za min.

1.

            Galuščák Kristián

III. E

411,4

2.

           Debnárová Zuzana

IV. D

374,9

3.

           Draganovský Daniel

III. A

327,2

4.

           Koltášová Michaela

V. D

307,0

5.

           Hudáková Veronika

III. A

297,4

6.

           Dikej Dominik

III. D

292,1

7.

           Hudáková Laura

IV. E

289,6

8.

           Bálint Benjamín

III. D

283,3

9.

          Takáčová Martina

IV. C

280,2

10.

          Pavlovič Nicolas

V. D

276,9

 

Disciplína: wordprocessing

Zúčastnilo sa 5 študentov, ktorí postupujú aj do krajského kola:

 

Poradie

Meno a priezvisko žiaka

Trieda

Počet bodov

Percento dosiahnutých bodov

1.

Veronika Hudáková

III. A

53,00

92,98

2.

Štefan Kundráč

IV. C

51,50

90,35

3.

Natália Gregová

III. A

43,50

76,32

 

Veronika Suržinová

III. A

43,50

76,32

4.

Natália Ďuďáková

III. A

42,50

74,56

 

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a najúspešnejším srdečne gratulujeme a držíme palce v krajskom kole.

 


Rozhodni sa správne - kam po skončení SŠ


Dňa 31. 01. 2023 sa uskutočnilo 2. kolo testov profesijnej orientácie pre záujemcov zo žiakov 3. ročníka. Testy z oblasti psychomotoriky, vedomostnej, osobnostnej  a pamäťovej úrovne sa písali 3 hodiny pod vedením kontaktnej psychologičky Mgr. Krokavcovej z CPP na Karpatskej ulici. Akciu zabezpečila a koordinovala  výchovná poradkyňa – p. prof. Gregorková. Konzultácie k výsledkom testov sa uskutočnia jednotlivo s každým žiakom a to online alebo osobne na pôde školy v dohodnutý termín. 

 

 

                                                RNDr. Jana Gregorková

                                               výchovný a kariérny poradca


Besedy o zdravom životnom štýle


Dňa 24. 01. 2023 a 31.01. 2023 sa na našej škole uskutočnili pre žiakov II. D a II. E triedy besedy pod vedením skúsených lektorov z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva -  MUDr. Kojša a PhDr. Gregovej -  z oblasti primárnej prevencie drogových závislostí a prevencie kardiovaskulárnych ochorení.  Akciu zabezpečila a koordinovala  výchovná poradkyňa – p. prof. Gregorková. 

 

 

      RNDr. Jana Gregorková

      výchovný a kariérny poradca, koordinátor environmentálnej výchovy a Zdravej školy, koordinátor primárnej prevencie závislostí


Život a dielo profesora Štefana Tóbika


Dňa 16. 02. 2023 sa naši žiaci 1. B triedy spolu s p. prof. Gregorkovou zúčastnili na vernisáži putovnej výstavy o významnom jazykovedcovi, našom bývalom profesorovi, ktorý vyučoval na našej škole v úplných začiatkoch, s názvom: Život a dielo profesora Štefana Tóbika. Výstava sa uskutočnila na pôde Štátnej vedeckej knižnice pod záštitou Prešovskej Univerzity. Dozvedeli sa o jeho znovuobjavenom diele gemerského nárečia, o pôvode slovenského jazyka, aj o tom, že bol spoluzakladateľom Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Ďakujeme p. riaditeľovi za pozvanie na takúto významnú kultúrnu akciu. 

 

                                                                                                      RNDr. Jana Gregorková, výchovný a kariérny poradca


Súťaž Obchodných akadémii


Ešte pred Vianocami sme sa stihli zúčastniť celoslovenského kola súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov SOŠ v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia, ktoré sa konalo 14.12.2022 v Žiline. Stretlo sa tu spolu 8 dvojčlenných družstiev z celého Slovenska – všetko študenti maturitného ročníka v odbore obchodná akadémia. Okrem odbornej poroty boli celý čas hodnotení aj ocenení aj Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a zástupcami VÚC.


Našu školu reprezentovali – Štefan Kundráč z IV. A triedy a Adrián Rusnák z IV. C triedy.
Súťaž bola o tímovej spolupráci – študenti spoločne pracovali až v troch kolách. V prvej disciplíne pracovali na praktických úlohách v ručnom účtovníctve a účtovali aj v programe Omega – súťaž bola v tomto kole náročná najmä kvôli nedostatku času, ale takmer všetky úlohy so cťou zvládli. V druhej časti opäť spoločne pracovali na teste zameranom na všeobecný rozhľad a základné vedomosti z rôznych oblastí. V závere prezentovali svoju školu pred odbornou komisiou v anglickom jazyku. Ich prezentácia bola okorenená dávkou humoru a nadhľadu a rozhodne si získali celé publikum.

Aj keď sme zo súťaže neodchádzali ovenčení medailami, bolo veľmi príjemné zmerať si svoje sily, spoznať spolužiakov z iných miest, reprezentovať svoju školu a naučiť sa opäť nové zručnosti.


Vychovávame zodpovednú mládež - Nie sme tolerantní voči intolerancii


V novembri a decembri 2022 sa na našej škole uskutočnili 2 výchovné projekty v triedach :  

 • 1. A  „ Vychovávame zodpovednú mládež“, ktorý viedla Mgr. Šimková 
 • 2. E „ Nie sme tolerantní voči intolerancii“, ktorý viedla Mgr. Krokavcová, obe lektorky z CPPPaP Karpatská 8, Košice. 

Pevne veríme, že zaujímavé témy a zážitkové formy práce sa žiakom páčili a niečo nové sa naučili. Ďakujeme p. prof. Gregorkovej za koordináciu projektov. 

                                                                                     RNDr. Jana Gregorková

                                                                                  výchovný a kariérny poradca


Biblická olympiáda


Spoločnou témou kníh, ktoré boli súčasťou tohtoročnej biblickej olympiády, ktorá sa konala 13. 12. 2022 - bola odvaha a dôvera v Boha. Starozákonné knihy Ester, Judita a Nehemiáš boli novým svetom, do ktorého sa snažilo vniknúť 15 súťažiacich. Víťazkou sa stala Laura Pohlyová z 1.D. Na ďalších miestach sa umiestnili:

 • Alexandra Karajošová – 1.E
 • Michaela Sedláková  2.A a 
 • Daniela Ivánová z 2.D.

Všetkým účastníkom blahoželáme a veríme, že ich spoznávanie biblických postáv a udalostí obohatilo.  


Olympiáda vo francúzskom jazyku


Dňa 13. decembra 2022, sa na našej Obchodnej akadémii uskutočnilo školské kolo  olympiády vo francúzskom jazyku. Pod odborným vedením profesorky Zuzany Marcinovej a profesora Mikuláša Lukáča sa v poradí 32. ročníka zúčastnilo 7 žiakov. V kategórii 2A,  ktorá bola venovaná žiakom, ktorí sa učia francúzsky jazyk 1 až 2 roky, súperili o víťazstvo  štyria súťažiaci. Prvé miesto v tejto kategórii získala Andrea Barkócziová z II. E pred Tamarou Túróci a Adamom Plaveckým z  tej istej triedy. Kategória 2B, ktorá patrila žiakom  tretích a štvrtých ročníkov, prilákala troch súťažiacich. Prvenstvo z minulého roka obhájila  Laura Hudáková zo IV. E. Druhé a tretie miesto obsadili Ema Tabáková a Kamil Koška (obaja zo IV. E).

Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme.

Kategória 2A

1. miesto: Andrea Barkócziová II.E

2. miesto: Tamara Túróczi II.E

3. miesto: Adam Plavecki II.E

Kategória 2B

1.miesto: Laura Hudáková IV.E

2.miesto: Ema Tabáková IV.E

3.miesto: Kamil Koška IV.E

                                                                                         Mgr. Mikuláš Lukáč, PhD.


Školský florbalový turnaj


Dňa 6. decembra 2022  sa konal po troch rokoch absencie obľúbený turnaj našich žiakov vo florbale.  Našim cieľom bolo prostredníctvom športu zoceliť kolektívy tried a tiež aby sa spoznali medzi sebou starší a mladší žiaci a žiačky. Nálada počas turnaja bola výborná, výkony občas veľmi milo prekvapili, najmä mňa. Chceli sme Vám ukázať, že ak je dobrá vôľa, tak sa dá všetko zorganizovať. Najbližšie plánujeme pre Vás volejbalový turnaj.

Nominované družstvá:

 

Ďakujem organizátorkám turnaja p. Andrejčikovej, p. Trojčákovej a  p. Dratvovej, ktorá celý turnaj odpískala.

                                                                                             Spracovala: Mgr. Ľ. Dratvová

                                                                                                   Košice 08. 12. 2022


Best in English – Medzinárodná súťaž z anglického jazyka - 30. 11. 2022


Žiaci V.D., V.E,  IV.D a IV.E triedy  a vybraní žiaci 3. a 2.ročníkov BS sa  zúčastnili  medzinárodného testovania  “Best in  English“.  Úlohy boli vypracované  spôsobom  A2- C1 vzostupným spôsobom, obsahovali testovanie všetkých jazykových kompetencií a súčasťou boli aj krátke autentické videofilmy.

Organizátorom súťaže je Inštitút pre rozvoj kompetencií, nezisková organizácia Bestinenglish.org, The Institute for Competencies Development and the Czech-US agency , so sídlom v Prahe, Českej republike, hlavným partnerom je International language academy v Kanade. Cieľom testovania  je motivovať študentov k vyšším a kvalitnejším jazykovým kompetenciám a dať im možnosť porovnať sa so študentmi stredných škôl na celom svete. Za jazykovú a obsahovú správnosť testu zodpovedajú zostavovatelia testu - International House Prague Language SchoolILAC Canada.

 • Do súťaže sa zapojilo cca 18 000 študentov
 • 600 stredných škôl z 30 krajín

Oficiálne výsledky umiestnenia jednotlivých škôl a jednotlivcov budú zverejnené na stránke: www.test.2022.bestinenglish.org.

Organizačný tím za OA Watsonova tvorili: PhDr. Darina Kováčová, Mgr. Zuzana Marcinová, Mgr. Edita Madžarová, Mgr.Antónia Zubková,Mgr. Simona Albertová a Mr. Lýdia Desiatniková PhD.Technické zázemie, prípravu a kontrolu  počítačov v učebníach zabezpečila Ing. Eva Kitová.

Identifikačný kód školy : AZZ3H33C, naše maximálne skóre: 101/118 bodov

Percentuálne výsledky v jednotlivých triedach boli nasledovne:

Najlepšie výsledky dosiahli títo študenti:

piaty ročník:   

 1. Radoslav Gajdoš          V.D                 94/ 80%
 2. Richard Urda               V.E                  92,6/ 79%
 3. Michaela Koltášová     V.D                 90,5 /77%

štvrtý ročník:

 1. Lenka Škulková           IV.E                95/81%
 2. Sarah Králiková           IV.E                 91,5/78%                         
 3. Sabina Polačková        IV.D                86,5/74%                        

tretí a druhý ročník:

 1. Júlia Gergošová           III.D                101/86%
 2. Benjamín Bálint          III.D                95/81%
 3. Timea Varhoľáková     III.D                83/70%                                                                        

 

Súťažilo sa  v učebniach : ADK1, EKC1, EKC2, INF 1, INF2, INF3. Najlepší študenti  v rámci našej školy boli ocenení diplomami a knižnými odmenami. K výsledkom  zablahoželal žiakom aj pán riaditeľ, Ing. Peter Országh, ktorý vyzdvihol vysoký záujem o testovanie z anglického jazyka a vzostupnú tendenciu jazykových zručností a kompetencií našich žiakov.

 

                                                                         PhDr. Darina Kováčová a team PK BS 


Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku 2022/2023


Opäť sme sa po dvoch dlhých rokoch dištančnej olympiády mohli tešiť na prezenčnú olympiádu, ktorú pre našich najtalentovanejších žiakov pripravili Mgr. Lukáš Vaško a Mgr. Klára Opršalová.

Žiaci súťažili v školskom kole dňa 28.11.2022. Súťažilo sa v dvoch kategóriách 2A a 2B. Celkovo sa olympiády zúčastnilo 10 žiakov spomedzi všetkých ročníkov.

Súťažné úlohy boli zamerané ako obvykle na počúvanie a čítanie s porozumením, gramatiku. Posledná úloha venovaná rozprávaniu a opisu obrázka bola pre mnohých náročnejšia ako pred pandémiou.

Najlepšie výkony a výborné jazykové schopnosti vo svojej kategórii preukázali:

 

Kategória 2A

1. miesto Daniela Illésová II.A

2. miesto Karin Ščecinová II.D

3. miesto Zuzana Sopková II.C

 

Kategória 2B

1. miesto Eva Trebunová IV.B

2. miesto Michal Štuller IV.D

3. miesto Martina Takáčová IV.C

 

Víťazom blahoželáme a prvým dvom držíme palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári 2023.

Všetkým súťažiacim ešte raz ďakujeme za účasť a želáme im veľa úspechov v ďalších súťažiach.

 

Mgr. Klára  Opršalová


Deň aktivít na OA - 2022


Po Imatrikulácii prvákov a Dni študentstva naša škola  18.11.2022 po dlhšom čase znova zorganizovala pre študentov „Deň aktivít“.  Pre 1. ročníky boli pripravené zaujímavé témy ako: „Pripravujeme zodpovednú mládež“, „Zdravie a životný štýl“, „Problémy návykových látok zo zdravotného aspektu“, či „Nie sme tolerantní voči intolerancii“. Lektormi boli: z RUVZ PhDr. Gregová a RNDr. Schnitzerová, z centra CPPPaP Mgr. Šimková, Mgr. Krokavcová, študenti z UPJŠ – Filozofickej fakulty  pod vedením Mgr. Barbierik a z nadácie Slovensko bez drog pán Kováč. 

O lektorov sa postarala Mgr. Pravdová spolu s pedagogickými asistentkami Ing. Žiakovou a PhDr. Haberovou. 

Žiaci 3., 4. a 5. ročníka sa venovali ďalšiemu profesijnému rastu a oboznamovali sa s možnosťami štúdia na vysokých školách, podmienkach prijímacích skúšok a možností zamestnania. 

Prezentácia TUKE - Ekonomická fakulta - Ing. Juhásová 

Prezentácia EUBA - Podnikovo hospodárska fakulta - Ing. R. Potoma, PhD., MBA 

Prezentácia TUKE - Fakulta výrobných technológií - Ing. Fejko, Ing. Kuchta, Ing. Geľatko   

Prezentácia TUKE - Fakulta BERG - prof. Ing. Rosová  

Prezentácia TUKE - Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie - Doc. Ing. Petrík, Ing. Blaško  

Prezentácia TUKE – Stavebná fakulta - Doc. Ing. Harabinová a Ing. Čabala 

Lektorov uviedli Mgr. Opršalová, Ing. Grešová, RNDr. Kravcová, Ing. Múdra, Ing. Valentíková, Ing. Židová 

Akcia bola výborne pripravená a za to veľká vďaka výchovnej poradkyni RNDr. Gregorkovej a p. zástupkyni RNDr. Javnickej.  

 

 

                                                                                                           RNDr. Jana Gregorková, výchovný a kariérny poradca


Školské kolo olympiády bilingválneho štúdia v anglickom jazyku


Dňa 21.11. 2022 sa na Obchodnej Akadémii Watsonova 61 v Košiciach uskutočnil 33. ročník olympiády v ANJ pre bilingválne štúdium. Zúčastnili sa jej  žiaci prvého až piateho ročníka BS. Do súťaže v kategórii 2C1 sa zapojilo 37 žiakov a 4 žiaci súťažili v kategórii 2C2-native speakers.

Súťaž pozostávala z dvoch kôl, písomného so začiatkom o 8:00 h a ústneho so začiatkom o 10:00 h. Písomné testy preverili u zúčastnených úroveň gramatiky, slovnej zásoby, posluchu s porozumením a čítania s porozumením. Počas písomnej časti sa o organizáciu, dozor, opravu testov a zápis do výsledkovej tabuľky  starali   Mgr. Edita Madžarová a Mgr. Antónia Zubková. V komisii  ústnej časti -roleplay a picture story pracovali PhDr. Darina Kováčová, Mgr. Simona Albertová a Mgr. Lýdia Desiatniková,PhD. Speaking test bol zameraný na preverenie vyjadrovacích schopností, interakciu žiaka v situačnom dialógu,  tvorivosť a plynulosť rečového prejavu, rozmanitosť slovnej zásoby a používania gramatických štruktúr vo vlastnom príbehu prerozprávanom podľa vizuálnej predlohy. 

PhDr. Darina Kováčová a komisia  na záver vyhodnotila priebeh súťaže. Ocenila zodpovedný prístup a veľmi dobrú jazykovú úroveň žiakov a zablahoželala  súťažiacim k dosiahnutým výsledkom za účasti p. riaditeľa, Ing. Peter Országha. Výsledkové tabuľky školského kola boli elektronicky spracované a budú odoslané koordinátorom OK OAJ a KK OAJ,žiaci boli elektronicky prihlásení do školského kola a postupových kôl cez  platformu Edupage.

Výsledné umiestnenia podľa kategórii:

Kategória 2C 1

 1 .miesto: Gergošová Júlia III.D, Radoslav Gajdoš V.D

 2. miesto: Martina Hudáková,II.E

 3 .miesto: Tamara Amrichová, IV.E

 4.miesto cena za invenčnosť a kreativitu : Lívia Kvítková,II.E

 

Kategória 2 C 2

1.miesto : Lily Emery II.E

2.miesto:  Benjamín Bálint III.D

3.miesto:  Tibor Szilágyi, II.D

 

Do krajského kola postupuje Júlia Gergošová v kategórii 2C1 a do okresného kola Lily Emery v kategórii 2C2.

                                                                                                                                     PhDr. Darina Kováčová, PK BS

 Košice, 21. 11. 2022                                      


Vedieť viac


Naši žiaci sa 16. novembra 2022 v rámci Týždňa globálneho vzdelávania mali možnosť zúčastniť prezentácii neziskovej organizácie Seeds pod názvom Vedieť viac. Tentoraz k nám lektori zavítali osobne a priniesli veľmi zaujímavé a pútavé rozprávanie. Súčasťou ich stretnutí sú hry, kvízy a aktivity, ktoré robia hodinu nielen zábavnejšou, ale aj pútavejšou. V téme USA krížom krážom v anglickom jazyku lektori pripravili ten pravý mix histórie, geografie a osobných skúseností. Témou Cestujeme v čase do roku 1989  bol osobný príbeh o histórii našej krajiny a Európy v zlomovom roku 1989, o tom, čo viedlo k Nežnej revolúcii, ale aj o tom, čo sa dialo potom. Téma Ako správne debatovať je prezentáciou o kritickom myslení, o tom ako si spraviť „poriadok v hlave“, argumentovať, debatovať, aby do života mladí ľudia vyrazili o niečo pripravenejší. Prednáška pod nazvom Riziká sociálnych sietí žiakom ukázala svet sociálnych sietí trochu inak. A mnohým z nich možno otvorila oči.


18. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 v Košiciach - vyhodnotenie


V dňoch 8. a 9. 11. 2022 sa v Spoločenskom pavilóne v Košiciach uskutočnil 18. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4. Organizátorom podujatia bola Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice. Partnermi podujatia boli Košický samosprávny kraj, Nadácia VSE, VVS a Metro. Spoluorganizátorom podujatia bol Štátny inštitút odborného vzdelávania, Slovenské centrum cvičných firiem.

Na veľtrhu sa predstavilo 17 cvičných firiem z celého Slovenska a 2 z Českej republiky. Podujatie slávnostne otvoril Ing. Peter Országh, riaditeľ Obchodnej akadémie. Účastníkom sa prihovorili aj zástupcovia partnerov podujatia. Na úvod sa vo veľmi vydarenom kultúrnom programe predstavili žiaci našej školy ako zdatní moderátori, hudobní sólisti, so svojimi tanečnými partnermi, alebo umeleckými kolektívmi.

V rámci veľtrhu sa uskutočnili aj workshop Slovak Business Agency a workshop Erasmus + pre učiteľov a žiakov.

Na samotnom veľtrhu sa súťažilo v kategóriách:

 1.  Naj stánok
 2.  Naj web + e-shop
 3.  Naj obchodný leták
 4.  Naj elektronická prezentácia
 5.  Naj reprezentant, Naj reprezentantka
 6.  90 sekúnd vo výťahu
 7.  Najlepšia cvičná firma, hlavná cena

 Trojčlenné poroty, ktoré hodnotili jednotlivé súťažné kategórie tvorili zástupcovia školy, partnerských organizácií, hosťujúci učitelia cvičných firiem a zástupkyne ŠIOV – SCCF. Hodnotenie bolo veľmi náročné. Firmy dosahovali veľmi vyrovnané výsledky a rozdiely v bodovom hodnotení boli  minimálne. Celkové vyhodnotenie veľtrhu je zverejnené na stránke školy www.oake.sk.

Veríme, že po dvoch rokoch odmlky spôsobenej pandémiou sa podarilo úspešne nadviazať na tradíciu košických veľtrhov cvičných firiem, ktorá bude pokračovať v budúcom roku už 19. ročníkom tohto podujatia.

 

                                                                                                                                                                                                            Ing. Richard Hritz, zástupca riaditeľa


18. MVCF - 8.-9. 11. 2022 cena 90 sekúnd “ Elevator pitch“


Do tejto individuálnej  súťažnej disciplíny bolo prihlásených 19 reprezentantov zúčastnených cvičných firiem. Hodnotila sa plynulosť jazykového prejavu v angličtine, schopnosť upútať, porovnať sa s konkurenčnou firmou, kreatívny prístup, pridaná hodnota  firmy a časový limit 90 sekúnd.Mnohí reprezentanti potvrdili oproti predchádzajúcim ročníkom kvalitnejšiu jazykovú aj odbornú  prípravu, ale aj schopnosť odprezentovať benefity svojej firmy zmysluplne a vo vymedzenom časovom limite.

Výsledky boli nasledovné:

 1. Miesto Radoslav Gajdoš -firma In- Energy s.r.o.,OA Watsonova 61, Košice
 2. Lívia Takáčová-firma Craffee s.r.o., OA Watsonova 61, Košice
 3. Maroš Oravec -firma Styling and Selling s.r.o., OA Murgašova 94, 058 01 Poprad

Porotu tvorili:  PhDr. Darina Kováčová, OA Watsonova 61, Košice, Mgr. Lukáš Knopp, MBA, Obchodní akademie a VOŠS, p. o., Karasova 16, Ostrava-Mariánské Hory, Ing. Beáta Bucková, OA Watsonova 61 Košice 


Ukáž mi cestu a ja sám sa rozhodnem


Dňa 9.11.2022 sa uskutočnilo 1. kolo testov profesijnej orientácie pre žiakov 3. a 4. ročníka, ktorí sa nevedia rozhodnúť, kam po skočení strednej školy. Ich otestované nadanie, pamäť  a schopnosti pomôžu pri výbere ďalšej cesty v ich živote. Výsledky testov budú konzultované s Mgr. Krokavcovou z CPPPaP, Karpatská 8 v Košiciach. 2. kolo testov bude koordinovať p. prof. Gregorková v januári.

Ukáž mi cestu a ja sám sa rozhodnem.

 

RNDr. Jana Gregorková

výchovný a kariérny poradca


Environmentálny workshop -recyklácia odpadu a ochrana životného prostredia


Dňa 26.10.2022 sa v CVČ RCM na Strojárenskej ulici uskutočnil environmentálny workshop na tému recyklácie odpadu a ochranu životného prostredia. Našu školu reprezentovali  vybraní žiaci z 2.A a 2.E triedy pod vedením p. prof. Gregorkovej. Pevne veríme, že sa im podujatie páčilo a prispeje k zdarnej recyklácii plastov, bateriek a zubných kefiek na našej škole.  

Recykluj - chrániš tým životné prostredie. 

 

RNDr. Jana Gregorková

výchovný a kariérny poradca

koordinátor environmentálnej výchovy a Zdravej školy

 


Young4Climate


Technická univerzita v Košiciach v spolupráci s EZÚS Via Carpatia nás v rámci grantového projektu Young4Climate – Zvyšovanie povedomia a vzdelávanie mladej generácie bojujúcej proti klimatickej kríze pozvala na úvodný informačný seminár, ktorý sa uskutočnil v Technikome dna 20.10.2022. 

Zúčastnili sa ho žiaci 5.E triedy pod vedením p. prof. Gregorkovej. Zo seminára vyplynie aj súťaž pre školy, do ktorej sa radi zapojíme, máme možnosť vyhrať elektronický kompostér, alebo zelenú strechu na budovu školy, či dažďovú záhradu. 

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

 

 

RNDr. Jana Gregorková

výchovný a kariérny poradca


#GeneraciaZ


Dňa 04.10.2022  sa v Kultúrnom stredisku Jánošík MČ Vyšné Opátske v Košiciach uskutočnilo predstavenie divadelnej inscenácie #GeneraciaZ v rámci multidisciplinárnej spolupráce subjektov pôsobiacich pri ochrane detí pred násilím v súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím. Spolupráca pokračuje dobrovoľníckym projektom DigiPEERS,  Bratislava, do ktorého sa zapojili žiačky 2. a 3. ročníka: Neuwirthová ,  Novotná, Jarušinská a Baloghová, pod vedením p. prof. Gregorkovej. Želáme im veľa úspechov v tomto dobrovoľníckom projekte, ktorý ako mentor zdieľa aj žiak 3.E - Blaško.

RNDr. Jana Gregorková, výchovný a kariérny poradcaDOD TUKE


Dňa 12.10.2022 sa uskutočnil veľký deň, DOD TUKE. Všetci zástupcovia fakúlt prezentovali informácie o prijímacích skúškach, úspechoch a uplatnení po skončení danej fakulty. Mohli sme vidieť aj zaujímavý sprievodný program. DOD za zúčastnili vybraní žiaci všetkých končiacich ročníkov pod vedením p. prof. Gregorkovej. Pevne veríme, že podujatie prispelo k ľahšiemu kariérnemu rozhodovaniu. 

RNDr. Jana Gregorková, výchovný a kariérny poradca


KAM na VYSOKÚ


Výstava KAM na VYSOKÚ, ktorú organizuje Národné kariérne centrum Trnava, dorazila aj do Košíc a samozrejme sa 18.10.2022 zúčastnili aj naši žiaci zo IV.A a V.E. pod vedením p. prof. Gregorkovej. Zmapovali možnosti vysokoškolského štúdia nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, získali potrebné informácie a dozvedeli sa viac o jednotlivých študijných odboroch, ktoré ponúkajú univerzity. Pevne veríme, že podujatie prispelo k ľahšiemu kariérnemu rozhodovaniu. 

RNDr. Jana Gregorková, výchovný a kariérny poradca


Návšteva Štrasburgu, európskeho hlavného mesta


Na hodinách Reálií anglicky hovoriacich krajín sa minulý školský rok žiaci našej školy zapojili do projektu neziskovej organizácie SEEDS pod názvom VEDIEŤ VIAC. Keďže sme pracovali veľmi aktívne, pre tých najšikovnejších organizátori ponúkli možnosť návštevy Európskeho parlamentu, Rady Európy a Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. Návšteva sa uskutočnila začiatkom októbra na pozvanie poslanca Európskeho parlamentu p. Eugena Jurzycu. V prvý deň nám organizátori pripravili komentovanú prehliadku mesta a potom sme navštívili Európsky parlament v Štrasburgu, kde nás privítal asistent poslanca Eugena Jurzycu. Previedol nás budovou parlamentu, kde sme mali sme možnosť vidieť aj konferenčnú miestnosť, v ktorej prebiehalo priame rokovanie. Po prehliadke nasledovala prezentácia pána poslanca Jurzycu, v ktorej nám vysvetlil prepojenie mieru a demokracie s trhovou ekonomikou. Deň sme zakončili večerou a neformálnou diskusiou s pánom poslancom.

Druhý deň sme navštívili dve inštitúcie, Radu Európy a Európsky súd pre ľudské práva. V rade Európy nám premietli film o tom, ako chráni právny štát v Európe ľudské práva a presadzuje demokraciu. Po filme nasledovala prehliadka Rady Európy a pozreli sme sa aj do rokovacej miestnosti. Celá budova mala zaujímavý moderný dizajn. Po prehliadke sme sa presunuli do Európskeho súdu pre ľudské práva, kde sme sa zúčastnili veľmi zaujímavej besedy so slovenskou sudkyňou na Európskom súde pani Alenou Poláčkovou. Deň sme zakončili plavbou na vyhliadkovej loďke po kanáloch Štrasburgu a pozreli si toto krásne mesto z inej perspektívy.

Zájazd bol organizovaný neziskovou organizáciou SEEDS, ktorej veľmi ďakujeme za tento úžasný výlet.

Štefan Kecer, 4.D

Mgr. L. Desiatniková, PhD.

Mgr. A. Zubková

 


Európsky deň jazykov


Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 700 miliónov Európanov zo 46 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

Žiaci bilingválneho štúdia našej školy sa počas pondelka 26. septembra zapojili do aktivít Európskeho dňa jazykov sledovaním série krátkych videonahrávok zameraných na rôzne otázky o jazykoch, vyskúšali si interaktívne hry a kvízy dostupné na oficiálnej webstránke EDJ , výzvy zahrnuté v aplikácii Jazykové výzvy tajného agenta, ktoré povzbudzujú žiakov, aby využili množstvo príležitostí na precvičovanie alebo získanie ďalších informácií o jazykoch rôznych krajín.

Mgr. Lýdia Desiatniková, PhD.


Biela pastelka


Dňa 23.09.22 sa študenti našej školy zúčastnili ako dobrovoľníci verejnej zbierky Biela pastelka. Do ulíc sa vybrali s dobrou náladou a namotivovaní pomôcť tým, ktorí to potrebujú – slabozrakým a nevidiacim. Dobrovoľníci zdvorilo žiadali o pomoc okoloidúcich ľudí, ktorí s nadšením a túžbou pomôcť, prispievali rôznymi finančnými čiastkami. Nálada v uliciach bola čarovne pozitívna, ľudia mali úsmevy na tvári a my-dobrovoľníci, sme boli šťastní, že sme mohli pomôcť.

Nezabúdajte na ľudí okolo seba, pomáhajte tam, kde je to potrebné a myslite na to, že aj možnosť vidieť je vzácna, vážme si to!

 

K.Kobanová, IV.E


The Project Competition 2022


Žiaci I.E triedy druhej skupiny sa v rámci hodín Obchodnej angličtiny zapojili do medzinárodnej projektovej súťaže The Project Competition 2022 organizovanej vydavateľstvom Oxford University Press. Za ich niekoľkomesačnú aktívnu a inovatívnu projektovú prácu im organizátori súťaže udelili certifikáty účasti, ktoré im boli odovzdané pri príležitosti slávnostnej rozlúčky so školským rokom 2021/2022.

Mgr. L. Desiatniková, PhD.


Návšteva TU a UPJŠ


Žiaci tretích ročníkov bilingválneho štúdia sa počas maturitného týždňa mali možnosť osobne presvedčiť aké to je študovať na vysokej škole. Žiaci III.D a III.E navštívili Technickú univerzitu v Košiciach a žiaci III.D taktiež Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, konkrétne Katedru anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty. Univerzity organizovali pre stredoškolákov dni otvorených dverí.

Pri propagácii každej fakulty TUKE sa mohli prejsť po areáli univerzity a navštíviť stánky jednotlivých fakúlt, kde sa mali možnosť dozvedieť podrobnosti o možnostiach štúdia na daných fakultách. Napríklad Fakulta letectva predviedla simulácie lietania. Ekonomická fakulta mala pripravených niekoľko kvízov pre budúcich záujemcov o štúdium.

Prezentácia možností štúdia a jednotlivých predmetov a ich kombinácií na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ bola vedená študentmi doktorandského stupňa štúdia, ktorí našim žiakom podrobne vysvetlili priebeh štúdia, predstavili jednotlivé predmety a pracovné možnosti absolventov. Z mnohých zaujímavých predmetov sa oboznámili napr. s analýzou filmu, v tlmočníckych kabínkach si žiaci mohli vyskúšať preklad prejavu z angličtiny do slovenčiny. Pre našich žiakov bolo pripravených aj niekoľko praktických kvízov.

Mgr. Lýdia Desiatniková, PhD.

Mgr. Simona Albertová


Internet a sociálne médiá - prednáška a workshop pre IV. a V. ročník BS


Dňa 12. 04. 2022 sa žiaci IV. a V. ročníka bilingválneho štúdia zúčastnili prezentácií a workshopov so študentmi Internetového inštitútu na Oxfordskej univerzite.

Po krátkom predstavení sa, podali krátky opis univerzity, ich skúsenosti, ako funguje  študentský život, ako prebiehajú skúšky a povinný dresscode na skúškach. Opis školy zakončili mimoškolskými aktivitami, ktorých sa pravidelne zúčastňujú. Dominovala však téma: Internet a sociálne médiá. Rozhovor sa zameriaval:

 • na ochranu súkromia v kyberpriestore a na Internete a ako to vnímajú mladí ľudia
 • ako je súkromie podstatné pre každého jedinca
 • na “stopy”, ktoré zanechávajú jednotlivé vyhľadávania,
 • a zodpovedné správanie, čo potvrdili slovenskí žiaci aj prezentujúci hostia.
 • porovnávalo sa využívanie jednotlivých sociálnych sietí žiakmi OA a poslucháčmi študujúcimi na univerzitách v Británii.

Následne sa diskusia upriamila na politiku a na vnímanie politickej propagandy na sociálnych sieťach, ktorá jej pomáha získavať preferenčné hlasy. Súčasne sa konštatovalo, ako online priestor ovplyvňuje ekonomické prostredie, predávajúceho a aj kupujúceho.

Žiaci sa následne rozdelili do skupín na workshopové diskusie. Témami rozhovorov boli rozdielne emócie ľudí prezentované cez internet a v priamej diskusii face-to-face; aké sú najväčšie rozdiely; ako to vnímajú mladí ľudia zo svojho uhla pohľadu  a ako sa  správajú na sociálnych sieťach. Diskutovalo sa o výhodách, ako aj nekonečnosti sociálnych sietí.

Debata sa zakončila diskusiou o tom akoby sa dal:

 • internet spomaliť,
 • skrátiť čas strávený pred obrazovkami
 • a aké alternatívy by sa dali využiť na „zabíjanie nudy“ okrem sociálnych sietí.

Diskusia bola veľmi zaujímavá, študenti  z Oxfordu  zdieľali užitočné informácie, boli priateľskí a snažili sa zapojiť každého jednotlivca.

                                                                                                                                       PhDr. Darina Kováčová, vedúca PK BS

Fotodokumentácia:   


Projekt PARTICIPATÍVNY ROZPOČET


V pondelok 11.4.2022 sme na našej škole hlasovali o víťazov projektov Participatívny rozpočet „Naša škola je naša!“.

O hlasy študentov sa celkovo uchádzalo 7 projektov, ktoré mohli žiadať o maximálne 500 eur:

Projekt - Altánok pre oddych

Projekt Altánok pre oddych sme pripravili na princípe toho, aby študenti a študentky našej školy mohli tráviť voľné chvíle, taktiež niektoré hodiny, nie zavretí v triede, ale vonku na čerstvom vzduchu a v otvorenom priestore. Projekt spočíva v kúpe a postavení altánku na zadnej časti predného dvoru našej školy za pomoci dobrovoľníkov zo študentských a učiteľských radov.

Projekt - Relax zóny

Cieľom tohto projektu je vytvoriť pohodlné relaxačné zóny na priestoroch chodby našej školy, kde by si naši študenti a študentky mohli počas prestávok oddýchnuť, najesť sa alebo čakať na vyučujúceho. Na škole už nejaké relaxačne zóny síce máme, no ich podmienky a stav nie sú v najlepšej kondícii.

Projekt - Úprava vonkajšieho schodiska (tribúny)
Počas letných dní na hodinách telesnej výchovy žiaci často cvičia, prechádzajú sa a trávia svoj čas vonku v areáli školy - to nás núti tento priestor udržiavať a spestrovať. Tribúny, resp. schody, na ktorých žiaci počas trávenia času vonku sedia, sú vo veľmi zlom stave - rozpadávajú sa, sú zarastené a okolo sa nachádzajú odpadky (niet divu, keďže sa tam nenachádza smetný kôš). Cieľom tohto projektu je tieto tribúny vyčistiť, zrekonštruovať a pridať mu hodnotu miesta, kde si môžu žiaci oddýchnuť.

Projekt - Buďme k(r)amošky
Cieľom projektu je zabezpečiť základné dámske hygienické potreby na dievčenských toaletách tak, aby boli k dispozícii v nečakaných prípadoch. Súčasťou projektu je aj snaha nadviazať sponzorskú spoluprácu s niektorým z dodávateľov dámskych hygienických potrieb.

Projekt Vybavenie telocvične (Šampióni trénujú, lúzeri sa sťažujú)
Cieľom projektu je zabezpečiť po konzultácii so žiakmi aj pp. telocviku niektoré chýbajúce pomôcky a vybavenie na hodiny telesnej výchovy.

Projekt - Profi tuning Watsonky - Školský rozhlas
Cieľom projektu je znovu spustiť vysielanie školského rozhlasu - namotivovať študentov, aby sa združili v skupine zodpovednej za realizovanie vysielanie. Rozhlas by mal slúžiť nie len na zábavu, ale aj na rýchle rozširovanie potrebných informácii medzi žiakmi.

Projekt - Profi Tuning Watsonky - Vybavenie spoločenskej miestnosti
Cieľom projektu je zabezpečiť možnosti trávenia voľného času cez prestávky a cez voľné hodiny v spoločenskej miestnosti - vybaviť ju spoločenskými hrami a stolom, na ktorom sa dá hrať biliard a stolný futbal.

V škole sme odovzdali dokopy až 754 hlasov, hlasovania sa zúčastnilo 397 žiakov. Výsledky hlasovania nájdete na tomto linku: https://app.decision21.org/oa-watsonova-kosice-kosicky-2022/results

Projekty s označením *víťaz budú podporené a realizované v tomto školskom roku.  Všetkým víťazom gratulujeme a tešíme sa na realizáciu!  Veríme, že sa k nám pridáte ????

Participatívny rozpočet na škole je realizovaný s finančnou podporou zriaďovateľa – Košického samosprávneho kraja.

                                                                                                                                        Simona Albertová,

                                                                                                                             koordinátor projektu Parti rozpočet


Matematický klokan


Dňa 11. 04. 2021 sa uskutočnila medzinárodná súťaž pre žiakov základných a stredných škôl Matematický klokan. Hlavným cieľom tejto súťaže je propagovať a popularizovať matematiku medzi všetkými žiakmi. Z našej školy sa na súťaži zúčastnilo 35 žiakov, ktorí súťažili v troch kategóriách – 13 žiakov v kategórii Kadet-9 (1. ročník bilingválneho štúdia), 8 žiakov v kategórii Kadet-O12 (1. a 2. ročník + 3. ročník bilingválneho štúdia) a 14 žiakov v kategórii Junior-O34 (3. a 4. ročník).

Ďakujeme našim žiakom, ktorí nabrali odvahu a zapojili sa do súťaže.

Výsledky budú známe v máji.

                                                                                                                                                     RNDr. Elena Kravcová, vedúca PK MAT 


Úspech našej žiačky v krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku


Úspech našej žiačky v krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku


Vyhodnotenie školského kola Olympiády mladý účtovník


Školské kolo sa konalo 11. 03. 2022. Súťažiaci riešili súvislý príklad účtovania v obchodnej spoločnosti v programe Omega.

Umiestnenie jednotlivých súťažiacich:

 1. Rebeka Dzechová, V. D                              96,5 b                 postupuje do vyššieho kola
 2. Richard Endrek, IV. A                                  96,0 b                 postupuje do vyššieho kola
 3. Patrícia Domaracká, IV. B                           95,5 b                 postupuje do vyššieho kola
 4. Viktória Repaská, IV. A                                65,0 b
 5. Simona Szilvová, V. E                                 56,5 b
 6. Gabriela Némethová, V. E                           47,0 b
 7. Klaudia Zalacková, V. E                               44,0 b

Maximálny počet bodov bol 110.

Všetkým súťažiacim k dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme.

Postupujúcim prajeme veľa úspechov v 1. online celoštátnom kole, ktoré sa bude konať dňa 25.  03. 2022.

 

Košice 18. marca 2022                                                                         Ing. Marcela Židová, v. r.

                                                                                                                        vedúca PK UCT


Chcete vedieť viac?


Projekt VEDIEŤ VIAC neziskovej organizácie  SEEDs n.o. ponúka žiakom a študentom informácie o horúcich témach dnešných dní. Realizátor projektu je nezisková organizácia SEEDS, ktorá prináša na slovenské základné a stredné školy sériu prednášok, ktorými sa snaží urobiť vyučovanie zaujímavejším. Realizuje sa vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Prináša žiakom a študentom nové, zaujímavé informácie priamo do škôl, v tomto období v on-line režime, čo však neznižuje ich kvalitu a pútavosť.

Cieľom projektu je priniesť nové informácie, vzbudiť zvedavosť a túžbu ďalej poznávať a starať sa o to, čo máme. Prezentácie prepájajú vedomosti z viacerých oblastí (geografia, dejepis, cudzie jazyky, ekológia, biológia, etika ...). Lektori sú odborníci v jednotlivých oblastiach, prinášajú pohľad na svet očami cestovateľov, pohľad na planétu Zem očami environmentalistov, pohľad na konflikty a krízy očami ekonómov a politikov.

​​​​​​​Z množstva ponúkaných tém sme prejavili záujem o tie, ktoré približujú cestovateľské zážitky z anglicky hovoriacich krajín poprepletané históriou a súčasnosťou. Naši žiaci 2. a 3. ročníka sa v rámci predmetu Reálie anglicky hovoriacich krajín zúčastnili prezentácií Škótsko – kockovaná exotika a USA krížom krážom. Témy sú prezentované zábavnou, interaktívnou formou, v súvislostiach, navzájom sa prelínajú, sú prispôsobené veku a úrovni žiakov. Najaktívnejší žiaci sú odmenení drobnými darčekmi. Vyučujúci majú dokonca možnosť navrhnúť ďalšie témy, ktoré sú následne na požiadanie zaradené do ponuky.

Mgr. Lýdia Desiatniková, PhD.


Medzinárodná internetová súťaž ZAV-100


V dvoch termínoch, 09. 12. a 11. 12. 2021, sa konala medzinárodná súťaž ZAV-100 - Minútovky s podporou svetovej federácie Intersteno. Celkom sa zúčastnilo 1 354 súťažiacich z 10 krajín. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – Žiaci a Juniori. Našu školu reprezentovali:

2. A – Daniel Draganovský, Veronika Hudáková

3. D – Zuzana Debnárová, Adriána Bernárová, Sára Vlčeková, Šimon Stefán, Emma Kišková

3. E – Laura Hudáková, Viktória Georgieva

V kategórii Žiaci sa najlepšie umiestnila Emma Kišková (3. D) 62. miesto a v kategórii Juniori Zuzana Debnárová (3. D) 106. miesto.

 

Ďakujem všetkým žiakom za dôstojnú reprezentáciu našej školy v predvianočnom súťažnom súperení.

 

Ing. Milena Valentíková

PK SIP


Školské kolo Olympiády v ANJ, kategória 2A a 2B


V piatok 19.11.2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2A (študenti 1.a 2.ročníka) a v kategórii 2B (študenti 3.a 4.ročníka). Vzhľadom k pandemickým opatreniam sa Olympiáda uskutočnila online formou prostredníctvom aplikácie Teams. Písomnú časť, ktorá obsahovala cvičenia z čítania s porozumením, gramatické a posluchové cvičenia, študenti začali postupne vypracúvať o 8.00 h. Ústna časť, ktorá začala o 10.30 h. pozostávala z popisu obrázka a z dialógu súťažiaceho s komisiou.

Na Olympiáde sa zúčastnilo 12 študentov. Písomnú časť súťaže pripravili a celú Olympiádu zorganizovali Mgr. Andrea Demská a Mgr. Jaroslav Lipták, ktorí boli aj súčasťou skúšobnej komisie. Výsledky súťaže sú nasledovné:

Kategória 2A:

1.miesto - Kristína Mullerová 1.C trieda

2.miesto - Zuzana Labancová 2.C trieda

3.miesto – Alexandra Semivanová 1.C trieda

Kategória 2B:

1.miesto – Samuel Kuchár 3.A trieda

2.miesto – Patrícia Futičová 4.B trieda 3

.miesto – Miroslava Gerová 3.C trieda

Víťazi v oboch kategóriách postupujú do okresného kola. Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť. Jaroslav Lipták


Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku


V tomto školskom roku bol 32. ročník školského kola olympiády po prvýkrát organizovaný spoločne pre všetkých v SR dňa 26.11.2021. Školské kolo prebiehalo online cez portál http://www.onlineolympiady.sk. Organizačne olympiádu zastrešovala Iuventa a úlohy do školského kola pripravila Celoštátna odborná komisia Olympiády v nemeckom jazyku. Ústnu časť sme zrealizovali cez MS Teams.

V kategórii 2A sa umiestnili:

1. Daniela Illyésová (I.A)

2. Júlia Sára Sedláková (II.E)

3. Mário Ferencz (III.E)

V kategórii 2B sa umiestnili:

1. Eva Trebunová (III.B)

2. Martina Takáčová (III.C)

3. Tomáš Heinrich (V.D)

V kategórii 2C sa umiestnil:

1. Adam Barobin (V.E)

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť, výhercom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom a krajskom kole

Mgr. Klára Opršalová Mgr. Lukáš Vaško


Online Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava 2021


V dňoch 15.  - 16.11 sa uskutočnil Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava 2021, ktorý  sa mal pôvodne konať v Kia vzdelávacom centre v Gbeľanoch pri Žiline. Vzhľadom na vážnu epidemiologickú situáciu sa nakoniec veľtrh uskutočnil online cez platformu MS Teams, kde sa súťažiaci vedeli pripojiť pohodlne z priestorov domova alebo svojich škôl.

            Veľtrhu sa zúčastnilo 72 firiem zo Slovenska, Českej republiky, Belgicka, Španielska, Bulharska a Rumunska. Za našu školu sa zúčastnili 4 firmy, ALVE s. r. o., ČoKafé s. r. o., REstyled s. r. o. a Minit s. r. o.

            Súťažilo sa v nasledovných kategóriách:

                        1. Elektronická prezentácia

                        2.  Instagram post

                        3. Leták

                        4. e-Shop

                        5. Reklamný šot 

                        6. 90 sekúnd vo výťahu

                        7. Najlepšia cvičná firma

 

            Hodnotenie jednotlivých kategórií sa uskutočnilo pred konaním samotného veľtrhu pričom v kategórii Elektronická prezentácia do užšieho finále postúpilo 10 prezentácií, ktoré svoje cvičné firmy predstavili online v prvý deň veľtrhu. Počas druhého dňa sa uskutočnila online súťaž „90 sekúnd vo výťahu“ , kde svoje cvičné firmy predstavili ich zástupcovia v anglickom jazyku počas časového úseku 90 s.

            S potešením a hrdosťou môžem konštatovať, že cvičná firma ČoKafé, s.r.o. , ktorej mám česť byť riaditeľkou, dosiahla mimoriadny úspech a získala honor Najlepšia cvičná firma, keď získala  1. miesto v hlavnej kategórii.

 

            V ďalších kategóriách sa cvičná firma ČoKafé umiestnila nasledovne:

                        Elektronická prezentácia - 1. miesto

                        Instagram post  - 1. miesto

                        Reklamný šot  - 2. miesto

                        eShop  - 2. miesto

 

            Rada by som tiež pripomenula umiestnenia ďalších firiem, ktoré úspešne reprezentovali našu školu. Cvičná firma  ALVE, s.r.o. , obsadila pekné 16. miesto, cvičná firma REstyled, s.r.o. 21. miesto a cvičná firma  Minit, s.r.o. 65. miesto v silnej konkurencii cvičných firiem zo  šiestich európskych krajín.

 

            Na záver by som rada konštatovala, že úroveň cvičných firiem na najväčšom slovenskom veľtrhu bola podľa vyjadrení zástupcov organizátora - Slovenského centra cvičných firiem veľmi vysoká a konkurencia pre naše cvičné firmy veľmi silná.

 

            Ďakujeme všetkým cvičným firmám z našej školy za reprezentáciu školy a želáme im  veľa úspechov do ďalších podnikateľských aktivít a súťaží.

 

 

 

                                                                                   Sofia Jackaninová – V.D

                                                                       riaditeľka cvičnej firmy ČoKafé, s.r.o.


Best in English


Študenti  VD.,V.E, IV.D a IV.E triedy sa  zúčastnili online medzinárodného testovania  “Best in  English“.  Úlohy boli vypracované  spôsobom  A2- C1 vzostupným spôsobom, obsahovali testovanie všetkých jazykových kompetencií a súčasťou boli aj krátke autentické videofilmy.

Organizátorom súťaže je Inštitút pre rozvoj kompetencií, nezisková organizácia Bestinenglish.org, the Institute for Competencies Development and the Czech-US agency, so sídlom v Českej republike. Hlavným cieľom je motivovať študentov k vyšším a kvalitnejším jazykovým kompetenciám a dať im možnosť porovnať sa so študentmi stredných škôl na celom svete. Za jazykovú a obsahovú správnosť testu zodpovedajú zostavovatelia testu - International House Prague Language School.

 • Do súťaže sa zapojilo cca 18 000 študentov
 • 600 stredných škôl z 30 krajín

Oficiálne výsledky umiestnenia jednotlivých škôl a jednotlivcov budú zverejnené na stránke: www.test.2021.bestinenglish.org.

Organizačný tím za našu školu tvorili: PhDr. Darina Kováčová, Mgr. Edita Madžarová, Mgr. Simona Albertová, Mr. Lýdia Desiatniková. O nerušený priebeh sa starali Ing. Lívia Nicholsonová a Mgr. Mikuláš Lukáč PhD. Technické zázemie, prípravu a kontrolu  počítačov a učební zabezpečila Ing. Eva Kitová.

 

Identifikačný kód školy :  663283G4; naše maximálne skóre: 108/125 bodov

Percentuálne výsledky v jednotlivých triedach boli nasledovné:

V.D- 59,5%, V. E- 70,4%  IV. D- 54%,  IV.E – 53%

Najlepšie individuálne výsledky dosiahli študenti:

Piaty ročník

P. č.

Priezvisko a meno

Trieda

Skóre

Štvrtý ročník

P. č.

Priezvisko a meno

Trieda

Skóre

1.

Bradová Natália

V. E

108/86 %

1.

Idesová Marianna

IV. E

107/85 %

2.

Figmigová Nikola

V. E

107/85 %

2.

Gombošová Simona

IV.D

103,5/83 %

3.

Barobin Adam

V. E

100,5/80 %

3.

Kacvinský Branislav

IV. E

102,5/82 %

4.

Spišáková Tamara

V. E

100,5/80 %

4.

Gajdoš Radoslav

IV. D

98,5/75 %

 

Súťažilo sa  v učebniach : IT1, INF1, ADK3, ADK4. Žiaci V. D a IV. E triedy kvôli karanténnym opatreniam súťažili z domu.

Najlepší študenti budú ocenení knižnými odmenami po návrate na prezenčné vyučovanie.     

 

PhDr. D. Kováčová a PK BS


Začíname recyklovať


Začíname recyklovať, konečne sme sa dočkali. Naša škola začala s recykláciou plastov a postupne budeme naberať rýchlosť. Pribudne papier a plechovky, a to do košov, ktoré máme vďaka projektu " Ekoalarm" pod vedením p. prof. RNDr. J. Gregorkovej. Koše máme aj vďaka niektorým z vás, ktorí ste odovzdávali použité zubné kefky Curaprox späť do lekární a táto spoločnosť z nich vyrobila vkusné farebné recyklačné nádoby. Máme aj zberových referentov, sú to žiaci 2.E triedy, ktorí sa zúčastnili environmentálneho workshopu o recyklácii usporiadanom CVČ Strojárenská Košice. Sú to: Katarína Olexová ,Veronika Gibová, Ester Malackaničová, Karolína Kondášová, Sára Mitrová, Sofia Palfiová, Martina Urbanová, Zuzana Zichová.

Prajeme našej škole, aby sa stala v recyklácii Number 1.


Vyhodnotenie 32. ročníka školského kola olympiády bilingválneho štúdia v anglickom jazyku v školskom roku 2021/2022 na Obchodnej akadémii Watsonova 61 v Košiciach


Dňa 18. 11. 2021 sa na Obchodnej Akadémii Watsonova 61 v Košiciach uskutočnil 32. ročník olympiády v ANJ pre bilingválne štúdium.

 Zúčastnili sa jej  žiaci prvého až piateho ročníka BS, do súťaže v kategórii 2C1 sa prihlásilo 38 žiakov a šiesti žiaci súťažili v kategórii 2C2-native speakers.

V tomto školskom roku podmienky boli mimoriadne, kvôli pandémii COVID, takže všetky zadania na písomný test, listening, roleplay aj picture story telling boli technicky upravené do online verzie cez platformu TEAMS, čoho sa veľmi spoľahlivo a dynamicky zhostila naša kolegyňa, Mgr. Simona Albertová. 

Súťaž pozostávala z dvoch kôl, písomného so začiatkom o 8.00 h a ústneho so začiatkom o 9.30 h.

Písomné testy preverili u zúčastnených úroveň gramatiky, slovnej zásoby, posluchu s porozumením a čítania s porozumením. Počas písomnej časti sa o organizáciu, dozor, opravu testov a zápis do výsledkovej tabuľky  starali   Mgr.Simona Albertová a Mgr. Edita Madžarová.  V komisii  ústnej časti -roleplay a picture story pracovali Mgr. Zuzana Marcinová, Mgr. Antónia Zubková a Mgr. Lýdia Desiatniková,PhD.

Speaking test bol zameraný na preverenie vyjadrovacích schopností, interakciu žiaka v situačnom dialógu,  tvorivosť a plynulosť rečového prejavu, rozmanitosť slovnej zásoby a používania gramatických štruktúr vo vlastnom príbehu prerozprávanom podľa vizuálnej predlohy. 

19. 11. 2021, počas dňa aktivít pri príležitosti Dňa študentstva, PhDr.  Darina Kováčová na záver vyhodnotila priebeh súťaže, ocenila zodpovedný prístup a veľmi dobrú jazykovú úroveň žiakov a zablahoželala  súťažiacim k dosiahnutým výsledkom.  Vyhodnotenia sa zúčastnili aj p. riaditeľ, Ing. Peter Országh a zástupkyňa riaditeľa RNDr. Mária Javnická.

Ocenenia boli nasledovné:

Kategória 2C 1

 1 .miesto: Radoslav Gajdoš IV.D

 2 .miesto: Gergošová Júlia II.D

 3. miesto: Idesová Marianna IV.E

 4.miesto cena za invenčnosť a kreativitu : Klaudia Zalacková V.E

 

Kategória 2 C 2

1.miesto: Benjamin Bálint II.D

2.miesto: Vivien Bérešová III.E

3.miesto: Lily Emery I.E

 

Výsledkové tabuľky školského kola boli elektronicky spracované a odoslané koordinátorom OK OAJ a KK OAJ. Žiaci boli elektronicky prihlásení do postupových kôl cez elektronickú platformu Edupage.

 Do krajského kola postupuje Radoslav Gajdoš v kategórii 2C1 a do okresného kola Benjamin Bálint v kategórii 2C2.

 V Košiciach, 20. 11. 2021

                                                                                                                                                        PhDr. Darina Kováčová, PK BS     

                                            

Fotodokumentácia


Malá farma - zbierka pre útulok


Veľké ďakujeme všetkým spolužiakom a učiteľom našej Watsonky, ktorí v tomto ťažkom období podporili vecným darom alebo finančným príspevkom psíkov v útulku MALÁ FARMA.  Žiaci 2.A triedy  Veronika Hudáková, Matúš Mamák, Klaudia Takáčová a Daniel Draganovský pod vedením p. prof. RNDr. Jany Gregorkovej vyzbierali 127,05 eur, ktoré spolu s darčekmi pre psíkov odovzdali 10. 11. 2021 útulku MALÁ FARMA v rámci celomestskej akcie HAVKOBUS.  


#erasmusdaysSK


                        #erasmusdaysSK       

          Erasmus Days na Watsonke 2021

Tento rok sme sa zapojili do piateho ročníka  #ErasmusDays.  Pripravenými aktivitami sme chceli prispieť k propagácii programu Erasmus + , pričom sme sa zamerali na zdieľanie skúsenosti a zážitkov z našich posledných projektov. Žiaci a kolegovia, ktorí v tomto roku vycestovali na stáž alebo na kurz, ukázali, že aj počas kovidu sa dajú mobility zrealizovať. Pre žiakov 3. a 4. ročníka sme v dňoch 14.10. a 15.10. 2021 zorganizovali besedu v aule školy. Žiaci predstavili svoje čerstvé skúsenosti z praxe, ktorú absolvovali na prelome augusta a septembra 2021 na Cypre. Pre učiteľov sme 15.10.2021 pripravili workshop, kde nám kolegovia priblížili, čo sa na kurzoch naučili. Účastníci workshopu sa na vlastnej koži vyskúšali nové metódy v oblasti výučby cudzích jazykov, ekonomiky, vyskúšali si hodinu jogy a meditácie.

Veríme, že týmito aktivitami sme vzbudili u žiakov a kolegov záujem o účasť na mobilitách Erasmus +.


Odovzdávanie certifikátov „The Duke of Edinburgh´s“


Vo štvrtok 14.októbra si prevzali v historickej budove Košického samosprávneho kraja  ďalší z našich úspešných študentov certifikáty o ukončení Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu. Program plníme na našej škole už 6 rok. Potešilo nás, že kancelária pripravila dôstojné prostredie na oceňovanie. Ako jediná škola v Košickom kraji sme mali:

 • 3 ocenených na zlatej úrovni:

Sofia Antolíková  V.E

Viktória Burkušová V.E

Samuel Halás V.E 

 • 2 ocenené na striebornej úrovni:

Simona Silvová V.E

Klaudia Zalacková V.E

a

 • 1 ocenenú na bronzovej úrovni:

Dominiku Papcunovú III.D

 

Program na škole riadi skúsený team:

Mgr. Alena Koltášová vedúca centra , mentorka; Mgr. Ľudmila Dratvová: koordinátorka, mentorka aj expedícií; Mgr. Veronika Polomská: mentorka; Mgr. Mikuláš Lukáč: mentor expedícií; Mgr. Simona Albertová: mentorka ; Mgr. Jana Mikovčíková: mentorka.

Kto by sa chcel zapojiť do programu môže týchto učiteľov osloviť.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme !!!Súťaž „Talenty druhých ročníkov“


 

Dňa 6. októbra 2021 sa uskutočnila súťaž v písaní na PC vo výučbovom programe ZAV. Do súťaže sa zapojili žiaci z 2. A, 3. D a 3. E triedy.

 

2. A: Natália Gregová, Nikola Blahušiaková, Júlia Gallová, Veronika Hudáková, Natália Ďuďáková, Daniel Draganovský

3. D: Zuzana Debnárová, Emma Kišková, Kamila Vaľková, Sára Vlčeková, Šimon Stefán, Michal Štuller

3. E: Laura Hudáková, Viktoria Georgieva, Ema Perháčová, Lenka Vargová, Sofia Olajošová, Samuel Sabolčák, Samuel Zummer, Kamil Koška, Mário Ferencz

 

Tréningový cyklus pozostával z 25 minútových cvičení. Po tréningu žiaci absolvovali dva desaťminútové odpisy textu z obrazovky, a to s penalizáciou 50 úderov za neopravenú chybu a s penalizáciou 100 úderov za neopravenú chybu.

Na súťaži si zmeralo sily 237 súťažiacich z celého Slovenska. V kategórii jednotlivcov dosiahli najlepšie umiestnenie Zuzana Debnárová z 3. D triedy (11. miesto) a Daniel Draganovský z 2. A triedy (26. miesto). V súťaži družstiev naši reprezentanti obsadili 8. miesto zo 16 stredných škôl SR.

Súťaž organizačne pripravili Ing. Dorčáková a Ing. Valentíková.


SCIO testy


Ako robiť Národné porovnávacie skúšky - SCIO testy? Ktoré vysoké školy v Čechách a na Slovensku ich uznávajú, kde sú povinné ? Na tieto a iné otázky končiacich ročníkov sa pokúsil odpovedať seminár SCIO, ktorý sa v aule našej školy uskutočnil v mesiaci október. Žiaci si mohli vyskúšať aj vzorové otázky a opýtať sa konkrétne na termíny a ďalšie informácie o vysokých školách. Za akciu ďakujeme pani výchovnej poradkyni RNDr. Jane Gregorkovej


Spolupráca s Policajným zborom SR v Košiciach


Dňa 04. 06. 2021 sa v areáli našej školy uskutočnili preventívne a náborové aktivity Policajného zboru v Košiciach. Akcie sa zúčastnili triedy  3.A, 3.B a 4.D, pod vedením výchovnej a kariérovej poradkyne  RNDr. Jany Gregorkovej.  Aktivity viedla naša bývalá žiačka, teraz už npor. Ing. Emília GLOVČÍKOVÁ z oddelenia prevencie OR PZ v Košiciach. 


Hurá von s Plantnetom


Tento školský rok 2020/2021 bola naša škola zapojená so medzinárodného environmentálneho projektu: " Hurá von s Plantnetom", ktorú pripravilo Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Bratislava v spolupráci s francúzskymi botanikmi.
Aj napriek koronakríze sa naši vybraní žiaci z II.A a II.D triedy pod vedením p. profesorky RNDr. Jany Gregorkovej úspešne odprezentovali. Viac informácii nájdete v priloženej prezentácii.


Klimatické zmeny vo svete a ich dopad na Slovensko


Dňa 24. marca 2021 sa trieda 2.E pod vedením p. prof. J. Gregorkovej  na platforme MS TEAMS zúčastnila online workshopu na tému  "Klimatické zmeny vo svete a ich dopad na Slovensko", ktorú organizovala Agentúra na podporu regionálneho rozvoja v Košiciach.

Téma bola žiakom odprezentovaná formou prezentácie a zaujímavých krátkych videí. Žiaci sa dozvedeli z odborného sprievodného slova viac o klimatických zmenách, ako aj o organizáciách, ktoré sa týmto problémom zaujímajú, o následkoch klimatických zmien na svet a na Slovensko. Zaujímavou súčasťou boli  krátke online dotazníky, pomocou ktorých žiaci mohli vyjadriť svoj názor na určité otázky a dozvedeli sa aké názory majú ich spolužiaci. Napríklad až 80% žiakov si myslí, že klimatickí zmena je „Smutná daň za „pažravosť“ ľudstva a podnikateľov“

 

Recenzie žiakov:

 • „Bolo to veľmi zaujímavé a zaujímavo spracované hlavne kreativita vo forme kvízu bola jeden z najlepších častí workshopu.“
 • „Na workshope sa mi najviac páčil kvíz, bolo to niečo nové s čím som as ešte nestretol. Páčilo sa mi, že nás aj takýmto spôsobom zapojili do konverzácie.“

Žiaci si workshop veľmi pochvaľovali a v budúcnosti sa tešia na ďalšie podobné workshopy. Naša škola obdržala informačné letáky a materiály vysokej kvality na tému adaptácie na klimatickú zmenu, za čo Agentúre na podporu regionálneho rozvoja  veľmi pekne ďakujeme.

 


Regionálny veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom


Dňa 24. marca sa uskutočnil online 24. Regionálny veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom. Zúčastnilo sa ho 32 cvičných firiem z 12-tich škôl z celého Slovenska. Súťažilo sa v troch súťažných disciplínach:

 • Naj logo
 • Naj slogan
 • Naj elektronická prezentácia

Prvé dve kategórie boli hodnotené už pred samotným veľtrhom. V kategórii elektronická prezentácia bolo porotou vybraných sedem prezentácií, ktoré postúpili do finále. Firmy prezentovali svoje produkty  on-line na platforme MS TEAMS. Do užšieho výberu sa tak prebojovali všetky tri cvičné firmy z našej školy zastúpené žiakmi:

In-Energy, s.r.o.    - Katka Ivanová a Braňo Balčák

Čokafé, s.r.o.         - Viki Horváthová a Mišo Pačai

REstyled, s.r.o.      - Kika Povecová a Viki Suváková

Každá firma bola niečím iná,  výnimočná. Projekt firmy In-energy bol zameraný na ekológiu a ohľaduplné správanie sa k planéte. REstyled zahviedzili myšlienkou možnej recyklácie oblečenia – upravovaním starého na nové. A firma Čokafé zaujala najmä chuťové poháriky poslucháčov, ponukou svojej kávy, tekutých čokolád a zákuskov.

          Konkurencia bola silná, prezentácie prepracované a rečníci šikovní. Ani jedna prezentujúca skupina nemala núdzu o pozornosť. Témy sa orientovali najmä na oblasť zdravého životného štýlu a ochrany prírody a planéty.

 V rámci vyhodnotenia jednotlivých kategórií firma REstyled získala „Špeciálnu cenu SCCF“ za svoj originálny nápad s opätovným využitím starého oblečenia. Cvičná firma Čokafé zvíťazila a získala prvé miesto v kategórii „Naj elektronická prezentácia“.

Všetkým zúčastneným sa chceme týmto poďakovať, za vzornú a  úspešnú reprezentáciu našej školy.

 

                                                                                                                    Sofia Jackaninová

                                                                                                      riaditeľka cvičnej firmy Čokafé, s.r.o.


INTERNATIONAL VISEGRAD FUND


INTERNATIONAL VISEGRAD FUND

 

 

Napriek nepriaznivej pandemickej  situácii projekt V4 pokračoval  aj v roku 2021. Stretnutia sa uskutočňovali online,  prostredníctvom platformy  MS Teams. Zúčastnili sa ho žiaci V. D triedy s triednou učiteľkou Ing. Darinou Lippaiovou.

Tretie stretnutie sa uskutočnilo dňa 26. 1. 2021 - bolo zamerané na zdravotné poistenie v jednotlivých krajinách V4. V závere stretnutia žiaci absolvovali online test, ktorý overil znalosti žiakov nadobudnuté na stretnutí.

Štvrté – posledné stretnutie sa uskutočnilo 10. 3. 2021. Témou seminára bola oblasť sociálneho poistenia v jednotlivých krajinách  V4.  Počas seminára prebiehala diskusia o odlišnostiach sociálneho poistenia v krajinách V4.

 


kontraktačný deň cvičných firiem Slovensko – Východ - Poprad


Dňa 11. marca 2021 sa uskutočnil on-line kontraktačný deň cvičných firiem Slovensko – Východ.

Súťažilo sa v kategóriách:

 • naj logo a slogan;
 • naj katalóg;
 • naj elektronická prezentácia.

Do súťaže sa prihlásilo 20 cvičných firiem z celého Slovenska. Našu školu reprezentovali 2 cvičné firmy:

ALVE, s.r.o. – trieda  III. A - žiaci Jakub BONK a Slávka BOROVSKÁ v kategórii elektronická prezentácia obsadili 3. miesto.

REstyled, s.r.o. – trieda III. B - žiačky Viktória COGANOVÁ, Viktória DUDOVÁ, Viktória SUVÁKOVÁ a Kristína POVECOVÁ v kategórii logo a slogan obsadili 2. miesto, v kategórii elektronická prezentácia 4. miesto.

K dosiahnutým úspechom blahoželáme.

Ing. Darina Lippaiová


Online veľtrh cvičných firiem Ostrava 2021


 

Dňa 4. 3. 2021 sa uskutočnil 13. Ostravský veľtrh cvičných firiem s hlavným mottom „Fiktivní firma, brána do světa podnikání“.

Medzinárodný veľtrh  v Ostrave sa uskutočnil v tomto mimoriadnom období online na platforme Google Classroom a Google Meet. Zúčastnilo sa ho 23 firiem z Českej republiky, Poľska, Slovenska a Maďarska.         

Súťaž bola rozdelená do súťažných kategórii:

1. Najlepší katalóg

2. Najoriginálnejší podnikateľský zámer

3. Najlepší firemný slogan

4. Najlepšia vizitka

5. Najlepšia firma očami študentov

6. Firma v 90 sekundách

7. Najlepšia  prezentácia.

Súťažné príspevky zasielali cvičné firmy na hodnotenie pred samotným veľtrhom, pričom posledné dve kategórie boli odprezentované zástupcami firiem naživo v deň veľtrhu prostredníctvom zdieľanej obrazovky v Google Meet.

Porotu tvorili učitelia – zástupcovia zúčastnených škôl, bez možnosti hodnotiť cvičné firmy z vlastnej školy, čo zaručovalo objektivitu a korektnosť hodnotenia.

Našu školu reprezentovali cvičné firmy:

MINIT, s.r.o.                   žiačky IV. E triedy: Natália Olexa a Gabriela Némethová. Pre firmu získali pekné 5. miesto v kategórii

                                           „Najlepšia prezentácia“.

a

DÚŠOK, s.r.o.                žiaci V.E triedy: Veronika Tokarčíková Tomáš Bačo. Dosiahli pre firmu a našu školu 1. miesto v kategórii

                                           „Najlepšia prezentácia“.

 

V kategórii „Firma v 90 sekundách“ reprezentoval firmu Ivo Hajník a umiestnil sa na 7. mieste.

Firma DÚŠOK, s.r.o.  bolo ocenená aj v ďalších kategóriách:

5. miesto – Najoriginálnejší podnikateľský zámer

4. miesto – Najlepší katalóg

3. miesto – Najlepší firemný slogan a aj – Najlepšia vizitka.

 

V mene vedenia školy by sme radi poďakovali zúčastneným firmám a ich zástupcom za vzornú reprezentáciu školy, zablahoželali k dosiahnutým úspechom a popriali našim cvičným firmám podobné úspechy aj na ďalších podujatiach zameraných na rozvoj podnikateľských zručností žiakov.

                                                                                                                   Ing. Richard Hritz

                                                                                                                zástupca riaditeľa školy


Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku


Dňa 13. 01. 2021 sa konalo Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku v spolupráci so Slovenským inštitútom mládeže  Iuventa. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, súťažiaci boli zaregistrovaní do súťaže, ktorá prebiehala online s pripojením na Internet a pozostávala z písomného testu, ktorého súčasťou bolo aj počúvanie s porozumením.

Výsledková listina s podrobným vyhodnotením súťaže bola zverejnená na platforme Edupage. Náš študent Benjamín BÁLINTI. D triedy bilingválneho štúdia sa v kategórii 2C2-anglofónni študenti umiestnil na 3. mieste v rámci súťažiacich za Košický kraj.

 K tomuto výsledku blahoželáme

 

PhDr. D. Kováčová, PK BS


Hodina slovenčiny s Danielom Hevierom


Pondelková hodina slovenského jazyka a literatúry bola 1. februára pre našu 4.D určite výnimočná. Slovami študentov: „Budem o nej rozprávať ešte aj mojim vnúčatám.“ Pozvanie medzi nás totiž prijal známy slovenský básnik, textár, umelec – Daniel Hevier. V úvode sme sa skromne predstavili a so zatajeným dychom počúvali jednu historku zo života pána spisovateľa a bratislavských umelcov za druhou. Spontánnosť, výborná nálada a úprimnosť nášho hosťa nás odzbrojili a po niekoľkých výbuchoch smiechu sa do diskusie o umení, hodnotách, živote, korone, vojenčine a mnohých ďalších témach zapojili aj študenti. Daniel Hevier vynikajúco miešal vtipné historky, napríklad aj o Paľovi Haberovi, s hlbokými zamysleniami a múdrosťami, chvíľu sme sa smiali, chvíľu vážne meditovali nad životom.

Z pozície učiteľky chcem vyjadriť obrovskú vďaku veľkému človeku, ktorý sa snaží svoju tvorivú energiu venovať mladým. Jeho komunikácia a pohľad na svet sú inšpirujúce a veľmi sa teším, že práve mojich študentov sa mu podarilo nadchnúť. Zároveň musím napísať, že som hrdá na našu 4.D. Som pyšná na to, že máme rozhľadených, taktných, komunikatívnych štvrtákov, ktorí sa dokážu s veľkým umelcom rozprávať o vážnych témach. Pozerala som sa nich a tešila sa z toho, ako dokážu komunikovať, cítila materinskú pýchu a v duchu som si hovorila „Moje deti a také múdre. (Po kom to asi majú?“

Veronika Polomská, vyučujúca SJL


Literárna Senica Laca Novomeského


Naša študentka Mirka Gerová sa stala laureátkou súťaže Literárna Senica Laca Novomeského

 

V septembri sa tri žiačky našej školy – Miroslava Gerová (2.C), Lucia Jarošíková (3.D) a Viktória Kováčová (2.C), zapojili do literárnej súťaže pre mladých spisovateľov – XXXIV. ročníka Literárnej Senice Laca Novomeského.

Všetky tri naše šikovné študentky píšu poéziu (a výborné slohy) a v celoslovenskej konkurencii zabojovali o to, či si odborná porota zložená aj zo spisovateľov a literárnych teoretikov ich dielka vyberie do najnovšieho zborníka prác mladých autorov a ocení ich nejakým umiestnením. Všetky tri súťažili v tej istej kategórii „poézia stredné školy“. Spolu bolo do súťaže prihlásených 118 študentov s 273 prácami a 25. novembra boli prostredníctvom online prenosu slávnostne vyhlásené výsledky súťaže.

Porotu najviac zaujala tvorba Mirky Gerovej a udelila jej 3. miesto. Mirka zo svojich básní vytvorila ucelený cyklus, v ktorom pracovala s prírodným motívom búrky. Jej tvorba však nie je len výpoveďou o sebe, porota vyzdvihla, že jej poézia je poéziou očistenia, hľadania. Jej práce boli zároveň uverejnené v zborníku, ktorí organizátori súťaže vydali ako Bulettin víťazných prác XXXIV. ročníka autorskej súťaže Literárna Senica Laca Novomeského 2020.

Mirke gratulujeme a tešíme z jej veľkého úspechu!

Mgr. Veronika Polomská


31. ročník školského kola olympiády bilingválneho štúdia v anglickom jazyku


Dňa 30. 11. 2020 sa na Obchodnej Akadémii Watsonova 61 v Košiciach uskutočnil 31. ročník olympiády v ANJ pre bilingválne štúdium. Zúčastnili sa jej  žiaci prvého až piateho ročníka bilingválneho štúdia. Z celkového počtu 25 žiakov zapísaných do súťaže v kategórii 2C1 súťažilo 20 žiakov a piati žiaci súťažili v kategórii 2C2 - native speakers.

Podmienky boli v tomto školskom roku mimoriadne (kvôli pandémii COVID), takže všetky zadania na písomný test, listening, roleplay aj picture story telling boli technicky upravené do online verzie cez platformu TEAMS, čoho sa veľmi spoľahlivo a dynamicky zhostila naša kolegyňa, Mgr. Simona Albertová. 

Súťaž pozostávala z dvoch kôl, písomného so začiatkom o 8:00 h a ústneho so začiatkom o 9:30 h.

Písomné testy preverili u zúčastnených úroveň gramatiky, slovnej zásoby, posluchu s porozumením a čítania s porozumením. Počas písomnej časti sa o organizáciu, dozor, opravu testov a zápis do výsledkovej tabuľky  starali   Mgr.Simona Albertová a Mgr. Edita Madžarová.  V komisii  stanovenej pre ústnu časť - roleplay a picture story pracovali Mgr. Zuzana Marcinová, Mgr. Antónia Zubková a Mgr. Ľudmila Danková.

Speaking test bol zameraný na preverenie vyjadrovacích schopností, interakciu žiaka v situačnom dialógu,  tvorivosť a plynulosť rečového prejavu, rozmanitosť slovnej zásoby a používania gramatických štruktúr vo vlastnom príbehu prerozprávanom podľa vizuálnej predlohy. 

PhDr.  Darina Kováčová na záver vyhodnotila priebeh súťaže, ocenila zodpovedný prístup a veľmi dobrú jazykovú úroveň žiakov. Zablahoželala  súťažiacim k dosiahnutým výsledkom.  Diplomy a  knižné ceny  budú odovzdané žiakom po nástupe na prezenčné vyučovanie .

 

Kategória 2C 1:

 1. miesto: Bakšiová Petronela, V.E
 2. miesto: Gergošová Júlia, I.D
 3. miesto:Barobin Adam, IV.E

 

Cena za invenčnosť a kreativitu: Gajdoš Radoslav, III.D

 

Kategória 2C2:

 1. miesto: Benjamin Bálint, I.D
 2. miesto:  Figmigová Nikola, IV.E
 3. miesto: Sieber Stela, IV.D

 

Výsledkové tabuľky školského kola boli elektronicky spracované a odoslané koordinátorom OK OAJ a KK OAJ. Do krajského kola postupuje Bakšiová Petronela  v kategórii 2C1 a do okresného kola Benjamin Bálint v kategórii 2C2.

 

V Košiciach, 30. 11. 2020

PhDr. Darina Kováčová, PK BS                                                  


Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku


Sme veľmi radi, že aj v tomto zvláštnom čase mali naši žiaci záujem zmerať si sily v nemeckom jazyku. V súlade s protiepidemiologickými opatreniami sme boli nútení zrealizovať 25.11.2020 olympiádu online. Víťazmi sme všetci, keďže sme zvládli nástrahy dištančnej formy olympiády. Súťaž prebiehala cez MS Teams. V online priestore si s úlohami za jednotlivé kategórie najviac poradili:

Kategória 2A:

1. Eva Trebunová II.B

2. Martina Takáčová II.C

3. Mário Ferencz II.E.

Kategória 2B:

1. Alex Havran V.D

2. Tomáš Heinrich IV.D

3. Tara Szitászová IV.A.

Víťazom srdečne blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári 2021.

Mgr. Klára Opršalová Mgr. Lukáš Vaško


Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku


Dňa 26. 11. 2020 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Olympiádu sme zrealizovali v online priestore pomocou MS Teams. Žiaci 1. a 2. ročníka súťažili v kategórii 2A, žiaci 3. a 4. ročníka súťažili v kategórii 2B.

Olympiáda pozostávala zo štyroch častí :

1/ gramatický test

2/ počúvanie s porozumením

3/ čítanie s porozumením

4/ príbeh podľa obrázka /story telling/ a role play.

Žiaci veľmi dobre zvládli všetky hodnotené oblasti, preukázali samostatnosť, kreativitu a schopnosť komunikovať v anglickom jazyku. Celkovo sa na olympiáde zúčastnilo 10 žiakov.

Víťazi v kategórii 2A:

1. miesto Štefan Kundráč II.C

2. miesto Nikola Blahušiaková I.A

3. miesto Eduard Peter Csermelyi II.C

Víťazi v kategórii 2B:

1. miesto Patrícia Šimová III. A

2. miesto Tereza Schreiberová IV.A

3. miesto Michaela Sokolová III. A

Víťazi oboch kategórií sa zúčastnia na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku v januári 2021.

Ing. Silvia Augustinská Mgr. Anna Gaľová


Úspechy „dofákov“ z OA Watsonovej v šk. roku 2019 – 2020


      Piaty rok je naša škola zapojená v programe „The Duke of Edinburgh´s“, čiže Medzinárodná  cena vojvodu z Edinburgu. Prvé dva roky plnili naši študenti program na bronzovej úrovni a potom si vybrali na ktorej úrovni budú pokračovať. A tak sa podarilo 4 študentom v júni 2019 splniť program na zlatej úrovni. Ďalší medzitým splnili bronzovú úroveň a tiež sa rozhodli pracovať na svojich aktivitách na zlatej úrovni.

Teraz po skončení pandémie a všetkých opatrení spojených s ňou môžeme radostne konštatovať:         

Júl 2020:

Počet ukončených účastníkov na zlatej úrovni:      8

Počet pokračujúcich na zlatej úrovni:                     4

Počet pokračujúcich na striebornej úrovni:            2

Počet ukončených na bronzovej úrovni:                 32

Chcem sa poďakovať všetkým mentorom, školiteľom za ich prácu s účastníkmi programu. Všetkým účastníkom ďakujeme, že aj napriek situácií s KOVIDOM to v programe nevzdali!!!

Srdečne blahoželáme !!! a prajeme úspech na ďalších úrovniach ktoré si vyberú.

Kto chce vedieť o čo ide:

www.dofe.sk

V Košiciach, 2.júla 2020                                                                                                Ľ. Dratvová – koordinátor programu


EXPERT geniality show 2019


28.11.2019 sa uskutočnil už 13. ročník celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show.

Súťaž podporuje u žiakov logické myslenie a súťaživosť. Po zhodnotení výsledkov žiak získava pre seba spätnú väzbu o svojich vedomostiach a tiež motiváciu získavať ďalšie informácie a vzdelávať sa.  

Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z 2 súťažných tém. Tém bolo spolu 6:

1. Od Dunaja k Tatrám – slovenské dejiny, umenie, šport, geografia, aktuality, slávni Slováci,

2. Mozgolamy – logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, pojmové myslenie,

3. Svetobežník – fyzická geografia, humánna geografia,

4. Tajomstvá prírody – biológia, fyzika, astronómia, chémia,

5.  Do you speak English? – čítanie, bežné výrazy, gramatika, reálie,

6.  Góly, body sekundy – história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci,

 

Štvrtina najlepších v každom tematickom rebríčku dostala titul EXPERT na tému. Prvých 100 súťažiacich v celkovom poradí dostalo titul TOP EXPERT. Všetci súťažiaci dostali diplom za účasť a pero.

Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 21 študentov.

Naši najúspešnejší, ktorí sa umiestnili v prvej štvrtine najlepších a získali veľký titul EXPERT na tému sú:

Ema Perháčová I.E, téma Do you speak English?

Kamil Koška I. E, téma Do you speak English?

Chiara Lukáčová II.D, téma Mozgolamy

Nicolas Pavlovič II.D, téma Mozgolamy

Lukáš Slota IV.D, témy Svetobežník a Do you speak English?

Tomáš Bačo IV.E, témy Goly, body sekundy a Svetobežník

Lea Burociová IV. B, téma Mozgolamy

Richard Borš V.D, téma Mozgolamy

Alexander Maďarčik V.E  - TOP EXPERT

Alexander si vybral témy Do you speak English? kde sa umiestnil na peknom 3. mieste z 400 súťažiacich a Svetobežník. Získal 3 diplomy – diplom TOP EXPERT, diplom EXPERT na tému Do you speak English?, diplom EXPERT na tému Svetobežník a pekné vecné ceny.

   

Našim študentom sa súťaž páčila. Výhercom blahoželáme a veríme, že do súťaže sa zapoja aj v budúcom školskom roku.              

 

 

Spracovala koordinátorka RNDr. Elena Kravcová


Knižný výpredaj


Veľký knižný výpredaj  - Bux.sk !!!

Milí čitatelia a používatelia našej školskej knižnice, dávame Vám do pozornosti  mimoriadnu  príležitosť kúpiť si knihy už od 1 € !!!  

Akcia trvá do konca februára, t.j. do 29. februára 2020   alebo do vypredania zásob. Pri nákupe nad  25 €  si môžete vybrať z troch darčekov a pri objednávke nad 39 € poštovné zdarma. Viac informácii sa dočítate na webovej stránke Bux.sk (internetové kníhkupectvo vydavateľského domu a knižnej distribúcie IKAR): https://www.bux.sk/uputavky/katalog-zima-2020/

 


Medzinárodné sympózium v Stalowej Woli


V dňoch 13. až 14. 02. 2020 sa zástupcovia našej školy zúčastnili medzinárodného sympózia na tému „Fondy v Európskej únii“. Sympózium sa konalo na Zespol Szkol Pondgimnazjalnych v Stalowej Woli v Poľskej republike. Našu školu na tomto medzinárodnom podujatí reprezentovali žiaci IV. E triedy a zamestnanci cvičnej firmy Dúšok, s.r.o.:

 • Jozef Kojecký
 • Tony Girman
 • Ivan Hajník.

Samotnú prezentáciu o čerpaní Eurofondov v SR a v Košiciach pripravili ich kolegyne:

 • Veronika Tokarčíková
 • Karin Strauszová.

Stretnutie už tradične organizovala stredná odborná škola zo Stalowej Wole v rámci dňa otvorených dverí. Okrem našej a hostiteľskej školy sa tohto stretnutia zúčastnili aj zástupcovia Obchodnej akadémie a Vyšší odborné školy sociální z Ostravy. Cieľom sympózia bolo priblížiť špecifiká čerpania Eurofondov v jednotlivých krajinách. Súčasťou stretnutia bol spoločný program žiakov a učiteľov škôl z:

 • Českej republiky
 • Poľskej republiky
 • Slovenskej republiky.

V rámci bohatého programu sa podarilo zhodnotiť  a načrtnúť ďalšiu spoluprácu týchto škôl najmä v oblasti cvičných firiem a spoločných europrojektov. Všetkým, ktorí sa podieľali na reprezentácii školy na tomto podujatí ďakujeme.

                                                                                                                                                            Ing. Richard Hritz

                                                                                                                                                        zástupca riaditeľa školy


54. ročník krajského kola súťaže žiakov stredných škôl spracovaní informácií na PC


Dňa 13. februára 2020 sme na našej škole opäť privítali súťažiacich z celého kraja. Do súťaže sa prihlásilo 42 žiakov z 9 škôl v disciplínach:

 • písanie na PC
 • úprava textu na PC a 
 • wordprocessing.

 V našom reprezentačnom tíme sa najviac darilo v súťažnej disciplíne písanie na počítači:

Adamovi Nemčíkovi zo IV. C triedy, ktorý sa stal majstrom Košického samosprávneho kraja a držiteľom zlatej trofeje

Umiestnenie na ďalších medailových pozíciách:

2. miesto:      Karol Sohan, OA, Polárna, Košice

3. miesto:      Kristián Hauswirth, SOŠ ekonomická, Spišská Nová Ves

V súťažnej disciplíne úprava textu na PC sa majstrom Košického samosprávneho kraja a držiteľom zlatej trofeje stal Sebastián Kovács z OA, Rožňava.

Umiestnenie na ďalších medailových pozíciách:

2. miesto:      Nikola Liptáková, OA, Rožňava

3. miesto:      Henrich Palečko, OA, Rožňava.

Výsledky súťažnej disciplíny wordprocessing budú publikované dodatočne.

V písaní na PC našu školu reprezentovali aj Adam Levický, Patrik Markovič, Lenka Kozelová a Bianka Štefánová. Súťažné podmienky všetci splnili a ich umiestnenie nájdete vo výsledkovej listine.

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšej reprezentácii svojich škôl.

                                          Ing. Milena Valentíková

                                        vedúca predmetovej komisie ADK

Výsledkové listiny 54. ročníka krajského kola súťaže žiakov stredných škôl v SIP Košický kraj za súťažné disciplíny


12. KONTRAKTAČNÝ DEŇ CVIČNÝCH FIRIEM V POPRADE


Dňa 06. 02. 2020 žiaci z III. B triedy pod vedením Ing. Euniky Dutkovej reprezentovali našu školu na  12. kontraktačnom dni cvičných firiem v Poprade.  Predstavili svoju novú cvičnú firmu pod názvom A Cup Of Nature, s. r. o. 

Firma sa venuje podávaniu zdravých nápojov v jedinečne zdobených kvetinových pohároch a  príjemnom prostredí. Kvetinovú výzdobu si vyrábame sami a do práce je zapojených 12 členov.

Kontraktačného dňa sa zúčastnilo celkovo 13 cvičných firiem z východného Slovenska.  Naša cvičná firma pôsobí len krátko a konkurencia bola silná. Domov sme si miesto výhry priniesli pekné zážitky a bohatú skúsenosť. Všetky zúčastnené firmy reprezentovali svoju školu príkladne  a my sme neboli výnimkou.

V budúcnosti nás čakajú ďalšie výzvy, na ktoré sme o to viac pripravení a odhodlaní sa stále zlepšovať.

 

S pozdravom

Kristínka, Tamara, Dominika, Saška, Daniela, Miška, Kika, Dominik, Naomi, Rado, Terka a Samo.


Celoslovenské kolo internetovej súťaže ZAV


Súťaž, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 180 žiakov, sa uskutočnila 7. februára 2020.

Súťažiaci predviedli pekné výkony a opäť si zmerali sily v klávesnicovej gramotnosti.

Súťažilo sa v odpise textov z obrazovky s penalizáciou 50 úderov za neopravenú chybu a penalizáciou 100 úderov za neopravenú chybu. Všetci súťažiaci z našej školy vyhoveli náročným kritériám v prvom aj druhom odpise a neboli vyradení zo súťaže.

V odpise (penalizácia 50) súťažili: Patrik Markovič, Bianka Štefánová, Lenka Kozelová, Bibiána Čupková, Emily Rajdošová, Richard Kosť, Viktória Maruchničová, Klaudia Zalacková, Rut Kerekešová, Tímea Frindtová, Natália Janitorová.

V odpise (penalizácia 100) našu školu reprezentovali: Patrik Markovič, Lenka Kozelová, Bianka Štefánová a Viktória Maruchničová.

Všetkým ďakujeme za záujem, snahu a chuť súťažiť.

Výsledkové listiny:   10 minút (-50)  alebo odkaz na ZAV

                                         10 minút (-100) alebo odkaz na ZAV

                                                                                                              Ing. Milena Valentíková

                                                                                                                   vedúca PK ADKLyžiarsky kurz – Drienica 2020


V dňoch 13. 01. – 17. 01. 2020 sa v stredisku Drienica uskutočnil lyžiarsky kurz pre žiakov našej školy. Kurzu sa zúčastnilo 63 žiakov druhého ročníka obchodnej akadémie a 7 učiteľov.

Účastníci kurzu boli ubytovaní v príjemnom hoteli Javorná, ktorý ponúkal okrem ubytovacích a stravovacích  služieb aj možnosť využitia priľahlého bazéna a welness.

Po príchode na miesto výcviku v pondelok poobede, prebehlo rozlyžovanie žiakov a rozdelenie do 5 družstiev. Nasledujúce dni prebiehal lyžiarsky výcvik na svahu pod vedením lyžiarskych inštruktorov Ing. Marčokovej, Mgr. Koltášovej, Mgr. Dudiča, Ing. Hritza a Mgr. Dratvovej, ktorá bola zároveň vedúcou celého výcviku.

Večerné aktivity a dodržiavanie nočného pokoja mali na starosti JUDr. Minčíková a Mgr. Lukáč.

Okrem lyžiarskych aktivít boli súčasťou podujatia aj ďalšie činnosti:

-       úvodná prednáška na tému „Biely kódex“ o etických princípoch správania sa na lyžiarskom svahu

-       v stredu, v tretí „kritický“ deň kurzu, sme absolvovali turistickú vychádzku na Lysú. Následne  bola návšteva plaveckého bazéna                   a wellness.

-       na záver lyžiarskeho kurzu sa tradične uskutočnili preteky v slalome.

Každý večer sa žiaci mali možnosť  zapojiť do zábavných hier a súťaží

Vo štvrtok večer sa v spoločenskej miestnosti hotela uskutočnilo slávnostné ukončenie a vyhodnotenie lyžiarskeho kurzu, odovzdanie cien najlepším lyžiarom a diplomov za mimoriadne výkony.

Každý účastník bol odmenený sladkosťou za snahu na svahu a tiež získal účastnícky diplom. Už tradične na záver lyžiarskeho kurzu absolvovali zábavy a tanca chtiví žiaci veľmi  krátku diskotéku.    

Môžeme konštatovať, že všetci zúčastnení žiaci zdokonalili svoje lyžiarske zručnosti a dosiahli významné pokroky v zvládaní úskalí zjazdového lyžovania.

Ďakujeme všetkým účastníkom za vzornú reprezentáciu školy, za bezproblémový priebeh akcie a upevnenie pozitívnych väzieb medzi žiakmi a učiteľmi a žiakmi navzájom.

 

 

                                                                                                          Ing. Richard Hritz

                                                                                                          zástupca riaditeľa školy


Ekonomická olympiáda


V decembri 2019 sme sa zapojili do školského kola Ekonomickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 25 žiakov 4. a 5. ročníka.

Z celého Slovenska sa zapojilo 6500 stredoškolákov.

Ekonomická olympiáda sa zameriava na praktické otázky z ekonomického a finančného sveta. Rozvíja ekonomické znalosti študentov v oblastiach ako sú finančná gramotnosť, verejné financie, monetárna politika, dejiny ekonómie, ekonomika podniku a mnohé ďalšie.

Jej cieľom je vyhľadávať nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v ďalšom štúdiu a kariére.

Úspešní reprezentanti nášho školského kola :

Herzigová Kristína

Janitorová Natália

Prejsa Nikolas

Fecková Bianka

Bányászová Nicole

Tóthová Michaela

Markovič Patrik

Do krajského kola postupuje Kristína Herzigová.

Všetkým zúčastneným ďakujeme.

Ing. Mária Harakaľová


Božie slovo na škole


TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA

V septembri priblížila žiakom, ktorí navštevujú hodiny náboženstva ich  rovesníčka Kristína zo stavebnej priemyslovky VIDES, medzinárodnú misijnú organizáciu, ktorá vznikla  v Taliansku v r. 1987 na podnet mladých a Inštitútu FMA – sestier saleziánok. „Darovať trochu času“ z vlastného života pre službu druhým v priebehu roka je výzvou mládežníckeho dobrovoľníctva. Príprava na misiu je organizovaná:

 • päť víkendových  stretnutí  - krátkodobá misia (2 týždne) na Slovensku alebo v zahraničí,
 • dlhodobejšiu  prípravu si vyžaduje misia v zahraničí (Ukrajina, Rumunsko, Chorvátsko, Srbsko, Albánsko).

Bližšie info:  https://www.laura-mladez.sk/vides/o-nas/

 

MISIJNÝ MESIAC OKTÓBER

O formácii pre misiu a misijnú lásku, ako spoločného úsilia nás všetkých nám prišiel porozprávať misionár – don Ladislav Miko, salezián. Priblížil nám život kresťanov v Pakistane. Ilustroval ukážky zo základnej školy a učňovskej školy v Lahore. Don Miko odpovedal na viaceré otázky našich žiakov, ktorí sa zaujímali o život v tejto krajine.

 

PUTOVANIE DO OBIŠOVIEC A ĽUTINY

Vybraní žiaci školy sa 5. decembra 2019 zúčastnili putovania do:

 • diecéznej svätyne v Obišovciach, kde nám O. Michal Harakály predstavil jej históriu
 • baziliky Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine, kde nám o. Jaroslav, predstavil najstaršiu gréckokatolícku baziliku minor na Slovensku.

Navštívili sme aj neďaleké miesto, kde sa v polovici 19. storočia zjavil sv. Mikuláš. Sú tam aj jeho relikvie a pápežské breve, ktorým sa potvrdzuje pravosť zjavení.

Súčasťou púte bola prehliadka miniskanzemu, kde sú zmenšené makety drevených chrámov – skvostov  ľudovej sakrálnej architektúry z východného Slovenska a Ukrajiny.

 

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

Do školského kola biblickej olympiády postúpilo 20 študentov. Rozšírili si poznatky:

 • z Jánovho evanjelia (ktoré bolo do staroslovienčiny preložené ako prvé
 • z knihy Exodus
 • i proroka Jonáša.

Víťazmi a postupujúcimi do dekanátneho kola sú žiačky 1. C triedy: Takáčová Martina, Gerová Miroslava,  Pavúková Dominika, držíme im naďalej palce.

 


Školské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na PC


Školské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na PC sa uskutočnilo 11. 12. 2019.

Súťaž otvoril zástupca riaditeľa školy Ing. Hritz. Vyhodnotenie súťaže bolo v réžii riaditeľa školy Ing. Országha, ktorý víťazom odovzdal diplomy a vecné ceny.

Organizáciu súťaže zabezpečovali Ing. Mihoková  a Ing. Valentíková.

V súťažnej disciplíne písanie na PC súťažilo 8 žiakov, 5 žiakov splnilo súťažné podmienky, 3 žiaci nesplnili súťažné podmienky.

 Rebríček úspešných reprezentantov

 1. miesto     Adam Nemčík            4. C
 2. miesto     Patrik Markovič           5. E
 3. miesto     Bianka Štefánová       4. E
 4. miesto     Adam Levický             3. B
 5. miesto     Lenka Kozelová          4. B

 

Úspešní súťažiaci si zabezpečili postup na krajské kolo súťaže, ktoré sa uskutoční opäť na našej škole vo februári 2020 

                                                           Ing. Milena Valentíková

                                                             vedúca PK ADK

 


Úsmev ako dar


Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci ohrozeným rodinám. Deťom a rodinám v núdzi pomáha už 30 rokov.

Každoročná predvianočná zbierka neslúži na pomoc len v čase Vianoc. Tieto spoločne vyzbierané prostriedky umožňujú pomáhať deťom a rodinám v ohrození celé nasledujúce mesiace po samotnej zbierke.

Aj naša škola sa rozhodla zapojiť do tohto projektu. Na jeden deň sa naši študenti stali dobrovoľníkmi a aj napriek nepriaznivému počasiu boli ochotní ísť do ulíc a ponúknuť svoj čas a úsmev, aby pomohli iným. 12. decembra 2019 14 našich študentov spoločne vyzbieralo 229 eur. Ďakujeme im aj všetkým, ktorí prispeli.

Mgr. Veronika Polomská


Mladý účtovník


Dňa 10. 12. 2019 sa uskutočnil piaty ročník súťaže „Mladý účtovník“. Súťaže sa zúčastnilo 17 žiakov tretieho a štvrtého (bilingválneho) ročníka. Predmetom účtovných zadaní bolo učivo druhého ročníka. Súťaž prebiehala v príjemnej pracovnej atmosfére aj vďaka Ing. Eve SobotovejIng. Eunike Dutkovej, ktoré súťaž vzorne pripravili aj vyhodnotili. Najúspešnejšími účtovníkmi sa stali a vecné ceny získali:

 1. miesto: Samuel Suč – IV.
 2. miesto: Gabriela Verebová – IV. E
 3. miesto: Radoslava Tiburáková – III. A

Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným za odvahu zabojovať v tak náročnej disciplíne ďakujeme.

 

                                                                                                                                                                          Ing. Richard Hritz

                                                                                                                                                                      zástupca riaditeľa školy


The dark trip - the light trip - DROGY SÚ CESTA DO TMY


Dňa 10. 12.  2019 sa 18 vybraných žiakov druhého ročníka zúčastnilo spolu s RNDr. Gregorkovou dvojhodinového predstavenia OZ Metamorfozis s projektom  "The dark trip - the light trip - drogy sú cesta do tmy". Toto predstavenie získalo v októbri 2019 v národnom kole Európskej ceny za prevenciu kriminality (ECPA) 2019 1. miesto v ocenení Ministerstva vnútra SR. Žiaci si odniesli pekný umelecký i citový zážitok.


PRO EDUCO


Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO je na regionálnej úrovni už stabilnou platformou pre prezentáciu celého spektra aktuálnych tém v oblasti vzdelávania na všetkých úrovniach. V dňoch 4. až 5. 12. 2019 sme sa zúčastnili jeho 13. ročníka.

Žiaci 4.ročníka mali možnosť:

 • získať informácie o vysokoškolskom štúdiu u nás i v zahraničí;
 • oboznámiť sa s požiadavkami o prijatie do zamestnania od zamestnávateľov z nášho regiónu.

Súčasťou našej účasti bola aktívna prezentácia školy žiakmi 2. a 3., ročníka budúcim prvákom klasického, bilingválneho i duálneho vzdelávania.

Všetkým zúčastneným žiakom pod vedením RNDr. Gregorkovej, Mgr. Marcinovej a Ing. Čorbovej ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.


OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV


Dňa 3. decembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov. Súťaž mala dve časti:

 • písomnú – test 25 otázok (45 min.)
 • ústnu – výber z 10 téz.

Traja študenti s najvyšším počtom bodov za písomnú časť postúpili do druhej ústnej časti – Marián Greguš, Lenka Kozelová, Gabriella Verebová

CELKOVÉ VÝSLEDKY:

 1. Marián Greguš, III. A
 2. Lenka Kozelová, IV. B
 3. Gabriella Verebová, IV. E
 4. Adam Levický, III. B   
 5. Jakub Nemčík, I. B                 
 6. Ema Bundschuhová, II. E a Jozef Kojecký, IV. E
 7. Adam Barobin, III. E              
 8. Samuel Nihila, III. B              
 9. Branislav Balčák, III. A              
 10. Radoslav Gajdoš, III. B              
 11. Gabriela Hrehová, II. E a Peter Pándy, III. D
 12. Lenka Jančová, II. E               
 13. Simona Jariabeková, II. E              

Na krajské kolo postúpil Marián Greguš a Lenka Kozelová - ako náhradníčka.              

Organizátorky: Mgr. Jana AndrejčikováMgr. Alena KoltášováMgr. Veronika Polomská  


Projekt „Rozbehni sa!“


Naša škola sa 4.12.2019 zúčastnila na projekte „Rozbehni sa!“

 

Projekt  "Rozbehni sa!"  je zameraný na objavovanie nových podnikateľských nápadov.

Žiaci majú možnosť odkonzultovať svoje nápady so skúsenými mentormi.

Na roadshow  „Rozbehni sa!“ :

 • žiaci  absolvovali inovačný workshop od inovujeme.sk
 • dozvedeli sa ako rýchlo a jednoducho posúdiť potenciál nápadu
 • mohli sa inšpirovať príbehom úspešného podnikateľa od zero2hero.sk, zakladateľ NAY.sk

Na roadshow  „Rozbehni sa!“ sa 4.12.2019 sa zúčastnili:

Ambasádor projektu: Mária Harakaľová

Žiaci:  4.E - Jozef Kojecký, Richard Kosť, 3.D - Róbert Nigut, 3.E - Marián Guľaša, 2.D - Nicholas Pavlovič, Richard Kelíšek, 2.E - Samuel Fiačan, Simona Kromková

Viac informácií o projekte:


Správna voľba povolania


Košický samosprávny kraj organizoval v dňoch 25. a 26. 11. 2019 sa SOŠ Ostrovského podujatie s názvom Správna voľba povolania, ktorého cieľom bolo posilniť postavenie škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a ich naplnenosť žiakmi základných škôl. Akcia bola určená predovšetkým pre deviatakov. Medzi približne 30 zúčastnenými našu školu reprezentovali žiaci 2. a 3. ročníka. Oporu pri prezentácii školy im poskytli RNDr. Gregorková, Mgr. Marcinová, Ing. Čorbová a Ing. Marčoková. Naším budúcim prvákom sme priblížili podmienky prijatia, rôzne výlety, súťaže a iné podujatia školy. Niektorí žiaci si vyskúšali písanie na slepej klávesnici.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za vzornú reprezentáciu školy.


Olympiáda v nemeckom jazyku v kategóriách 2A, 2B a 2C


Aj v tomto školskom roku sme organizovali školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku v kategóriách 2A, 2B a 2C, ktoré sa uskutočnilo 21.11.2019. Žiaci sa popasovali s gramatickým testom, počúvaním a čítaním s porozumením. Následne predviedli svoje komunikačné schopnosti pri opise obrázkov a rozhovoru na vybranú tému. Žiaci preukázali svoje výborné schopnosti v nemeckom jazyku a aj kreatívny prístup pri riešení úloh.  

 

Víťazmi v kategórii 2A sú:

 

 1. miesto Eva Trebunová
 2. miesto Michaela Kyjovská
 3. miesto Daniela Kolesárová

 

Víťazmi v kategórii 2B sú:

 

 1. miesto Alex Havran
 2. miesto Simona Szilvová
 3. miesto Tara Szitášová

 

Víťazom v kategórii 2C sa stal Adam Barobin.

 

 

Víťazom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v okresnom a krajskom kole. 


Best in English – Medzinárodná online súťaž z anglického jazyka


     Medzinárodného testovania “Best in  English“sa realizovala 29. novembra 2019. Súťaže sa zúčastnili študenti tried: V. D., V. E, IV. DIV. E. Z celkového počtu prihlásených súťažilo 77 študentov. Úlohy boli vypracované  spôsobom  A2 - C1 vzostupným spôsobom, obsahovali testovanie všetkých jazykových kompetencií a súčasťou boli aj krátke autentické videofilmy.

Organizátorom súťaže je Inštitút pre rozvoj kompetencií, nezisková organizácia a agentúra Injoy s.r.o. so sídlom v Českej republike. Hlavným cieľom je motivovať študentov k vyšším a kvalitnejším jazykovým kompetenciám a dať im možnosť porovnať sa so študentmi stredných škôl na celom svete. Za jazykovú a obsahovú správnosť testu zodpovedajú zostavovatelia testu - International House Prague Language School.

Do súťaže sa zapojilo 922 stredných škôl z 30 krajín → cca 21 100 študentov. Oficiálne výsledky umiestnenia jednotlivých škôl a jednotlivcov budú zverejnené na stránke: www.test.2019.bestinenglish.org.

Organizačný tím za OA Watsonova tvorili: PhDr. Darina Kováčová, Mgr. Edita Madžarová, Mgr. Zuzana Marcinová, Mgr. Ľudmila Danková, Mgr. Jozefína Fričová. Mgr. Antónia Zubková, Ing. Beáta Bucková. O technické zázemie a prípravu  počítačov a učební  sa  postarali Ing. Eva Kitová a Ing. Pavol Krakovský. Súťažilo sa  v učebniach: INF1, INF2, INF3, ADK1, ADK3 a ADK4.

Identifikačný kód školy:    Q868D44K 

Naše maximálne skóre: 105 bodov

Percentuálne výsledky v jednotlivých triedach boli nasledovné:

V.D  (20 žiakov)  – 59,45%,                                                          IV. D  (17 žiakov)  –  60,26%,

V. E (20 žiakov)  – 72,6%                                                             IV.E   (20 žiakov)  –  60,82%

Najlepšie výsledky dosiahli títo individuálni  študenti:

1) V.E-A.Maďarčik-105 p                                  10)  IV.E-P. Bakšiová- 78,6 p                                       19)  V.D- B. Biačková – 70 p

2) V.E-Z.Lazárová- 99,5p                                    11)  V.E- N. Bányászová- 75p                                     20)  V.E –N. Janitorová- 69,5p

3) V.E-V. Liptáková -95p                                     12)  V.E-A. Mehmeti- 75 p

4) V.D-D. Rúfusová-89p                                      13)  V.E- E. Vetráková- 74,5p

5) V.D-M.Tóthová- 88p                                        14)  V.E- D. Bertová- 74,5p

6) V.E-T. Vlčková- 87p                                         15)  IV.D- M. Pfeiferová- 74p

7) IV.D-J.  Červeňáková- 83.5p                        16)  V.D- R. Béreš- 71,5p

8) V.D-T. Sobodová -83p                                   17)  IV.D- D. Kukoľ- 70p

9/V.E-Z. Tatárová-8o,5p                                    18)  V.E-P. Markovič- 70p

                 


Slovenské rýchle prsty


V dňoch 19. – 21. 11. 2019 sa na Obchodnej akadémii, Nevädzová ulica 3 v Bratislave uskutočnil II. ročník celoštátneho sústredenia spracovania textu na PC. Pod profesionálnym vedením skúsenej lektorky a spoluautorky programovej výučby ZAV Ing. Heleny Zaviačičovej absolvovali účastníci tréning a následne aj súťaže.

Z trojdňového sústredenia si najlepší reprezentanti odniesli medailu a diplom.

Medzi najlepšími nemohol chýbať náš Adam Nemčík (IV. C), ktorý v celkovom hodnotení obsadil vynikajúce 2. miesto.

Bianka Štefánová (IV. E) sa vo výsledkovej listine objavila na 18. mieste z 34 účastníkov z celého Slovenska.

Obidvom reprezentantom ďakujeme za šírenie dobrého mena našej školy.

 

Ing. Milena Valentíková

    vedúca PK ADK


Študentská kvapka krvi


22. novembra 2019 sa do celoslovenskej akcie Študentská kvapka krvi zapojila aj naša škola. Darovať krv sa rozhodlo 24 študentov a tri zamestnankyne. Kontrolným odberom a testom prešli a napokon darovali krv nasledujúci žiaci: Adam Lech, Tomáš Kožurko, Jozef Kojecký, Richard Kosť, Róbert Kováčik, Benjamín Király, Štefan Tóth, Patrik Barger, Michal Tomko, Laura Lovasová, Ivana Sekeráková, Monika Zvaríková, Tamara Kozáková, Samuel Vištan, Tibor Chovanec, Júlia Vatahová a Mikuláš Pataky. Spolu so študentmi darovala krv aj naša pani profesorka Mgr. Anna Gaľová.

Všetkým zúčastneným aj Národnej transfúznej stanici z Košíc ďakujeme!


Prevencia rakoviny prsníka


Dňa 15. 11. 2019 sa uskutočnila na našej škole prednáška pre dievčatá 2. ročníka na téme " Prevencia rakoviny prsníka", ktorú viedla lektorka zo Spolku medikov Košice, Karin Brandeburová. V rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa prednáška žiačkam veľmi páčila a splnila očakávania aj RNDr. Jany Gregorkovej.


5. ročníka celonárodnej súťaže prevencie HIV/ AIDS


Dňa 11. novembra 2019 sa naša škola po prvýkrát zapojila do  5. ročníka celonárodnej súťaže prevencie HIV/ AIDS. Vo veľmi silnej konkurencii  sa reprezentanti našej školy umiestnili na 27. mieste zo 73 súťažných tímov. Našim úspešným riešiteľom:

Jakubovi Gabašovi, Richardovi Urdovi z 2.E,

Viktórii Coganovej z 2.B,

Kristíne Dobiášovej a Gabriele Kačuriakovej z 2.A triedy a  RNDr. Jane Gregorkovej  patrí za prípravu veľké poďakovanie.


ŠKOLA ROKA


Škola roka  – vyhodnotenie  školského  roka  2018/2019.

        Každoročne sa naša škola zapája do hodnotenia „Školy roka“. V minulom školskom roku,  ktorý sa hodnotil 6. novembra v Trnave, sa naša škola umiestnila v kategórií chlapcov aj dievčat na veľmi peknom

6. mieste,

len krôčik od odmeňovaného 5. miesta.

Ďakujeme

všetkým študentom a študentkám, ktoré sa zapájajú a prinášajú úspechy našej skole v školských športových súťažiach, vo vedomostnej súťaži o olympizme, ako aj vo veľkom olympijskom kvíze a iných aktivitách súvisiacich so športom.

V prílohe Vám ponúkame prehľad umiestnených škôl v rámci Slovenskej republiky.

                                                                                                                      Vaši telocvikári.


TOP PEDAGÓG


     Všetci vieme, že postavenie učiteľov v spoločnosti je veľmi dôležité. Odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti tým najdôležitejším – našim žiakom a mládeži. S cieľom oceniť tých najaktívnejších v športe Slovenská asociácia športu na školách v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto roku po prvý krát vyhodnotili okrem „ŠKOLY ROKA“ aj  kategóriu „TOP PEDAGÓG“. Táto novinka bola predstavená na slávnostnom vyhodnotení „ŠKOLY ROKA“ za školský rok 2018/2019 v Trnave dňa 6.11.2019.

     Medzi ocenenými boli samí skvelí pedagógovia a v kategórii „TOP PEDAGÓG SŠ“ získala tento prestížny titul naša učiteľka, športovkyňa a olympijská funkcionárka Mgr. Ľudmila Dratvová.

          Našej kolegyni k tomuto oceneniu srdečne blahoželáme a prajeme najmä zdravie a ešte veľa podobných úspechov spojených s jej športovými a pedagogickými aktivitami.

 

                                                                                                                                                         Ing. Richard Hritz

                                                                                                                                                         zástupca riaditeľa


Medzinárodná internetová súťaž ZAV-100


Po splnení súťažných podmienok a registrácii sa dňa 13. 11. 2019 naši žiaci zúčastnili na medzinárodnej súťaži ZAV-100.

V 4 súťažných kategóriách si zmerali svoje výkony reprezentanti z celého sveta: Česko, Taliansko, Turecko, Maďarsko, Nemecko, Chorvátsko, Ruská federácia, Belgicko, Poľsko, USA, Luxembursko...

V kategórii Juniori (219 súťažiacich) nás reprezentovali: Adam Nemčík, Bianka Štefánová, Adam Levický, Richard Kosť, Bibiána Čupková, Nicole Bányászová, Jana Červeňáková, Viktória Maruchničová, Bianka Kolibárová, Gabriela Verebová a Natália Janitorová.

Vzornú reprezentáciu si na svoje konto opäť pripísal Adam Nemčík (4. C),  ktorý obsadil 10. miesto. Na ďalších priečkach sa výborne umiestnili Bianka Štefánová (4. E) - 33. miesto a Adam Levický (3. B) - 37. miesto.

Spokojní však môžu byť všetci reprezentanti, pretože úspešne absolvovali 25 jednominútových odpisov textu z obrazovky na presnosť a rýchlosť a vyhoveli súťažným podmienkam.

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy na medzinárodnej úrovni.

Súťaž organizačne zabezpečili Ing. Valentíková a Ing. Mihoková, technicky Ing. Krakovský.

                                                                                                                  Ing. Milena Valentíková

                                                                                                                         vedúca PK ADK

Výsledková listina


Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2019 & Skills Slovakia


V dňoch 5. a  6. novembra 2019 sa na národnom výstavisku Agrokomplex  v Nitre uskutočnil Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2019 & Skills Slovakia. Súčasťou najväčšieho celoslovenského veľtrhu, ktorého sa zúčastnilo spolu 50 cvičných firiem zo Slovenska aj zahraničia bola aj výstava Mladý tvorca 2019.

Školu reprezentovali cvičné firmy:

 • COCOSITA, s.r.o. → Stanka Špaková, Sofia Kolibárová, Danka Kováčiková a Ivka Horvátová (trieda IV.A)
 • SMOOTH KING, s.r.o. → Lea Buróciová, Sandra Kmecová, Veronika Jochmannová a Michlal Tomko, alias „King“ (IV.B triedy).

Počas veľtrhu sa obidve naše cvičné firmy tešili veľkému záujmu návštevníkov a aj vďaka svojim smoothies, nápojom a dobrotám z kokosu mali plné ruky práce. Práve veľký záujem o produkty našich firiem, množstvo obchodných stretnutí a získaných kontaktov považujeme za ich najväčšie víťazstvo.

Cvičná firma Smooth King, s.r.o. získala cenu v hlavnej kategórii a to druhé miesto ako najlepšia cvičná firma.  Ďakujeme našim cvičným firmám za vzornú reprezentáciu školy a blahoželáme druhej najlepšej cvičnej firme na Slovensku.

 

                                                                                                                                 Ing. Richard Hritz

                                                                                                                             zástupca riaditeľa školy


17. medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4


 V dňoch 23. a 24. októbra 2019 sa Spoločenskom pavilóne v Košiciach uskutočnil v poradí už 17. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4. Veľtrhu zúčastnilo spolu 26 cvičných firiem zo Slovenska, Českej republiky a Poľska. Počas dvoch dní bojovali o ceny v nasledovných kategóriách:

 • Naj... cvičná firma - hlavná cena
 • Naj... stánok
 • Naj... katalóg
 • Naj... elektronická prezentácia
 • Naj... reprezentant/reprezentantka
 • Cena Sympatie
 • Cena 60 sekúnd (elevator pitch)

Súčasťou veľtrhu boli sprievodné aktivity zamerané na svet podnikania a medzinárodné projekty:

 1. Workshop „Sociálne médiá – brána do biznisu“
 2. Workshop pre učiteľov a žiakov - projekt Erasmus+
 3. Prezentácie projektu Inaternational Visegrad Fund - „Shared Fictitious Company“ 

Do diania na veľtrhu sa zapojili 40 žiaci - účastníci projektu IVF zo štyroch miest krajín V4 - Ostrava, Budapest, Katowicw, Košice. Ďakujeme všetkým zúčastneným cvičným firmám a ich vysielajúcim školám, priaznivcom, podporovateľom a blahoželáme oceneným.

Dovidenia o rok na 18. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach.

Výsledková listina  17. medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4


Dažďova záhrada


 

V spolupráci s Ľudia a voda o.z. a Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. sa 19. októbra 2019 v rámci dobrovoľníckej jesene zrealizovala  akcia, ktorej cieľom bolo vytvorenie dažďovej záhrady  v objekte našej školy. Urobila sa úprava dna a bokov dažďovej záhrady, následne sa  nasypal tzv. zemný mix a vysadili sa rastliny. S netrpezlivosťou budeme čakať na jar a leto, aby sme videli, ako sa jej bude u nás dariť.


Deň otvorených dverí na Ústavnom súde


Dňa 27. septembra 2019 sme sa zúčastnili Dňa otvorených dverí na Ústavnom súde. Táto impozantná budova na Hlavnej ulici, okolo ktorej prechádzame tak často, nás ohromila. Videli sme súdnu sieň určenú pre verejnosť, kde sme stretli predsedu Ústavného súdu Ivana Fiačana.

V rámci prehliadky sme mohli nahliadnuť do kancelárii sudcov, ako aj predsedu Ústavného súdu. Veľký dojem na nás urobili umelecké diela zapožičané z Východoslovenskej galérie.

Na záver prehliadky nás oslovili novinári, s ktorými Richard Endrek urobil rozhovor. Ten bol odvysielaný vo večerných správach Rozhlasu a televízie Slovenska. Táto skúsenosť bola pre nás veľmi zaujímavá a určite ju odporúčame aj ostatným.

Študenti II. A

 


DOFE


Dňa 3.septembra 2019 sme sa zúčastnili Slávnostného odovzdávania bronzových a strieborných cien programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) na Slovensku, ktoré sa  konalo v kaštieli v Hanušovciach nad Topľou. Ceremónia sa niesla v luxusnom nádychu. Každý vyzeral skvelo a na každom bolo vidno ako je so svojím výkonom spokojný. DofE vstúpilo do života nám rovnako ako aj ostatným mladým ľuďom a naučilo nás kopu vecí. Spoznali sme sa tam s množstvom rovesníkov, ktorí mali podobné ciele ako my. Počas odovzdávania cien sme boli rozdelení do skupín, kde nám odovzdávali odznaky a certifikáty rôzne známe a vysoko postavené osobnosti. V našej skupine sa nachádzalo aj dievča s telesným postihnutím, ktorej mnohí žiaci pomáhali dostať sa hore a dole po schodoch, čo bolo tiež z jedného hľadiska DofE, ktoré je o tom aby sme sa zlepšovali fyzicky a rovnako aj mentálne. Dofákov z našej školy bolo na ceremónií 7, ale na škole nás je omnoho viac a boli sme povzbudení touto akciou k zdolávaniu ešte väčších prekážok...

Team DofE


Biela pastelka


20. septembra sa 10 našich žiačok-dobrovoľníčok zapojilo do celoslovenskej zbierky Biela pastelka. Na našej škole a v uliciach Košíc informovali o potrebách nevidiacich a tých, ktorí chceli pomôcť finančným príspevkom, odmenili odznakom alebo pastelkou. Výnos zo zbierky bude použitý na zlepšenie a skvalitnenie života nevidiacich a slabozrakých na Slovensku. Aj keď únava na konci dňa bola veľká, tešíme sa, že vďaka nám bude mať niekto aspoň o trochu ľahší život.

 

                                                                                                                                                                                     Mgr. Veronika Polomská


Mosty bez bariér – Pribenik 2019


Dňa 18. 09. 2019 Košický samosprávny kraj zorganizoval už 10. jubilejný ročník podujatia Mosty bez bariér. Tak ako každoročne, aj tento rok sa festival spolupráce zdravých a zdravotne postihnutých mladých ľudí konal v areáli Kaštieľa J. Majlátha v Pribeníku, v ktorom sídli SOŠ.

Tradične nechýbala súťaž o TOP výrobok, zábavný program, ukážky umenia našich žiakov, jazdecká polícia a iné.

kultúrny program sa postarali  talentovaní umelci, hudobníci, herci a speváci - žiaci  odborných škôl, gymnázií, Domova sociálnych služieb Ondava a dvoch košických konzervatórií. 

  V tomto roku mala aj naša škola reprezentačný stánok, ktorý pripravili a krásne vyzdobili  RNDr. Jana Gregorková, Mgr. Zuzana Marcinová a vybraní žiaci III.D. triedy. Spolu s pánom riaditeľom školy Ing. Petrom Országhom počas trvania akcie  informovali záujemcov a aj pána Rastislava Trnku, predsedu KSK, o študijných odboroch, podmienkach a možnostiach štúdia na našej škole.

Tohto  podujatia sa ako návštevníci a diváci zúčastnili:

 • žiaci II.D, III.E a III.D - našej aktuálnej „super triedy“;
 • triedne učiteľky: Mgr. Ľudmila Danková, PhDr. Darina Kováčová;
 • zástupca riaditeľa školy Ing. Richard Hritz.

Na záver podujatia si všetci prítomní vypočuli príhovor predsedu KSK, pána Rastislava Trnku, ktorý ocenil myšlienku celej akcie a zároveň odovzdal ceny víťazom súťaží o najpútavejší stánok a Top výrobok. 

                                                                                                                                                      Ing. Richard Hritz, zástupca riaditeľa školy


Intersteno Congress 2019 Cagliari


V dňoch 13. - 19. júla 2019 si viac ako 500 ľudí z 29 krajín sveta našlo cestu na 52. ročník kongresu Intersteno v Cagliari, hlavnom meste Sardínie, a to na profesionálne podujatie s majstrovstvami sveta, medzinárodnými súťažami a konferenciami.

Vďaka našim úspešným reprezentantom z majstrovstiev SR v SIP Marekovi Tóthovi a Adamovi Nemčíkovi sme opäť patrili medzi účastníkov majstrovstiev sveta.

V disciplíne Úprava textu na počítači (ÚTX) sa Marek Tóth umiestnil na 7. mieste z 23 súťažiacich a Adam Nemčík v disciplíne Písanie na počítači obsadil 19. priečku pri počte  účastníkov 27.

Obidvom chlapcom patrí uznanie a poďakovanie za úspešnú reprezentáciu SR, Košického kraja a našej školy.

                                                                      Ing. Milena Valentíková

                                                                          vedúca PK ADK

Výsledkové listiny:

Výsledková listina -Text corrections

Výsledková listina -Text production


WifiPoint


„WIFI POINT P“ – svojpomocná oddychová zóna

 

Dňa 20. 06. 2019 sa na našej škole uskutočnilo slávnostné odovzdanie „WIFI POINT-u P“, ktorý našim žiakom umožní zrelaxovať cez prestávky a zároveň sa napojiť na školskú WIFI sieť, skontrolovať aktuálne informácie a správy vo svojom mobilnom telefóne.

            Túto oddychovú zónu pre žiakov sa nám podarilo zrealizovať svojpomocne s finančnou podporou Mestskej časti Košice-Sever, v ktorej katastri sa naša škola nachádza.

            Na slávnostnom odovzdaní sa zúčastnil vzácny hosť - starosta Mestskej časti Košice Sever Ing. František Ténai a za našu školu Ing. Peter Országh – riaditeľ školy,  Ing. Richard Hritz – zástupca riaditeľa a vybraní žiaci (viď. foto), pre ktorých sme tento relaxačný kútik v konečnom dôsledku zriadili.

            Ďakujeme starostovi MČ Košice-Sever a všetkým, ktorí sa podieľali na vytvorení tohto odpočinkového miesta a prispeli k zlepšeniu komfortu a pohodlia žiakov na našej škole.

 

                                                                                                                                                                            Ing. Richard Hritz


London-Salisbury- Bath-Stonehenge-Hastings-Brighton


London-Salisbury- Bath-Stonehenge-Hastings-Brighton


Matematický klokan


Matematický klokanŠtátna skúška z písania na PC a korešpondencie - certifikáty


 Dňa 26. apríla 2019 sa uskutočnila štátna skúška z písania na PC a korešpondencie, ktorú každoročne organizujeme v spolupráci s Katedrou pedagogiky Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave. Na štátnej skúške sa zúčastnili žiaci 3. ročníka odbor obchodná akadémia, 4. a 5. ročníka odbor obchodná akadémia - bilingválne štúdium.

                                                                                                Ing. Milena Valentíková, vedúca PK ADK

Úspešní absolventi a čerství vlastníci Vysvedčenia o štátnej skúške


Školské kolo matematickej súťaže


Školské kolo matematickej súťaže


Najlepší podnikateľský plán - regionálna súťaž


Dňa 30.4.2019  sa konala regionálna súťaž stredných škôl  -  Najlepší podnikateľský plán, ktorú vyhlasuje Košický samosprávny kraj – odbor školstva a organizačne zabezpečuje Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice.

Do súťaže, ktorá prebiehala v priestoroch Obchodnej akadémie na Watsonovej ulici,  sa z celého regiónu prihlásilo 12 súťažných prác, autori však nakoniec prišli obhajovať iba 10 z nich.  Obhajoba prebiehala  pred súťažnou porotou, ktorá zasadla v zložení:

Ing. Eva Želikovská – učiteľka na SOŠ ekonomickej, Stojan 1, Spišská Nová Ves

Ing. Danka  Gerendová – učiteľka na OA, Watsonova 61, Košice

Ing. Iveta Ladiková  - učiteľka na OA, Watsonova 61, Košice.

O prípravu, organizáciu a bezproblémový priebeh  súťaže sa postaral Ing. Richard Hritz  - zástupca riaditeľa  pre odborné predmety na našej škole a pomáhali mu členky Predmetovej komisie ekonomiky:  Ing. Ladiková, Ing. Fazekašová a Ing. Gerendová.

Porota skonštatovala, že prihlásené práce  si udržiavajú vysokú úroveň z predchádzajúcich rokov a vzrástli aj prezentačné  schopnosti súťažiacich žiakov. O konečnom poradí rozhodla porota takto:

Poradie

Názov práce

Autori

Škola

1.miesto

Svarga

Bianka Almášiová

SOŠ ekonomická, Stojan  1, Spišská Nová Ves

2. miesto

Slide H & R

Oliver Goliáš

Nikolas  Prejsa

Obchodná akadémia, Watsonova  61, Košice

3.miesto

vy KROJsa

Richard Levkiv

Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov

 

Keďže sa v tomto školskom roku prihlásilo viac súťažných prác s veľmi zaujímavým námetom, rozhodla sa porota udeliť ešte dve ocenenia za originálny podnikateľský nápad a to prácam:

 • Dog Café, Andrea Hirschová a Nikoleta Dobošová, Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
 • Milky Way, s.r.o. , Saskia Mesarčíková, Szilárd Szántó, Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava

       Všetkým účastníkom súťaže poďakovali a víťazom zablahoželali zástupca riaditeľa školy Ing. Richard Hritz   a členky odbornej poroty.

 

Košice  2.5.2019

Ing. Ladiková – predseda PK EKO


Štátna skúška z písania na PC a korešpondencie


Dňa 26. apríla 2019 sa uskutočnila štátna skúška z písania na PC a korešpondencie, ktorú organizuje Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Examinátorkou štátnej skúšky bola Mgr. Marta Bennárová.

Štátnu skúšku vykonalo 23 žiakov z našej školy a 4 žiaci z Obchodnej akadémie, Komenského 3425/18, Trebišov.

Organizačne akciu zabezpečili Ing. Valentíková a Ing. Mihoková, technicky Ing. Kitová a Ing. Krakovský.

K účastníkom sa prihovorili a popriali veľa úspechov riaditeľ školy Ing. Országh, ako aj examinátorka štátnej skúšky Mgr. Bennárová.

Obidve časti štátnej skúšky, 10-min odpis na výkon, obchodný list a tabuľku, zvládli žiaci  v príjemnej pracovnej atmosfére.

 

 

 

                                                                                                        Ing. Milena Valentíková

                                                                                                             vedúca predmetovej komisie


Deň narcisov


Deň narcisov je unikátna sociálne prínosná charitatívna zbierka organizovaná každoročne 11. apríla Ligou proti rakovine do ktorej sa samozrejme zapojila aj naša škola.

Študenti našej školy vyšli do ulíc a snažili sa osloviť čo najviac ľudí, aby si od nich zakúpili narcis za ľubovoľný príspevok. Každý, kto prispel, dostal pripináčik s narcisom. Každý, kto v ten deň nosí na svojom oblečení narcis, prejavuje gestom podporu ľuďom, ktorí bojujú s rakovinou. Všetky peniaze, ktoré sú vyzbierané v tento deň sú rozdelené pre pacientov a ich rodiny po celom Slovensku. Liga proti rakovine taktiež celoročne pracuje aj na iných projektoch. Snaží sa zvýšiť informovanosť a dôležitosť prevencie proti tejto chorobe či financuje výskumy na liečbu tejto diagnózy.

Naša škola môže byť hrdá na svojich študentov, ktorí sa dobrovoľne zúčastnili na tejto zbierke.

Pozrite sa ako dopadla naša škola.


Deň zdravia


Deň zdravia na Watsonke

 

Žiacka školská rada sa v utorok 16. 04. 2019  už po piaty krát zapojila do Svetového dňa zdravia usporiadaním rozličných športových súťaží v telocvični a rozdávaním ovocia, zeleniny žiakom i učiteľom našej školy.

 

V športových disciplínach ste mali možnosť vidieť súťaže:

a) v družstvách: 4-členné družstvá súperiace v štafetovom behu

b) jednotlivcoch v netradičných a zábavných športových disciplínach (ako napríklad

    kotúľanie medicinbalu hlavou cez prekážky, skok do diaľky vzad a v hode papierových

    lietadiel).

 

Ďakujeme p.p. Dratvovej a p.p. Lukáčovi, ktorí sa podujali spolu so Žiackou školskou radou zorganizovať túto akciu. Súčasne chceme vysloviť poďakovanie všetkým zúčastneným za ich výkon a ochotu.

Chceli by sme vyjadriť vďaku všetkým a hlavne nášmu sponzorovi Metro Cash & Carry, ktorý nás podporil darovaním čerstvého ovocia a zeleniny.

 

Žiacka školská rada

Obchodná akadémia

Watsonova 61

04001 Košice


Krajské kolo SOČ


      Dňa 5. apríla 2019 sa v Strednej priemyselnej škole dopravnej v Košiciach uskutočnilo krajské kolo SOČ.

V odbore 15. Ekonomika a riadenie sa súťaže zúčastnili aj naši žiaci:

 • z triedy III. B → Andrea Hirschová a Lenka Kozelová;
 • z triedy IV. B → Dominik JirásekMatúš Krajník.

      V uvedenom odbore súťažilo 16 prác a v silnej konkurencii chlapci zo IV. B obsadili pekné 3. miesto so svojim podnikateľským plánom Segway City, s. r. o.

K úspechu blahoželáme.

                                                                                                                                              Ing. Darina Lippaiová


HVIEZDOSLAVOV KUBÍN


Dňa 3. apríla 2019 sa na Základnej umeleckej škole na Bernolákovej ulici konalo regionálne kolo v prednese poézie a prózy. Školské kolo v kategórii poézia vyhrala:

Lucia Jarošíková z I.D triedy

a okrem diplomu a ceny získala aj možnosť reprezentovať našu školu medzi najlepšími recitátormi z celých Košíc. Jej interpretácia básne od Miroslava Válka bola vynikajúca a tešíme sa, že ju ocenila aj porota. Lucka získala špeciálnu cenu za osobitú interpretáciu.


Veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom


Dňa 3. apríla 2019 sa piati študenti 3. B triedy našej školy – menovite Lea Buróciová, Veronika Jochmannová, Sandra Kmecová, Michal Tomko, Gabriel Kopka zúčastnili 23. veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom.  Títo piati študenti  zastupovali na veľtrhu cvičnú firmu SmoothKing, s. r. o., ktorá sa zaoberá výrobou čerstvých a zdravých ovocno-zeleninových nápojov, zvaných smoothies.

Na veľtrhu v Žiari sa zúčastnilo spolu 24 cvičných firiem z celého Slovenska a jedna cvičná firma s medzinárodným tímom, ktorého súčasťou boli študenti zo Slovenska, Chorvátska, Talianska a Španielska.

Samotný veľtrh sa uskutočnil v priestoroch mestského kultúrneho domu v Žiari pričom zúčastnené firmy súťažili o ceny v nasledovných kategóriách:

-          najlepšiu elektronickú prezentáciu cvičnej firmy,

-          najlepší slogan cvičnej firmy,

-          najlepší stánok cvičnej firmy,

-          najlepšie logo cvičnej firmy,

-          najlepší katalóg cvičnej firmy.

Naša cvičná firma sa silnej konkurencii nestratila a získala tretie miesto v kategórii najlepší katalóg.  Za najväčšie víťazstvo považujeme samotnú účasť na veľtrhu, možnosť komunikovať a spoznať rovesníkov z celého Slovenska. Veľmi náš teší hlavne dobrý pocit z toho, že náš stánok s našimi smoothies bol predmetom neutíchajúceho záujmu a naše drinky chutili azda všetkým zákazníkom.

                                                                                                                                           Ing. Richard Hritz                                                                                                                                                                                                                                                 zástupca riaditeľa školy


Majstrovstvá SR – mimoriadne úspechy našich reprezentantov


V dňoch 19. 03. – 21. 03. 2019 sa v Senici uskutočnil 53. ročník celoslovenského kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na PC. Súťažiaci si zmerali sily v troch súťažných disciplínach: úprava textu na PC, písanie na PC a wordprocessing.

 1. V súťažnej disciplíne Úprava textu na PC obsadil 1. miesto a stal sa

Majstrom SR Marek Tóth (V. D),

ktorý na celoslovenské kolo postúpil s opätovnými výbornými výsledkami z krajského kola. V úprave textu pomocou korektorských značiek vykonal 142 korektúr za 10 minút so 4 chybami a výsledným počtom bodov 13 200. Svojím umiestnením obhájil titul majstra SR z minulého roku, kedy získal 12 500 bodov a zlepšil tým svoj osobný výkon. Marek tieto úspechy počas 4 rokov reprezentácie školy dosahoval pod odborným vedením Ing. Mileny Valentíkovej.

 2. V súťažnej disciplíne Písanie na PC obsadil 2. miesto s výkonom 422,5 čistých úderov za minútu pri presnosti 100 %

Adam Nemčík (III. C)

Na súťaž Adama odborne pripravovala Ing. Angela Mihoková. Mimoriadnymi výsledkami si Marek aj Adam zabezpečili účasť na Majstrovstvách sveta, ktoré sa uskutočnia v meste Cagliari na Sardínii v júli 2019.

 3. V súťažnej disciplíne Wordprocessing sa Barbora Grekčová z III. A umiestnila na 12. mieste. Odbornú prípravu zabezpečila Ing. Alexandra Dorčáková.

Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým reprezentantom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

 

                                                                                                                                       Ing. Milena Valentíková                                                                                                                                                                                                                                            vedúca PK ADK

Výsledkové listiny:


Ostravský veľtrh cvičných firiem 2019


V dňoch 6. - 7. marca 2019 sa deväť žiakov III. A triedy našej školy zúčastnilo 11. ročníka Ostravského veľtrhu fiktívnych (cvičných) firiem. Usporiadateľom bola naša spriatelená Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava – Mariánske Hory.

                Veľtrhu sa zúčastnilo spolu 35 firiemČeska, Poľska a 6 cvičných firiem zo Slovenska. Súťažilo sa celkom v  9 súťažných kategóriách:

- naj cvičnú firmu,

- stánok,

- katalóg,

- el. prezentáciu,

- slogan,

- vizitku,

- podnikateľský zámer,

- reprezentanta/ku a 

- firmu v 90 sekundách.

                Našu školu reprezentovala cvičná firma COCOSITA, s.r.o., ktorú tvoria žiaci III. A triedy: Ivka Horváthová, Sofia Kolibárová, Katka Matisová, Danka Kováčiková, Soňa Salaiová, Adam Lech, Jakub Hric a Oliver Imrich pod vedením riaditeľky Stanky Špakovej. Pedagogický dozor tvorili Ing. Peter Országh – riaditeľ školy a Ing. Richrad Hritz – tentokrát vo funkcii konzultanta cvičnej firmy.

                Cvičná firma COCOSITA na tomto veľtrhu získala 1. miesto v súťaži Najlepší stánok a domov si priniesla okrem krásneho pohára aj veľmi peknú vecnú cenu – notebook. O mimoriadnom úspechu našej cvičnej firmy svedčí aj zisk ďalších „ pódiových“ umiestnení v nasledovných kategóriách:

2. miesto za Najlepší katalóg

2. miesto v súťaži Firma v 90 sekundách – v ANJ skvele prezentovala Soňa Salaiová

3. miesto za Najlepší firemný slogan

3. miesto za Najoriginálnejší podnikateľský zámer

3. miesto v kategórii Najlepšia reprezentantka získala výborná Ivka Horváthová

Poďakovanie a pochvala patrí celej cvičnej firme COCOSITA, s.r.o. za vzorný prístup, prípravu a prácu počas tohto školského roka. Za týmto úspechom stojí tímová, vytrvalá, trpezlivá a  kreatívna práca všetkých zamestnancov cvičnej firmy.

Blahoželáme a držíme palce na ďalších veľtrhoch.

                                                                                                                                                                                                                          Ing. Richard Hritz

                                                                                                                                                                                                                     zástupca riaditeľa školy


HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2019


Dňa 14. marca 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Táto súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií, prednes prózy a prednes poézie.

O výsledkoch rozhodovala porota v zložení: Mgr. Jana Mikovčíková, Mgr. Ildikó Kompérová a Mgr. Veronika Polomská.

V prednese poézie zvíťazili:

 1. Lucia Jarošíková z I.D
 2. Bianka Krupeľáková z III.E
 3. Kristína Povecová z I.B

V prednese prózy zvíťazili:

 1. Eva Hvizdošová z I.E
 2. Kristína Kelbelová z II.B
 3. Dominika Janočková z II.A

 Mgr. Veronika Polomská


Školské kolo SOČ


Dňa 4. 3. 2019 sa v učebni EKO 1 uskutočnilo školské kolo SOČ.

Zúčastnili sa ho  žiaci Dominik Jirásek a Matúš Krajník so IV. B s Podnikateľským plánom -  Segway City, s. r.o.  – konzultanka Ing. Lýdia Čorbová

a

Lenka Kozelová a Andrea Hirschová z III. B s prácou: Výročie zavedenia eura na Slovensku – konzultantka Ing. Eunika Dutková.

Všetci súťažiaci postúpili do obvodného kola.

Metodik SOČ – Ing. Darina Lippaiová


Odborná exkurzia v Štátnom archíve Košice


ODBORNÁ EXKURZIA V ŠTÁTNOM ARCHÍVE KOŠICE

 

Dňa 28. 02. 2019 sa žiaci III. C triedy zúčastnili na odbornej exkurzii v štátnom archíve, ktorého úlohou je všestranná starostlivosť o archívne dokumenty, ich vedecké spracovanie a sprístupnenie.

Exkurziu zorganizovali vyučujúce ADC Ing. Valentíková a Ing. Mihoková. Dievčatá a chlapci si so záujmom vypočuli informácie o registratúrnom poriadku,  matrikách súdnej, školskej správy, ako aj o matrikách feudálnych panstiev a rodov. Zoznámili sa s armálesmi (darovacie listiny z r. 1480) a v depozitári sa dozvedeli o kritériách, ktoré musí depozitár spĺňať, aby sa písomné archívne dokumenty nepoškodili.

Na odbornej exkurzii žiaci získali reálny obraz o tom, ako registratúra a archivácia funguje v praxi.

                                                                                                                                                             Ing. Milena Valentíková

                                                                                                                                                                vyučujúca ADC


Lyžiarský výcvik 2019


SPRÁVA Z LYŽIARSKÉHO KURZU – TATRANSKÁ ŠTRBA 2019

 

 

V dňoch 11. - 15. 2. 2019 sa už po štvrtýkrát v novodobej histórii OA uskutočnil lyžiarsky kurz pre žiakov našej školy. Účastníci kurzu boli ubytovaní v príjemnom hoteli Rysy v srdci  Tatranskej Štrby. Kurzu sa zúčastnilo 65 žiakov druhého ročníka obchodnej akadémie a 7 učiteľov.

Samotný lyžiarsky výcvik prebiehal vo viacerých lyžiarskych strediskách Vysokých Tatier.  Prvý deň výcviku – pondelok poobede, prebehlo rozlyžovanie žiakov a rozdelenie do piatich družstiev na lyžiarskom svahu v Lopušnej doline v blízkosti mestečka Svit. Ďalšie dni výcviku sa uskutočnili na Podbanskom v blízkosti známeho hotela PERMON a v Ždiari - Strednici.

Príjemnou súčasťou lyžiarskeho kurzu boli popoludňajšie aktivity. Okrem úvodnej „ povinnej jazdy“ - prednášky na tému „Biely kódex“ o pravidlách správania sa na lyžiarskom svahu, sa žiaci mali možnosť  zapojiť do zábavných hier a športových súťaží.

K zaujímavým aktivitám patril aj poznávací výlet na Štrbské Pleso a relaxačný trojhodinový pobyt vo vodách známeho Aquacity Poprad,  ktoré sa uskutočnili v stredu - tretí „kritický“ deň kurzu.

Vo štvrtok poobede sa uskutočnil na svahu v Podbanskom pretek v slalome, ktorý s primeranou náročnosťou  pripravila Mgr. Dratvová – vedúca lyžiarskeho výcviku. Preteku  sa, často aj opakovane s cieľom dosiahnuť čo najlepší výsledok, zúčastnili všetci súťaživí lyžiari.

V ten istý deň večer sa v spoločenskej miestnosti uskutočnilo slávnostné  vyhodnotenie lyžiarskeho kurzu, odovzdanie cien najlepším lyžiarom, diplomov za mimoriadne výkony, účastníckych diplomov MINILIGY TALENTOV a spomienkových medailí pre každého účastníka kurzu. Azda každému účastníkovi sa ušla aj malá (či skôr veľká) sladkosť.

Už tradične na záver slávnostného večera absolvovali zábavy chtiví žiaci a tento krát aj členovia pedagogického zboru vydarenú a niekoľkokrát predĺženú diskotéku.

Záverečný deň sme ešte absolvovali vďaka skvelému počasiu luxusnú lyžovačku v známom stredisku Ždiar – Strednica, po ktorej už nasledovala príjemná cesta domov.

Môžem konštatovať, že všetci zúčastnení žiaci zdokonalili svoje lyžiarske zručnostidosiahli významné pokroky v zvládaní úskalí zjazdového lyžovania.

Ďakujem všetkým účastníkom - žiakom za vzorné správanie, snahu o čo najlepšie výkony na svahu a dobrú náladu. Kolegom ďakujem za pozitívny prístup,  bezproblémový priebeh akcie a ochotu pomáhať .

Verím, že aj v tomto roku sa nám spolu podarilo upevniť vzťahy medzi žiakmi, učiteľmi a žiakmi navzájom.

                                                                                                                                                                           Ing. Richard Hritz

                                                                                                                                                                       vedúci lyžiarskeho kurzu


Krajská súťaž SIP 2019


Dňa 14. februára 2019 sa na našej škole uskutočnil 53. ročník krajského kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na PC (SIP)

 

Náš reprezentačný tím na krajskom kole zabodoval:        T R I K R Á T       Z L A T O

Majstrom Košického samosprávneho kraja a držiteľom zlatej trofeje v súťažnej disciplíne Písanie na počítači sa stal:

    Adam Nemčík z III. C triedy.

Majstrom Košického samosprávneho kraja a držiteľom zlatej trofeje v súťažnej disciplíne Úprava textu na počítači sa stal

Marek Tóth z V. D triedy.

Majstrom Košického samosprávneho kraja a držiteľom zlatej trofeje v súťažnej disciplíne Wordprocessing sa stala

Barbora Grekčová z III. A triedy.


Našim úspešným reprezentantom srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom

a súčasne aj k postupu na celoslovenské kolo.

                                                                                                                                                                                                      Ing. Milena Valentíková,

                                                                                                                                                                                              vedúca predmetovej komisie ADK

 Výsledkové listiny zo súťažných disciplín:


11. kontraktačný deň cvičných firiem v Poprade


Vo štvrtok 7. februára 2019 sa naša cvičná firma Sparkles s. r. o. (žiaci 4.D triedy) s pani profesorkou Ing. Eunikou Dutkovou zúčastnili

11. kontraktačného dňa cvičných firiem v Poprade.

 

Zúčastnilo sa na ňom 19 cvičných firiem a JA firiem, z ktorých zahviezdila práve naša novovzniknutá firma. Z každej kategórie si priniesli jedno ocenenie.

 

Súťaž o najkrajší výstavný stánok

     2.  miesto

     SPARKLES, s. r. o., Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice

Súťaž o najlepší manažérsky tím

 1. miesto

SPARKLES, s. r. o., Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice

Súťaž o najzaujímavejší katalóg

3. miesto

     SPARKLES, s. r. o., Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice

Súťaž o najpútavejšiu elektronickú prezentáciu

 1.  miesto

     SPARKLES, s. r. o., Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice

 

Takýto krásny úspech našich žiakov si zaslúži veľkú poklonu.


Školská snowboardová liga


 Školská snowboardová liga


Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu (DofE)


Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu (DofE)


Školské kolo súťaže v spracovaní informácií na PC


Školské kolo súťaže v spracovaní informácií na PC


Výstava 3D EXPO


Dňa 30. 11. 2018 sa 11 žiakov III.B triedy zúčastnilo s vyučujúcou informatiky Ing. Dankou Gerendovou najväčšej výstavy 3D technológii na Slovensku. Výstava sa konala v Stredisku Kultúry Bratislava Nové Mesto. Na výstave si študenti pozreli praktické ukážky 3D tlače a 3D skenovanie. Súčasťou výstavy boli prednášky a prezentácie vystavovateľov. Okrem výstavy si študenti urobili prehliadku historickej časti mesta a vychutnali si vianočnú atmosféru hlavného mesta.


PRO EDUCO


V dňoch 05. a 06. 12. 2018 sa naša škola zúčastnila medzinárodného veľtrhu vzdelávania a práce PRO EDUCO v Steel aréne. Vystavovalo 17 vysokých škôl, 22 zamestnávateľov, pracovných a študijných agentúr a 37 stredných škôl. Našu školu aktívne reprezentovali žiaci 2.D triedy pod vedením p.prof. Gregorkovej a Minčíkovej. Oboznámili budúcich prvákov s našimi študijnými odbormi a informovali širokú verejnosť aj o novom študijnom odbore Financie. Zároveň si po informácie o vysokých školách prišli aj naši žiaci končiacich ročníkov pod vedením vyučujúcich.


Olympiáda ľudských práv


Dňa 5.12.2018 sa konalo školské kolo Olympiády ľudských práv, ktorého sa zúčastnilo 19 študentov našej školy. Prvé miesto obsadila a na krajské kolo postupuje MIRIAM DUBRAVČÁKOVÁ IV.C, druhé miesto a náhradník  na krajské kolo získal FILIP HALÁSZ IV.C a tretie miesto obsadila LENKA KOZELOVÁ III.B.Študentská kvapka krvi


27. novembra sa na našej škole uskutočnil mobilný odber krvi. Týmto sme sa zapojili  do akcie organizovanej  Červeným krížom - Študentská kvapka krvi. Odvahu nabralo 17 žiakov a zamestnancov školy. Mobilný odber uskutočnila Transfúzna stanica Košice-Šaca, ktorá krv našich darcov doručí tam, kde to bude potrebné. Všetkým, ktorí sa zapojili, ďakujeme. 

20. medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava


20. medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava

 a 

výsledky súťaže


Olympiáda z NJ


Olympiáda z nemeckého jazyka 


Olympizmus spája generácie


Olympizmus spája generácie


Deň aktivít


 

Deň aktivít 2018

 

 

Pri príležitosti Dňa študentstva sa v piatok 16. novembra 2018 sa na našej škole už tradične uskutočnil Deň aktivít. Naši žiaci mali možnosť „uliať sa“ z klasického vyučovania a absolvovať prednášky na odborné ekonomické témy a  prezentácie o možnostiach vysokoškolského štúdia. (Program)

 

Ako každý rok v tento výnimočný deň žiaci 1. ročníka absolvovali v jedálni školi slávnostnú imatrikuláciu s predstavením jednotlivých tried prvého ročníka, vedenia školy a pedagogických zamestnancov. Následne  triedy 1. a 2. ročníka s lektormi absolvovali zážitkové formy práce v rámci teambuildingu s lektormi z CPPPaP a UPJŠ pod vedením RNDr. Jany Gregorkovej.

 

Pedagogickí zamestnanci absolvovali v tento deň v zborovni školy odbornú prednášku v rámci preventívnho psychologického  poradenstva .

 

Pre žiakov 3., 4. a 5. ročníka boli pripravené prednášky a prezentácie zamerané na ochranu osobných údajov,  spracovanie životopisu a prípravu na pracovný pohovor. Na pôde školy sme privítali zástupcov firiem VSE, T – Systems G & Partners a METRO.

 

Súčasťou dňa aktivít boli aj prezentácie vysokých škôl o možnostiach štúdia na jednotlivých fakultách Košických vysokých škôl. Naši žiaci mali možnosť si vypočuť prezentácie zástupcov Ekonomickej univerzity - Podnikovohospodárskej fakulty a Technickej univerzity - Strojníckej fakulty,  Ekonomickej fakulty a Fakulty BERG.

 

V tento deň sme nezabudli aj na zdraviu prospešný pohyb. Kolegovia z predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy pripravili pre záujemcov školský turnaj vo futsale, ktorého sa zúčastnilo 7 družstiev chlapcov a 3 družstvá dievčat – spolu 38 žiakov našej školy.

 

Veríme, že tieto odborné prednášky, prezentácie VŠ aj športové aktivity našich žiakov zaujali, posilnili a poskytli im podnety pre rozhodovanie o ich ďalšom smerovaní.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh tohto slávnostného dňa na našej škole.

(link foto na FB)

 

Ing. Richard Hritz


11. ročník súťaže ZAV 2018 s medzinárodnou účasťou


11. ročník súťaže ZAV 2018 s medzinárodnou účasťouVýročie založenia Československa


Rok 2018 je rokom stého výročia založenia Československa.

Pri tejto príležitosti sa na našej škole uskutočnila beseda s pánom Mgr. Ondrejom Ficerim, PhD.

Táto beseda bola prospešná pre študentov, ktorí si chceli zopakovať veci z histórie a taktiež sa dozvedieť nové prospešné poznatky o ČSR. Prezentácia bola zaujímavá tým, že sa do nej mohlo publikum aktívne zapojiť. To znamená, že otázkami, ktoré dával p. Ficeri študentom, sa dozvedel, aký názor máme na určité veci. 5. november 2018 sa zúčastnením určite vryl do pamäti.
Lenka Kozelová


Správna voľba povolania


V dňoch 24. a 25. októbra 2018 sa naša škola zúčastnila akcie pre všetky základné školy v Košickom kraji "Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu", ktorá sa konala v telocvični Strednej odbornej školy na Ostrovského ulici. Budúcich prvákov aktívne informovali o študijných odboroch, živote v našej škole, projektoch a možnostiach uplatnenia žiaci 2.D a 2.E triedy pod vedením p. prof. Gregorkovej a Marcinovej. Ďakujeme všetkým za vzornú reprezentáciu.16. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 v Košiciach


17. - 18. október 2018 v Spoločenskom pavilóne, Tr. SNP 61 v Košiciach (fotogaléria: 1. deň  a  2. deň)

Vyhodnotenie 16. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach 


Medzinárodný maratón mieru


Je už tradíciou, že naša Obchodná akadémia má zastúpenie na najväčšom bežeckom sviatku na Slovensku, na Medzinárodnom maratóne mieru. Na štart 95.ročníka sa vo všetkých kategóriách postaví okolo 13 000 športovcov a medzi nimi budú reprezentovať našu školu aj pp. Mikuláš Lukáč. Pre pána profesora to už bude 8.účasť v rade na tomto podujatí. Tento rok si zvolil 21 kilometrovú polmaratónsku trať.

 

Preto Vás všetkých pozývame, aby ste ho túto nedeľu prišli povzbudiť, pretože to bude potrebovať. Štart je o 9:00. Jeho štartovné číslo je 3573.


Jesenné workshopy na Watsonke


Jesenné workshopy na Watsonke

 

V tomto roku na našej škole zažívame „horúcu“ jeseň. Okrem rozbehu nového školského roka, dvojtýždňovej odbornej praxe našich štvrtákov, resp. piatakov sme pre našich študentov pripravili prednášky, resp. workshopy ktoré by mali našim žiakom rozširovať obzory v odbornom vzdelávaní. Hlavným cieľom týchto aktivít je, priblížiť našim žiakom reálny život, uľahčiť vstup do praxe a pripraviť  ich na úskalia, ktoré na nich čakajú po opustení brán našej školy .

V poslednom období absolvovali naši žiaci nasledovné aktivity smerujúce k tomuto cieľu:

 1. Workshop „Profesia days“ – dňa 21.09.2018 sa uskutočnila prednáška na tému príprava na pracovný pohovor a spracovanie životopisu. Zúčastnili sa jej žiaci IV. A, IV. B a IV. C triedy. Lektormi boli zástupcovia našej partnerskej firmy VSE, z odboru personálneho rozvoja Marta Boršovská a Róbert Richter. 
 2. Stretnutie s poslancom NR SR– dňa 04.10.2018 navštívil našu školu poslanec NR SR Branislav Gröhling. Ten sa stretol so žiakmi II. A. II. B a II. E triedy pri téme „Čo po škole?“.  Súčasťou návštevy pána poslanca NR SR,  ktorý je členom výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport bola diskusia s vedením školy o aktuálnych problémoch našej školy a školstva v SR.
 3. „This is 21: Priprav sa na 21. storočie“ – dňa 05.10.2018 sme privítali na škole pána Mareka Lavčáka, zakladateľa jedinečného priestoru Eastcubator pre podporu startupov, inovácií a talentov. Prednášky sa zúčastnili žiaci III. B, III. C a III. E triedy a vypočuli si osobný príbeh lídra - Mareka a absolvovali rýchlokurz zručností dôležitých pre profesionálny úspech v živote. Aktivitu pripravila pre 50 vybraných škôl v SR Nadácia Pontis.

 

Ďakujeme našim hosťom, že si našli čas, a obohatili vyučovanie na našej škole o množstvo kreatívnych, inovatívnych a praktických návodov, myšlienok a nápadov, ktoré určite prispejú k rozšíreniu vedomostí a zručností našich žiakov a uľahčia im rozhodovanie v ich ďalšom odbornom i pracovnom živote.

 

                                                                             Ing. Richard Hritz


Exkurzia v spoločnosti METRO


Dňa 3. októbra 2018 sa žiaci III.B triedy spolu s Ing. Eunikou Dutkovou zúčastnili exkurzie v spoločnosti METRO Cash & Carry SR. METRO Cash Carry SR ponúka podnikateľom výber zo širokého sortimentu potravinárskeho aj nepotravinárskeho tovaru na jedinom a ľahko dostupnom mieste.

V spoločnosti ich privítali milí zamestnanci, ktorí im ukázali skladové priestory, vysvetlili princíp skladovania a výdaj tovaru zo skladu. V priestoroch skladu si mali možnosť vyskúšať aj chladiacu miestnosť s -20 °C, kde sa skladuje tovar pre zachovanie čerstvosti a kvality. V závere exkurzie si žiaci pozreli kancelárie zamestnancov a širokú ponuku sortimentu potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru v predajni.  

Za čas, ktorý nám venovali im srdečne ďakujeme. 


Poľsko - Auschwitz-Birkenau v Osvienčime 27. – 28. septembra 2018


V dňoch 27. – 28. septembra 2018 sa žiaci 2. a 3. ročníka zúčastnili poznávacieho zájazdu v Osvienčime a v meste Krakov v Poľsku.

Poznávací zájazd sa začal prehliadkou koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau v Osvienčime. Mali možnosť vidieť ako prebiehal život ľudí v koncentračnom tábore. Koncentračný tábor Osvienčim bol počas druhej svetovej vojny nemecký vyhladzovací tábor. Po nezabudnuteľnom zážitku sa žiaci presunuli do hotela, kde sa vybalili a dali si chutnú večeru. Po večeri navštívili soľnú baňu vo Vieličke, kde dostali prezývky „Martušky“ po svojej sprievodkyni Marte. Hneď na začiatku prehliadky ich čakalo 300 schodov do podzemia a 3-hodinová prehliadka po banských chodbách. Počas prehliadky mali možnosť ochutnávať soľ zo stien bani. Záverom prehliadky bol východ z bani banským výťahom, ktorí si žiaci veľmi užili. 

Druhý deň im začal prehliadkou mesta Krakov so sprievodkyňou Martou, kde navštívili kráľovský hrad Wawel pri rieke Visla. V hrade sa nachádza aj katedrála, v ktorej bolo korunovaných mnoho poľských kráľov. Ich prehliadka pokračovala v centre mesta Krakova. Počas obeda dostali žiaci osobné voľno, ktoré strávili nákupmi v obchodnom centre a prechádzkou v uliciach hlavného námestia.

Po náročných dvoch dňoch strávených spoznávaním pamiatok a histórie Poľska sa unavení žiaci usadili do autobusu a vybrali na 6-hodinovú cestu domov.

Fotoalbum Krakow, Osviencim, Wielicka september 2018


Fórum: “Doing Business in Indonesia“


Dňa 25. 9. 2018 5 študentov bilingválneho štúdia V.D triedy našej OA dostalo možnosť od pani riaditeľky Košickej regionálnej komory SOPK, pani Moniky Kočiovej zúčastniť sa na podnikateľskom fóre reprezentantov Indonézskeho Trade centra, slovenských podnikateľov a predstaviteľov Indonézskej EXIM banky v Londýne,ktoré sa konalo v hoteli Yasmin. Prezentáciu otvorila a všetkých účastníkov privítala jej excelencia pani Adyiatwidi Adiwoso Asmady, veľvyslankyňa Indonézskej republiky na Slovensku.

Dozvedeli sme sa, že za posledných 5 rokov Indonézia dosiahla pozitívny trend v obchodovaní na globálnom trhu s takými komoditami, ako esenciálne oleje, palmový olej, cukrová trstina, kasáva, ryža,káva, čaj, kakao. Najziskovejšie sú: petrochemický priemysel, spracovanie prírodného kaučuku pre gumárenský priemysel, ťažba uhlia na Sumatre, textilný priemysel ,rybolov a ťažba dreva.Pre turistov sú atraktívnymi miestami ostrovy ako: Bali, Jáva, Sumatra, na ostrove Komodo žije svetový unikát „Komodo dragon“, najväčší žijúci jedovatý varan, ktorého populácia je ohrozená.

V budúcnosti chce Indonézia prilákať viac mladých ľudí cez projekt Darmasiswa, ktorý podporuje rozvoj kultúry,štúdium jazyka, priemyselné inžinierstvo, výskum technológií, podnikanie a ekonomický manažment. Tieto spravidla ročné študijné programy sa realizujú na vybraných inštitútoch a univerzitách v Indonézii. Spolu s Indonézskou ambasádou sa organizujú cesty slovenských podnikateľov do Indonézie za účelom hľadania nových príležitostí pre biznis a mnohí z nich už zrealizovali svoje úspešné obchody.

Svoje úspechy v obchodovaní Indonézia predstavuje na veľkolepom fóre „Trade Expo Indonesia“ /TEI/, ktorého už 33. ročník sa bude konať v dňoch 24.-28. októbra 2018 v Tangerangu, Indonézii. Bude tam 1 110 vystavovateľov, 28 tisíc návštevníkov z viac ako 125 krajín sveta a očakávaná hodnota transakcie je 1,5 miliardy USD a má stúpajúcu tendenciu.

Počas recepcie sme mali možnosť ochutnať špeciality ázijskej kuchyne , hubovú polievku nakyslo, krabie cestoviny a chia rôsolový dezert, Indonézsku kávu a čaj.

Popoludní sme sa zúčastnili na otvorenej diskusii s pánom Dhannym Perkasom, prvým tajomníkom pre ekonomické záležitosti Veľvyslanectva Indonézskej republiky so sídlom v Bratislave. Našich študentov zaujímal bankový systém v Indii, bezpečnosť podnikania v krajine, štúdium, zahraničné jazykové a kultúrne stáže. Hovorili sme aj o možnosti jeho návštevy OA v Košiciach, kde by poskytol študentom viac podrobných informácií o stážach alebo podnikaní v tejto krajine.

PhDr. Darina Kováčová, PK BS


1.ročník celoštátneho sústredenia spracovania textu na počítači Slovenské rýchle prsty


V dňoch 19. – 21. septembra 2018 sa v Obchodnej akadémii, Nevädzová 3 v Bratislave uskutočnil

1. ročník celoštátneho sústredenia spracovania textu na počítači Slovenské rýchle prsty.

Našu školu úspešne reprezentoval Adam Nemčík, žiak III. C triedy, ktorý sa v konkurencii 35 spolubojovníkov z celého Slovenska umiestnil na 1. mieste v kombinácii výsledkov súťaží  „odpis textu“, „diktát C-B-A“ a „audiotranscription“.

 

Tešíme sa z jeho úspechu a srdečne mu blahoželáme.


Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu


Dňa 14. 09. 2018 o 14:00 sa v PKO Prešov za prítomnosti  veľvyslanca Spojeného kráľovstva na Slovensku ANDREWA GARTHA uskutočnilo slávnostné odovzdávanie bronzových cien programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Na tejto cremónii sa zučastnili 5 žiaci a 3 učitelia našej školy.

Dňa 14. septembra 2018 sa v Prešove konalo oceňovanie bronzovej ceny DofE za účasti veľvyslanca  Spojeného kráľovstva, Veľkej Británie a Severného Írska pána Andrewa Gartha .

           Už po druhý raz sa tejto slávnostnej ceremónie mohli zúčastniť aj študenti našej školy. Rád by som Vám v krátkosti predstavil kto a za čo získal bronzový odznak vojvodu z Edinburgu.

            Začnem asi mnou. Pri rozvoji športového talentu som si vybral volejbal, ako dobrovoľník som pracoval ako zapisovateľ volejbalových zápasov a pri talente som rozvíjal svoje grafické zručnosti. Adelina ako dobrovoľníčka pomáhala pri školských akciách a rozvíjala svoje nadanie pre francúzsky jazyk. Tomáš zistil aké náročné je zabehnúť 15 km bez prestávky. Sabina si udržiavala svoju kondíciu a taktiež sa zdokonaľovala vo francúzskom jazyku. Veronika sa venovala šperkárstvu a zistila, že behanie nie je jednoduché. Finálnou bodkou pri plnení bronzovej úrovne bola expedícia. Na ktorú sme sa vybrali do srdca levočských vrchov, kde sme strávili jednú noc. Vďaka tímovej práci sme tú noc zvládli bez problémov. Na to vynikajúce mäso spomínam dodnes… aghh.

            Takmer všetci sme sa po oceňovaní v Prešove zhodli na tom, že budeme v tomto programe pokračovať s cieľom dosiahnuť najvyššiu úroveň - ZLATÚ. Požiadavky resp. kritéria sú síce náročnejšie, ale my sa nových výziev nebojíme a hlavne sa tešíme na 5-dňový pobyt v prírode, ktorý nás bude o rok čakať.

            Hlavne by som sa chcel poďakovať v mene celej “družiny” pani profesorke Dratvovej a pani profesorke Koltášovej, nakoľko sme len vďaka nim boli súčasťou takého programu. Napísal som to v krátkosti, ale zážitky, ktoré nás sprevádzali v priebehu plnenia oblastí sú strašne bohaté, pestré a hlavne nezabudnuteľné a aj o tom je projekt DofE.

 

 Nikolas Prejsa, III.C

https://www.facebook.com/oawatsonke/photos


26.6.2018 - Úspechy OA Watsonovej vo vedomostnej súťaži o olympizme 2018


Je dobrou tradíciou na našej „Watsonke“ každoročne sa zúčastňovať vedomostnej súťaže o olympizme, toho roku sa nám mimoriadne darilo o čom svedčia aj výsledky a postup na FINÁLE s družstvom....všetci, ktorí sú podčiarknutí sú žiakmi našej školy.

      Do vedomostnej súťaže SOV o olympizme pre verejnosť sa zapojilo 183 ľudí, 64 z nich dosiahlo 100-percentnú úspešnosť

 1. 1.      m. Emil Kasko to všetko stihol za 14 sekúnd.
 2. 2.     m.  Bianka Kolibárová a Dominik Čabrák (obaja po 16 sekúnd),
 3. 3.     m.  Tomáš Bačo (18 sekúnd).

Všetci od SOV dostanú knižnú pamätnicu o tohtoročných ZOH  s názvom Pjongčang 2018 a polokošeľu k Olympijskému dňu. Budú kontaktovaní na uvedených mailových adresách. Z radov ďalších účastníkov vecné ceny od SOV získajú Eva Pavlíková, Gabriela Verebová, Ľubomír Jakubov, Kristína Daňková, Radka Tirpáková, Matúš Vysoký a Bianka Veseleňáková.

 

 SOV vyhodnotil vedomostnú súťaž o olympizme pre  stredné školy  s 53 zúčastnenými družstvami

BRATISLAVA 26. júna (SOV) – Slovenský olympijský výbor (SOV) prostredníctvom Slovenskej olympijskej akadémie (SOA) každoročne vyhlasuje vedomostnú súťaž o olympizme. V predchádzajúcich rokoch si obľúbu medzi   študentmi  stredných škôl získala online forma. Základné kolo vedomostnej súťaže pre  stredné školy sa tak znovu odohrávalo cez internet. Tohto roku sa  základné kola realizovali v júni, ako súčasť osláv celosvetového Olympijského dňa.

 

 Finále  vedomostnej  súťaže  základných  a  stredných  škôl  sa  uskutoční  vo  Vysokých Tatrách  v  termíne  29. a 30. októbra  2018.

 

 Do vedomostnej súťaže stredoškolákov sa zaregistrovalo spolu 53 trojčlenných družstiev. Z nich 36 úspešne vyplnilo 25 súťažných otázok. Stopercentnú  úspešnosť dosiahli štyri družstvá zo Spojenej školy v Novákov a jedno družstvo z Gymnázia Pierra de Coubertin z Piešťan.  

V zmysle propozícií do finále postupujú družstvá zo škôl:

 

1. Spojená škola Rastislavova 332, Nováky,

2. Gymnázium Pierra de Coubertin, Nám. SNP 9, Piešťany,

3. Obchodná akadémia Watsonova 61, Košice,

4. Gymnázium L. Novomeského Tomášikova 2 Bratislava,

5. Športové gymnázium J. Herdu Trnava.

 

V Košiciach, 28.06.2018

Spracovala: Mgr. Ľudmila Dratvová


22. jún 2018 - Beh olympijského dňa


Obchodná akadémia Watsonova 61, 04001 Košice

Už tradičný Beh olympijského dňa sa opäť konal na ihrisku Obchodnej akadémie Watsonova 61 v Košiciach.

Privítali sme hostí z Olympijského klubu Košice p. B. Andrejka a L. Mata, vedenie OA Watsonovej p. z. J. Bartu a p. z. R. Hritza. Po nástupe súťažiacich a privítaní hostí, zaznela olympijská hymna so vztýčením olympijskej vlajky. Po príhovore p. Matu a otvorení súťaže p. z. Hritzom, prebehla súťaž v behu chlapcov a potom súťaž v behu dievčat. Nasledovalo jedno olympijské kolo chôdze ostatných účastníkov na čele s vlajko-nosičkami. Nástup a slávnostné vyhodnotenie bežeckých súťaží, odovzdávanie cien a poďakovanie všetkým zúčastneným a hosťom z Olympijského klubu.

Výsledková listina.

Kategória chlapci:

 1. miesto Benjamín Kiraly II.C
 2. miesto Tomáš Bačo II.E
 3. miesto Marek Ferko II.D

miesto Róbert Kováčik II.C

 1. miesto Samuel Vištan II.C
 2. miesto Tomáš Kožurko II.A
 3. miesto Jozef Kojecký II.E
 4. miesto Štefan Tóth II.C

miesto Jakub Hric II.A

 1. miesto Tibor Chovanec II.A
 2. miesto Tomáš Tokár II.C
 3. miesto Adam Nemčik II.C

Kategória dievčatá:

 1. miesto Andrea Bolnová II.C
 2. miesto Laura Longauerová II.B
 3. miesto Vivianna Rédvaiová II.C
 4. miesto LenkaKozelová II.B

V Košiciach, 22.06.2018 Spracovala: Mgr. Ľ. Dratvová – organizátorka


19.6.2018 - Školské majstrovstvá Slovenska v atletike stredných škôl


19. júna 2018 sa konali ŠM SR v atletike SŠ v Nových Zámkoch. Naša žiačka Juliána Petrášová postúpila z krajského kola v Košiciach v skoku do diaľky výkonom 498 cm. Na štadióne v Nových Zámkoch vládli horúčavy nad 30 stupňov Celzia, takže každá disciplína, ktorú pretekári absolvovali bola ťažká. Po prvom asi 1cm prešľape na odraze sa jej druhý pokus vydaril, ale po ďalších milimetrových prešľapoch to ostal jej jediný platný pokus.

 Juliána sa umiestnila na peknom 7. mieste, srdečne blahoželáme !!!

 V Košiciach, 25.6.2018 Mgr. Ľ. Datvová

 Foto na linku: 

https://www.facebook.com/oawatsonke/photos/pcb.1702472679808417/1702471123141906/?type=3&theater


20.6. - 21.6.2018 Dobrodružná expedícia


posledná podmienka pre splnenie a získanie bronzového odznaku DofE.

V školskom roku 2017/2018 sa zapojilo do projektu o získanie ceny vojvodu z Edinburgu 7 žiakov našej školy, títo po pol roku plnenia svojich cieľov v 3 oblastiach sa mohli zúčastniť dobrodružnej expedície, na ktorej plnili posledné úlohy,  ktoré ich posunuli k získaniu bronzového odznaku. Šesť z nich absolvovalo túto poslednú úlohu v dňoch 20. a 21. 06.2018 v Levočských vrchoch. Blahoželáme im k splneniu cieľov a prajeme, aby aj v nasledujúcom roku pokračovali v plnení úloh k získaniu strieborného, alebo zlatého odznaku. 

Školiteľ: Mgr. Ľudmila Dratvová

https://www.facebook.com/pg/oawatsonke/photos/?tab=album&album_id=1702474453141573


8.6. - 15.6.2018 Zájazd Škótsko


Zájazd Škótsko Newcastle - Falkirk - Glasgow –LochLomond -Stirling - Edinburgh - Alnwick– Amsterdam V dňoch8.-15.6.2018 sa žiaci 1.E.,2.E.,3.E a 3.D triedy v počte 26 a dve vyučujúce ANJ PK BS- PhDr. Kováčová a Mgr. Danková zúčastnili poznávacieho zájazdu v Škótsku a Holandsku. 1.deň:sme odchádzali zo Slovenska z Košíc okolo 16. hodiny , nočnou jazdou s bezpečnostnými prestávkami cez Čechy a Nemecko do Holandska, kde sme sa 2. deň o 15.00 nalodili na 1l podlažný trajekt Škandinávskej spoločnosti DFDS–Seaway Princess, ubytovaní sme boli v štvormiestnych kajutách a počas 16 hodín sme sa preplavili na Britské ostrovy do Port of Tyne v meste Newcastle. 3.deň: Po vylodení v Newcastle upon Tynesme pokračovali cestou na sever vnútrozemím cez región Borders, hraničnú oblasť medziAnglickom a Škótskom, popoludní sme navštívili mýtmi opradenú kaplnku Rosslyn Chapel, známu z filmu Da Vinciho kód, spojenú s templármi a biblickým príbehom svätého grálu. Popoludní sme sa presunuli do neďalekého Falkirka užili siFalkirk Wheel, unikátny lodný výťah, jediný na svete, ktorý je vodným kanálom dvoch riek Forth a Clyde, spájajúcim Glasgow a Edinburgh. Vo večerných hodinách sme prišli do hostelaMetro Inns, bývali sme v trojposteľových izbách a využívali sme priestory spoločnej kuchyne a malú spoločenskú miestnosť. 4.deň: po raňajkách v neďalekej reštaurácii sme dopoludnia absolvovali výlet do moderného kozmopolitného mesta Glasgow na rieke Clyde, s pôsobivou viktoriánskou architektúrou , nádhernou katedrálou St. Mungo a neďalekým cintorínom Necropolis. Zastavili sme sa pri štadióne FC Celtic Glasgow , ktorý je mekkou futbalových fanúšikov a v neďalekom brandshope futbalového klubu. Priestrannému námestiu George square dominujú sochy významných Škótskych osobností, ako boli David Livingstone, Sir WalterScott, básnik Robert Burns..odtiaľ sme prešli na Buchanan street , kde sme si prezreli obchody, reštaurácie a užili si atmosféru mesta.V Kelvingrove Art Gallery sme si pozreli významné umelecké diela klasikov, ako Rembrandta van Rijna, impresionistov- C.Moneta, E. Maneta, P. Cézenna, A. Renoira, C. Pissara, Vincenta van Gogha, ale aj prvotiny Pabla Picassa. Obraz Salvadora Dalího -St. John on the Cross bol na putovnej výstave, ale je majetkom tejto galérie. Výnimočné boli aj diela glasgowskej školy Scottish colorists. Popoludní sme zavítali do národného parku Trossachs k jazeru Loch Lomond, ktoré je najväčším jazerom v Škótsku a obdivovali sme jazdou na lodnom autobuse, prekrásne prírodné scenérie, jazerné ostrovčeky a malebné mestečká Luss a Balloch, ktoré sú na protiľahlých brehoch tohto krásneho jazera. Plavba trvala asi 50 minút. Zastavili sme sa ešte v Stirlingu, na hradnom kopci Stirling castle,kde bola v kaplnke korunovaná Mary, the Queen of Scots a jej syn James VI, ktorý zasadol na anglický trón ako Jakub I. Na Stirling bridge sa odohrali významné boje Škótov vedené Williamom Wallaceom a neskôr jeho pokračovateľom Robertom Bruceom o nezávislosť Škótska proti kráľovi Edwardovi ILongshankovi.Na počesť víťaznej bitky je tam postavený monument Wiliamovi Wallaceovi, ktorý je oslavovaný ako národný hrdina. 5.deň: Čakala nás celodenná prehliadka Edinburghu, hlavného mesta, ktoré je historicky rozdelené na OldTown-stredoveké mesto a New Town-Gregoriánske mesto. Prehliadku sme začali vychádzkou na Calton Hill nádherným výhľadom na panorámu mesta, fjord Firth of Forth,s replikou Aténskeho Parthenónu Acropolis,ako pamätníka porážky Napoleona pri Waterloo. Oproti sa nachádza staré a nové mestské Observatory a Nelson´s Monument. Calton Hill je miestom festivalov a osláv Škótskeho nového roka Hogmanay. Z CaltonHill sme prešli k Hollyroodhouse Palace, ktorý je Škótskym sídlom kráľovnej a miestom významných politických stretnutí a národných osláv. Odtiaľ sme prešli peši po Royal Mile (Kráľovská míla) –najstaršia stredoveká ulica okolo katedrály St. Giles, najväčšieho kostola v meste, domu Johna Knoxa, reformátora cirkvi, až po Edinburgh castle. Popoludní sme mali rezervovanú pod hradom Whisky Experience Tour , bola to nádherná jazda v dubovom sude s interaktívnym výkladom výrobného procesu Škótskej whisky a panoramatických prezentácií piatich najväčších oblastí whisky destilérií: Highland, Speyside, Islay, Lowland a Campbeltown. Následne sme si pozreli obrovskú zbierku najkvalitnejších whisky v múzeu tohto nápoja, ktorý je pýchou Škótov. Navštívili sme ešte National Gallery a na Princess street, najznámejšej nákupnej ulici, sme mali osobné voľno na nákupy, fotenie sa s Škótmi v kiltoch a užívanie si Scottish English a neopakovateľnej atmosféry mesta. 6. deň sme odchádzali popri pobreží Severného mora späťdo Newcastlu,zastavili sme sa v mestečku Alnwick,na hrade„Harryho Pottera“ – Alnwick Castle, na rieke Aln. Hrad je sídlom vojvodu a vojvodkyne z Northumberland, z rodu Percyovcov. Je druhým najstarším a najväčším obývaným hradom v Británii. Počas prehliadky hradu sme mali sprístupnené komnaty a obytné priestory majiteľov s nádhernými zbierkami porcelánových jedálenských súprav, intarzovaných nábytkov, obrovskej knižnice, budoáry. Na tomto hrade sa točili niektoré scény zo série Harry Potter, napr. Kameň Mudrcov, alebo Tajomná komnata. V giftshope sme si nakúpili „potterovské suveníry“ a okolo 17.00 hodiny sme sa v Newcastli nalodili na 12 podlažný nočný trajekt Seaway King do Amsterdamu. Našťastie Severné more bolo pokojné a plavbu sme si užívali cestou tam aj späť. 7.deň: Po vylodení sme dopoludnia absolvovali pešiu prehliadka Amsterdamu - Damrak, námestie Dam, Kráľovský palác, navštívili sme kvetinovú tržnicu s cibuľkami holandských tulipánov, fantastické obchody s holandskými syrmi s ochutnávkou najrôznejších druhov, chutí a farieb. Počas 9-hodinovej bezpečnostnej prestávky sme získali informácie o histórii mesta, významných osobnostiach, o najstaršej tradícii rozbíjania diamantov, diamantových manufaktúrach, založení najstarších burzových domov. Amsterdam ako Benátky severu nás fascinoval svojou architektúrou, vodnými kanálmi/grachtami/,výbornou sieťou cyklochodníkov a čulým turistickým ruchom. Flámčine sme málo rozumeli, ale všade sme sa vedeli dohovoriť anglicky. Ešte sme dokúpili posledné suveníry a večer o 21.00 sme nasadli do nášho autobusu smerujúceho do prístavu. 8.deň: sme tou istou trasou prišli na Slovensko vo večerných hodinách, plní krásnych zážitkov z krajiny Gaelic English, whisky a thistle/bodliaka/, ktorý je národnou kvetinou a je v embléme Škótska. Ako hovorí stará legenda :“The Scottish thistle is beautiful, fierce and robust – the perfect emblem for a country ofstunning landscapes, turbulent history and resilient people.


1.6.2018 Deň daňovej slobody


Dňa 1.6.2018 sa žiaci 3.D a 3. E triedy pod vedením riaditeľa školy Ing. Országha  zúčastnili na podujatí Deň daňovej slobody. Usporiadateľom bola Technická univerzita Košice v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov.  Naši žiaci sa mohli stretnúť s atraktívnymi hosťami  - členmi komory daňových poradcov, členmi komory audítorov, riaditeľom daňového úradu Košice a zástupcami Ekonomickej fakulty TU Košice. Po úvodných prednáškach a následnej panelovej diskusii  program pokračoval  spoločensko-vedomostným kvízom. Vstupenky na podujatie boli zlosovateľné, vďaka čomu mnohí prítomní  získali zaujímavé ceny

https://www.youtube.com/watch?v=_ymwKdRYY8Y


Výsledky štátnej skúšky z písania na PC a korešpondencie


                                                                  

                                                                                                      

Dňa 20. apríla 2018 sa uskutočnila štátna skúška z písania na PC a korešpondencie,                                                                                     

ktorú organizuje Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.                                                                                   

Úspešní absolventi a čerství vlastníci Vysvedčenia o štátnej skúške

                                                                                                                                                                   

1.           Laura Weisová                 III. C                                    14.         Simona Lapčáková          IV. D

2.           Diana Palaščáková          III. C                                    15.         Karolína Kecerová           IV. D

3.           Kristína Spišáková           III. C                                    16.         Jana Chiara Petrová        IV. D

4.           Lívia Vitézová                   III. C                                    17.         Helena Sabolová             III. A

5.           Barbora Mihaľáková         III. C                                    18.         Dávid Tronka                   III. A

6.           Viviana Rédvaiová           III. C                                    19.         Jana Tóthová                   III. A

7.           Viktória Majstrenková       III. C                                    20.         Silvia Illyésová                 III. A

8.           Tomáš Pándy                    IV. D                                   21.          Zuzana Mihalovičová        III. A

9.           Dávid Brezovský               IV. D                                    22.         Dominik Jirásek               III. B

10.         Martina Opremčáková      IV. D                                    23.         Lucia Cichá                      III. B

11.         Marek Tóth                       IV. D                                   24.           Adrián Takáč                      III. B

12.         Alexander Štubňa             IV. D                                    25.         Tamara Rafajová             III. B

13.         Františka Oravcová         IV. D                                    26.          Adrián Jurek                     III. B

                                                                                                                                                                                                            

Košice 3. mája 2018                                                                                 

Ing. Milena Valentíková

                                                                                                                                vedúca PK ADK        


Dňa 26.4.2018 sa konala regionálna súťaž stredných škôl - Najlepší podnikateľský plán


Najlepší podnikateľský plán

Dňa 26.4.2018 sa konala regionálna súťaž stredných škôl - Najlepší podnikateľský plán, ktorú vyhlasuje Košický samosprávny kraj – odbor školstva a organizačne zabezpečuje Obchodná akadémia,Watsonova 61, Košice. Do súťaže, ktorá prebiehala v priestoroch Obchodnej akadémie na Watsonovej ulici, sa z celého regiónu prihlásilo 12 súťažných prác. Autori prišli svoje práce obhajovať predsúťažnou porotou, ktorá zasadla v zložení:Ing. Katarína Radvánszká – zamestnankyňa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny KošiceIng. Tatiana Fazekašová – učiteľka na OA, Watsonova 61, KošiceIng. Iveta Ladiková - učiteľka na OA, Watsonova 61, Košice.Na prípravu, organizáciu a bezproblémový priebeh dozerala Ing. Iveta Ladiková z predmetovej komisie ekonomiky s výdatnou pomocou Ing. Richarda Hritza - zástupcu riaditeľa pre ekonomické predmety na našej škole . Porota skonštatovala, že odborná úroveň prihlásených prác sa opäť zvýšila a na veľmi dobrej úrovni boli aj prezentačné schopnosti súťažiacich žiakov. O konečnom poradí rozhodla porota takto:

Poradie

Názov práce

Autori

Škola

1.miesto

Krojovo, s.r.o

Radka Revúcka

Barbora Tomková

Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava

2. miesto

Hollyskin Tattoo, s.r.o.

Simona Paková

Nikola Hisemová

Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

3.miesto

Michaela Balogová, handmade šperky

Michaela Balogová

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice

Všetkým účastníkom súťaže poďakovali a víťazom zablahoželali aj riaditeľ školy Ing. Peter Országh a za odbor školstva Košického samosprávneho kraja Ing. Henrieta Kubová.

Košice 27.4.2018

Ing. Ladiková – predseda PK EKO


19.4.2018 sa na našej škole v 2.C triede uskutočnil workshop Inovácie


Workshop o Inováciách

Vo štvrtok 19.4.2018 sa na našej škole, konkrétne v 2.C triede uskutočnil workshop, ktorého cieľom bolo priblížiť nám študentom, čo znamená pojem inovácia, inovačný a ako inovovať. V nasledujúcichriadkoch vám popíšem, ako to prebiehalo. Po prvej hodine nám do triedy vkročili dvaja muži, ktorí si so sebou doniesli niekoľko bannerov a predstavili nám, čo v ďalších hodinách spolu s nimi na tomtoworkshope zažijeme. Úvodnú hodinu venovali teoretickým veciam, ako napríklad čo slovo inovácia znamená. Bolo to zaujímavé, nakoľko to prednášali naozaj pútavo a profesionálne. V ďalšej časti workshopu sme sa rozdelili na dve skupiny, teda sme pracovali samostatne. Lektori nám rozdali pracovné hárky, ktoré sme po štvoriciach vypracovali. Boli to úlohy logické a kreatívne. Napadlo by vám, čomajú spoločné veľryba a sicherka alebo koľko stojí taká zapálka v krabičke? V záverečnej fáze sme sa vďaka metóde, ktorú sme po tomto workshope získali, potrápili s vymýšľaním inovácie pre naše mesto. Jeden člen z každej štvorice a z každej skupiny mal prezentovať svoj inovačný projekt celej triede a vedeniu. Boli to inovačné projekty z rôznych sfér od aplikácie ku kaviarni až k festivalom. Vcelku to bol pre našu triedu super workshop. Musím povedať za celú triedu, že nám to naozaj niečo dalo aj keď sme boli deň pred workshopom skeptickí, že “čo to zajtra bude”. Po prezentácii projektov sme dostali aj fľašu s logom projektu o Inováciách. Na záver už len môžem poďakovať v mene celej triedy vedeniu, že si nás vybrali ako účastníkov tohto workshopu.

  David


Štátna skúška z písania na PC a korešpondencie - 20. 04. 2018


Dňa 20. apríla 2018 sa uskutočnila štátna skúška z písania na PC a korešpondencie, ktorú organizuje Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Examinátorkou štátnej skúšky bola Mgr. Marta Bennárová. Štátnu skúšku vykonalo 31 žiakov.

Organizačne akciu zabezpečili Ing. Valentíková, Ing. Mihoková a Ing. Grešová.

K účastníkom sa prihovoril a poprial veľa úspechov zástupca riaditeľa školy Ing. Hritz.

Obidve časti štátnej skúšky, 10-min odpis na výkon, obchodný list a tabuľku, zvládli žiaci 3. ročníka a triedy IV. D v príjemnej pracovnej atmosfére.


Mobilný odber krvi na OA


Dňa 12. 04. 2018 sa na našej škole uskutočnil mobilný odber krvi.

Zúčastnilo sa ho 27 študentov a 1 učiteľ.

Krv darovali títo študenti:

III. A - SEMAN Dávid

III. B - JUREK Adrián

IV. A - KOVÁČ Juraj, NAGYOVÁ Zuzana

IV. C - HARČARIK František, ZIMOVÁ Dominika, TAKÁČ Samuel, KĽAGA Christián

IV. D - ŠTOVČÍKOVÁ Zuzana, LAUFOVÁ Laura, STRELKOVÁ Simona, PÁNDY Tomáš

 a pp ČIŽMÁROVÁ Daniela.

Patrí im veľké ĎAKUJEM.      


Súťaž "Najlepší podnikateľský plán" - školské kolo 5. 4. 2018


Vo štvrtok 5. 4. 2018 zorganizovala predmetová komisia EKO školské kolo súťaže o Najlepší podnikateľský plán.  Podnikateľské plány vypracovávali žiaci na predmete Ekonomické praktikum a do školského kola bolo prihlásených 10 prác.

Porota v zložení : Ing. Tatiana Fazekašová, Ing. Danka Gerendová a Ing. Iveta Ladiková mala tento rok veľmi ťažkú úlohu, pretože nápady boli nielen originálne, ale aj výborne odprezentované. Pri obhajobe prác si žiaci vyskúšali  nielen svoje komunikačné zručnosti, ale aj  pohotovosť a schopnosť  inteligentne reagovať  na nečakané odborné otázky od poroty. Hoci víťazom boli všetci účastníci školského kola,  nakoniec  prvé  tri miesta obsadili tieto práce:

1. miesto (získali až dva podnikateľské plány):

 • Segway city, s.r.o - Dominik Jirásek, Matúš Krajník (obaja z III.B)
 • Handmade šperky - Michaela  Balogová (IV.D)

2. miesto

 • Raw Vegan, s.r.o. - Tatiana Kundráková, Bianka Salaiová (obe z III.B)

3. miesto

 • Bobe, s.r.o. - Monika Bojísková,  Karin Beláková (obe z III.A)Majstrovstvá SR v elektronických šípkach 06.- 08.04.2018


Majstrovstvá SR v elektronických šípkach 06.- 08.04.2018

penzión tenis centrum Tatranská Lomnica.

   Už 21. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky v elektronických šípkach na ktorom sa už po dvadsiaty prvýkrát zúčastňujú aj študenti OA Watsonovej priniesol opäť veľmi pekné výsledky našich žiakov a žiačiek.

  V hlavnej súťaži stredných škôl: 501 single out

obsadilo družstvo chlapcov   4. miesto /Konovalov, Gregorovič, Baláž, Markovič, Doval/

a družstvo dievčat                  5. miesto / Houžvičková, Fečková, Kovácsová, Bartková /

 

 V súťaži jednotlivcov 501 double out v kategórií dievčat do 23 rokov:

 Daňková Kristína IV.E                     4. miesto

Basalová Viktória III.D                     7. miesto

Bartková Leila IV.E                          9. miesto

Kovácsová Nikola III.D                    13. miesto

Bertová Dominika III.E                    17.miesto

Fečková Michaela IV.B                     18.miesto

 

 V súťaži jednotlivcov 501 double out v kategórií chlapci do 23 rokov:

Markovič Patrik III.E                        9. miesto

Konovalov Denis IV.B                      17. miesto

Gregorovič Peter IV.B                      25. miesto

 

V hlavnej súťaži žien 501 double out:

Houžvičková Monika IV. E            3. miesto /zo 64 žien/

Cricket ženy:

Houžvičková Monika IV.E             2.miesto

V súťaži miešané dvojice 501 double out:

 Houžvičková, Konovalov                 17.miesto

 V hlavnej súťaži muži 501 double out:

Konovalov Denis IV.B                      97. miesto /z 256 mužov/      

 

Srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

 

Foto a video nájdete na:

https://www.facebook.com/oawatsonke/videos/1622996057756080/

https://www.facebook.com/oawatsonke/photos/ms.c.eJw9z8kNxAAIA8COVmDu~;htbQeJ8R2CDJjDTke6AT~;70YBAHKIK3So~_UEkp3wvrARETsJjQJ2lURmUUwOwgQ~;GpNvpXcjJ74oPXAmjAXGs1QxYVGMlRrDr5QndkWDXsB8A2tCYLlrrgPIf0AfA6NzZCSF0weiA~_0D8wJfrUirLW5SzG81PUuRfJS9~;s2it96bIuOsKWeCVT~;AXsJWEs~-.bps.a.1622998534422499.1073742370.135965513125816/1622998564422496/?type=3&theater

 

V Košiciach 10. 04.2018                                                       Spracovala: Mgr. Ľ. Dratvová

 


Biblická olympiáda – školské kolo sa uskutočnilo dňa 20.03..2018


Biblická olympiáda – školské kolo

 „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.“ / sv. Hieronym/

Písmo sväté je preložené do viac ako 2 600 jazykov. Výzvu spoznať lepšie túto knihu a z nej zvlášť Markovo evanjelium prijalo 15 študentov našej školy. Školské kolo Biblickej

olympiády sa uskutočnilo na našej škole dňa 20. marca 2018. Cieľom súťaže bolo podnietiť žiakov k štúdiu Biblie a  na základe poznania biblických príbehov pochopiť ich

odkaz pre náš každodenný život.

Najviac vedomostí preukázala a prvé miesto získala Natália Kissová z 2.A triedy.

Všetkým ďakujeme za účasť a víťazke blahoželáme.


V Dolnom Kubíne sa konal 52. ročník celoštátnej Súťaže žiakov stredných škôl v SIPv dňoch 21-23.2018


V dňoch 21. – 22.03. 2018 sa na OA v Dolnom Kubíne konal 52. ročník celoštátnej Súťaže žiakov stredných škôl v SIP .
Našu školu reprezentovali 4 študenti: Barbora Grekčová, Richard Koronczi, Marek Tóth a Daniel Kalafus. Prvýkrát sme mali zastúpenie vo všetkých troch disciplínach.

Súťažná disciplína: Písanie na PC
Richard Koronczi, IV. B – 2. miesto
Marek Tóth, IV. D – 14. miesto

Súťažná disciplína: UTX
Marek Tóth, IV. D - 1. miesto

Súťažná disciplína: Wordprocessing
Barbora Grekčová, II. A – 9. miesto


Našim reprezentantom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.


10. medzinárodný veľtrh cvičných firiem – Ostrava 2018


V dňoch 21. a 22. marca 2018 sa zástupcovia našej školy zúčastnili jubilejného 10. medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Ostrave. Na tomto podujatí organizovanom OA a VOŠ Ostrava – Mariánske Hory našu školu reprezentovali Ing. Petrer Országh – riaditeľ školy s cvičnou firmou In Energy, s.r.o. a Ing. Richard Hritz – zástupca riaditeľa s cvičnou firmou Banáno, s.r.o.

Súťažný tím In Energy tvorili 5 žiaci IV. D triedy v zložení Michaela Szalayová, Simona Pustová, Jana Chiara Petrová, Zuzana Štovčiková a Adrián Gajdoš. Táto cvičná firma priniesla domov prvú cenu za najlepšiu reprezentantku firmy, ktorú získala Jana Chiara Petrová.

Cvičnú firmu Banáno zastupovali na veľtrhu žiaci IV. E triedy Veronika Balogová, Leila Bartková, Sára Kmecová, Lucia Kobulnická a Jakub Müller alias Banán Igor – maskot firmy. Banáno získalo Cenu publika ako najsympatickejšia cvičná firma, cenu za 1. miesto v kategórii Najlepší kaltalóg a 2. miesto v kategórii Najlepšia cvičná firma.

Pobyt v Ostrave priniesol všetkým zúčastneným okrem pracovných povinností aj mnoho priateľských stretnutí a príjemných zážitkov. Tešíme sa už do Ostravy  na ďalší ročník veľtrhu.

Ďakujeme našim šikovným žiakom za vzornú reprezentáciu, vzorné správanie a blahoželáme k dosiahnutým skvelým výsledkom – good job.

 

 Ing. Richard Hritz

 

   


Školská snowboardová liga v SR – Vyhodnotenie


Školská  snowboardová liga v SR – Vyhodnotenie.

„Školský pohár v snowbordingu“

 

    Po prvýkrát v histórií školského športu zorganizovala Slovenská asociácia športu na školách v spolupráci so Slovenskou lyžiarskou asociáciou súťaž v disciplínach: „snowboardcross“ a „slalom“.

Súťaž mala 4 kolá: Termíny konania jednotlivých kôl:

10. január 2018

25. január 2018

14. február 2018

15. marec 2018  v stredisku Jasná časť Otupné.

  OA Watsonovú reprezentovali 4 študenti a 2 študentky. Čo bolo skvelé? – snehové podmienky, občas počasie a dobrí organizátori tejto súťaže a celková atmosféra pretekov...Čo bolo nepríjemné? - skoro ráno vstávať, cestovať, prestupovať na autobusy, niektoré nepríjemné pády a vyrazený dych, neskoro večer prichádzať domov z meškajúcich rýchlikov...Čo by sa dalo zlepšiť? – sponzoring na cestovné a poistenie....

   Ako prebiehali jednotlivé kolá a čo sa hodnotilo? – doobedu sa šli 2. kolá „slalom“ a poobede sa šli 2 kolá „snowboardcross“. Hodnotil sa lepší čas z 2 kôl. V každej  kategórií sa hodnotili u jednotlivcov 3 najlepšie kolá v každej disciplíne.

Výsledky „našich“v celkovom poradí:

Snowboardcross         Slalom

Jozef Kojecký -         3. miesto                     4.miesto

Mehmeti Adelina -    6. miesto                     6. miesto

Markovič Patrik -      9. miesto                     7. miesto

Basár Erik -              11. miesto                   10. miesto

Šlauka Matej – nehodnotený /zranil sa/; Valenčáková Petra – nehodnotená / absolvovala len 2.kolá/.

Dozor počas všetkých kôl mala na starosti p. Dratvová, ktorá  zabezpečovala aj všetky logistické náležitosti.

Ďakujem všetkým účastníkom za výborné výsledky a reprezentáciu školy a do budúcnosti dúfam, že sa takéto súťaže budú opäť organizovať.

Spracovala: Ľ. Dratvová                                                     

V Košiciach, 20.03.2018

 Videá a foto zo súťaže:

https://www.facebook.com/oawatsonke/photos/pcb.1548409325214754/1548403265215360/?type=3&theater

https://www.facebook.com/oawatsonke/videos/1602349539820732/

https://www.facebook.com/oawatsonke/photos/pcb.1602349026487450/1602346033154416/?type=3&theater

https://www.facebook.com/oawatsonke/videos/1602341333154886/

 


Dlhodobé športové súťaže - futsal dievčatá - základné kolo


 Dňa 08. 03. 2018 sa na Gymnáziu Alejová Košice uskutočnilo základné kolo dlhodobých športových súťaží vo futsale dievčat. Naše dievčatá v zložení:

 • Bolnová Andrea II. C
 • Jochmanová Veronika
 • Slopovská Eva
 • Rédvaiová Vivianna
 • Kupčová Lucia I. D
 • Némethová Linda
 • Oczeljaková Laura
 • Vatahová Júlia
 • Šutáková Sarah

Vedúci družstva: Mgr. Miroslav Dudič

si v silnej konkurencii vybojovali postup do ďalšieho kola.

Výsledky zápasov:

OA Watsonova Košice - Gymnázium Šrobárova Košice   6 : 3
OA Watsonova Košice - Gymnázium Alejova Košice   4 : 2
OA Watsonova Košice - Gymnázium Park mládeže Košice      3 : 5

Dievčatám gratulujeme a ďakujeme za skvelý výkon.


Školské kolo SOČ - 22.2.2018


Dňa 22. 2. 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo SOČ.

Súťaže sa zúčastnili žiaci:

 • Dominika Vargová, trieda II. A , odbor 01 - Problematika voľného času
 • Andrea Hirschová , trieda II. B, odbor  16 - Teória kultúry, umenie...      
 • Lenka Kozelová, trieda II. B, odbor 15 – Ekonomika a riadenie
 • Barbora Bérešová, trieda IV. D, odbor 03-Chémia, potravinárstvo
 • Marek Tóth, trieda IV. D, odbor 06 - Zdravotníctvo a farmakológia

 

Súťažiaci prezentovali zaujímavé práce, preto komisia v zložení  Mgr. Alena Koltášová a Ing. Darina Lippaiová rozhodla, že do obvodného kola postupujú všetci súťažiaci. K úspechu blahoželáme a držíme prsty v ďalších kolách.


10. kontraktačný deň cvičných firiem


Dňa 7. februára 2018 sa v Obchodnej akadémii, Murgašova 94 v Poprade uskutočnil 10. kontraktačný deň cvičných firiem. Zúčastnilo sa ho 20 CF, našu školu reprezentovali žiaci III.A so svojimi cvičnými firmami: 

 • S-snack s.r.o. 
 • Vodárik s.r.o.  

CF Vodárik získala 3. miesto v kategórii „Najlepšia elektronická prezentácia“. K úspechu blahoželáme.

Žiakov na podujatí sprevádzala Ing. Darina Lippaiová.


Semifinálové kolo - Basketbal dievčatá


Dňa 21. 02. 2018 sa na našej škole uskutočnilo semifinálové kolo dlhodobých športových súťaží v basketbale dievčat. Účasť si dievčatá vybojovali na regionálnom kole.  Naše dievčatá v zložení:

 • Páfiová Vanessa III. A - "C"
 • Potočárová Daniela V. E
 • Schreiberová Tereza I. A
 • Kupčová Lucia I. D
 • Bolnová Andrea II. C
 • Sekeľská Nikol III. C
 • Opremčáková Martina IV. D
 • Sýkorová Laura III. D

v silnej konkurencii:

 • Súkromné športové gymnázium Užhorodská Košice
 • Športové gymnázium Trieda SNP Košice
 • SOŠ Moldava nad Bodvou

obsadili krásne 3. miesto. Dievčatám gratulujeme a ďakujeme za skvelý výkon.

 


Krajské kolo súťaže žiakov SŠ v spracovaní informácií na PC


Dňa 15. 02. 2018 sa v priestoroch našej školy konal 52. ročník Krajskej súťaže žiakov SŠ v spracovaní informácií na PC, do ktorej sa nominovalo 38 žiakov stredných škôl Košického kraja. Privítali sme učiteľov aj reprezentantov z Rožňavy, Trebišova, Spišskej Novej Vsi, Michaloviec aj z Obchodnej akadémie, Polárna 1, Košice.

Súťažilo sa v 3 disciplínach: 

1. Písanie na PC

Výsledky:

 1. miesto – Richard Koronczi – Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice – IV. B
 2. miesto  - Ľudomil Horovský – Obchodná akadémia, Trebišov
 3. miesto – Marek Tóth – Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice – IV. D

  2. Úprava textu na PC (ÚTX)

Výsledky:

 1. miesto – Marek Tóth – Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice – IV. D
 2. miesto – Veronika Fazekašová – Obchodná akadémia, Rožňava
 3. miesto -  Lukáš Lörinc – Obchodná akadémia, Rožňava

 3. Wordprocessing

 1. miesto - Timotej Lipták - Obchodná akadémia, Rožňava
 2. miesto - Barbora Grekčová - Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice - II.A
 3. miesto - Natália Dušalová - Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice - II.A

 Víťazom srdečne blahoželáme a dúfame, že budú úspešní aj na celoslovenskej súťaži, ktorá sa uskutoční v dňoch 21. – 22. marca 2018 v Obchodnej akadémii Dolný Kubín.

 

                                                                                          Ing. Angela Mihoková

                                                                            predsedníčka školskej súťažnej komisie


Lyžiarsky kurz – Tatranská Štrba 2018


V dňoch 5. - 9. 2. 2018 sa uskutočnil lyžiarsky kurz pre žiakov našej školy v Tatranskej Štrbe. Kurzu sa zúčastnilo 75 žiakov druhého ročníka obchodnej akadémie a 7 učiteľov.

Samotný lyžiarsky výcvik prebiehal vo viacerých lyžiarskych strediskách Vysokých Tatier.  Prvý deň výcviku – pondelok poobede, prebehlo rozlyžovanie žiakov a rozdelenie do družstiev na lyžiarskom svahu Podbanské v blízkosti známeho hotela Permon. Ďalšie dni výcviku sa uskutočnili na Podbanskom, v Lopušnej doline a v Ždiari - Strednici.

Dôležitou súčasťou lyžiarskeho kurzu boli sprievodné aktivity, ktoré prebiehali pod taktovkou animátorov firmy Wanaka. Tí mali na starosti aj novinku na tomto LK – rannú rozcvičku, ktorá sa z pochopiteľných dôvodov nestretla u všetkých s nadšením, ale zjavne nikomu z účastníkov neublížila. Okrem úvodnej prednášky na tému „Biely kódex“ o etických princípoch správania sa na lyžiarskom svahu, sa žiaci mali možnosť  zapojiť každý večer do zábavných hier a súťaží pripravovaných a organizovaných animátormi.

K zaujímavým aktivitám patril aj poznávací výlet na Štrbské Pleso, ktorý sa uskutočnil v stredu - tretí „kritický“ deň kurzu.

Na záver lyžiarskeho kurzu sa uskutočnil v stredisku Ždiar - Strednica pretek v slalome, ktorý s citom pre sneh, s  ohľadom na úroveň všetkých lyžiarov a s primeranou náročnosťou  pripravila p.p. Dratvová – vedúca lyžiarskeho výcviku. Preteku  sa zúčastnili a jeho nástrahy úspešne zvládli všetci lyžiari.

Vo štvrtok večer sa v jedálni uskutočnilo slávnostné ukončenie a vyhodnotenie lyžiarskeho kurzu, odovzdanie cien najlepším lyžiarom, diplomov za mimoriadne výkony a spomienkových darčekov pre každého účastníka kurzu. Následne vyhodnotili súťaž o najčistejšiu izbu a najkrajšiu básničku na tému LK naši animátori a odovzdali každému účastnícky diplom. Už tradične na záver LK absolvovali zábavy a tanca chtiví žiaci a p.p. Dudič  krátku a veselú diskotéku.

Môžeme konštatovať, že všetci zúčastnení žiaci zdokonalili svoje lyžiarske zručnosti a dosiahli významné pokroky v zvládaní úskalí zjazdového lyžovania.

Ďakujeme všetkým účastníkom za vzornú reprezentáciu školy, za bezproblémový priebeh akcie a upevnenie pozitívnych väzieb medzi žiakmi a učiteľmi a žiakmi navzájom.

                                                                                                          Ing. Richard Hritz

                                                                                                    vedúci lyžiarskeho kurzu

                                                                                                                                                                     

Fotogaléria


Krajské kolo olympiády v ANJ


Na pôde FF UPJŠ v spolupráci s inštitúciou Iuventa sa 14. 02. 2018 konalo krajské kolo Olympiády z anglického jazyka. Za našu PK BS  sa ho zúčastnil študent 4.D triedy Ernest Seliga, ktorý v školskom kole obsadil 1. miesto .

Ernest v kategórii 2C1- bilingválne štúdium obsadil v silnej konkurencii bilingválnych gymnázií 2. miesto.

Ernestovi gratulujeme!


Deň otvorených dverí 2018


 Dňa 1.2.2018 sa na našej škole uskutočnil v čase od 9.00 h do 16.00 h deň otvorených dverí.

 

Ako už tradične mali návštevníci možnosť prezrieť si našu školu, zúčastniť sa na otvorených hodinách v odborných učebniach a vyskúšať si vzorové prijímacie testy z matematiky, slovenského a anglického jazyka.

 

Všetkých hostí vítala vo vstupnom vestibule skupina žiakov. Na tomto mieste prebiehala registrácia záujemcov o štúdium na našej škole pričom každý návštevník obdržal základné informácie o škole, termíne prijímacích skúšok a prebiehajúcej súťaži o tablet.

 

V čase od 9.30 h do 12.10 h boli sprístupnené návštevníkom okrem objektu školy otvorené hodiny anglického, nemeckého a ruského jazyka, hodiny ADK, matematiky, informatiky, účtovníctva, ekonomických cvičení a ukážky práce v cvičnej firme. V učebni slovenského jazyka a matematiky si návštevníci mohli vyskúšať vzorové prijímacie testy zo slovenského jazyka a matematiky. Vzorové testy z anglického jazyka boli k dispozícii vo všetkých učebniach bilingválnej sekcie.

            

Po obedňajšej prestávke od 13.00 h do 16.00 h boli sprístupnené učebne ekonomiky, cudzích jazykov, ekonomických cvičení, informatiky, matematiky, slovenského jazyka a spoločensko-vedných predmetov. Aj v  popoludňajších hodinách si návštevníci mohli vyskúšať  prijímacie testy z matematiky, zo slovenského a anglického jazyka.

 

V jedálni školy sa počas celého DOD prezentovali študenti produktmi svojich cvičných firiem Čokošok, Čajka-retro, S-Snack a Vodárik. Pripravená bola aj ochutnávka skvelých pomazánok z produkcie našej jedálne.

 

Tohto roku sa nášho DOD zúčastnilo viac ako 200 návštevníkov. Z nich drvivá väčšina potvrdila pozitívnu odozvu na DOD a záujem o našu školu vhodením svojho lístka do príslušnej hlasovacej urny.

 

Ďakujeme všetkým návštevníkom a prajeme im správne rozhodnutie pri výbere strednej školy.

 

                                                                                               Vedenie OA

FOTOGALÉRIA


Školské kolo Olympiády ľudských práv - 13. 12. 2017


Dňa 13. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Zúčastnilo sa ho 10 žiakov.

  Organizátori:

 • Mgr. Miriama Benková Šimonová – príprava materiálov                                           
 • Mgr. Jana Andrejčiková    
 • Mgr. Alena Koltášová

Výsledky:

 1. Miriam Dubravčáková - III. C
 2. Gabriela Verebová - II. E
 3. Viktória Liptáková - III. E
 4. Katarína Janovská - II. B
 5. Viktória Maruchničová - II. E
 6. Klára Jančovičová - II. B
 7. Timea Frindtová - II. E, Bianka Štefánová - II. E

9. Stela Duždová - II. B

10. Sofia Suchardová - II. B

 

Na krajské kolo postúpila Miriam Dubravčáková III. C.

Ako náhradníčka Gabriela Verebová II. E.


Školské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na PC - 12. 12. 2017


Školské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na PC sa uskutočnilo v utorok 12. 12. 2017.

 

Súťaž organizačne zabezpečili Ing. Mihoková, Ing. Valentíková a Ing. Alexandra Dorčáková.

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil zástupca riaditeľa školy Ing. Hritz, ktorý súťaž otvoril a poprial účastníkom veľa kvalitných výkonov.

1. súťažná disciplína: Písanie na PC

 1. miesto - Richard Koronczi - IV. B
 2. miesto - Adam Nemčík - II. C
 3. miesto - Daniel Kalafus - IV. C
 4. miesto - Dávid Tronka - III. A
 5. miesto - Marek Tóth - IV. D
 6. miesto - Viktória Madrugová - IV. B

V súťažnej disciplíne súťažilo 9 žiakov, z ktorých 6 splnilo súťažné podmienky.

 

2. súťažná disciplína: Úprava text na PC

 1. miesto - Marek Tóth - IV. D

V súťažnej disciplíne súťažil 1 žiak, ktorý splnil súťažné podmienky.

3. súťažná disciplína: Wordprocessing

1. miesto - Viera Sarnovská                 II. A             76,56 %

2. miesto - Barbora Grekčová              II. A             66,99 %

3. miesto - Andrea Hirschová               II. B             66,51 %

4. miesto - Patrícia Pástorová              II. A             57,42 %

5. miesto - Natália Dušalová                II. A             56,94 %

 

Súťažiaci, ktorým sa darilo, si zabezpečili postup na krajské kolo súťaže, ktoré sa uskutoční opäť na našej škole vo februári 2017. Gratulujeme a držíme im palce.


Súťaž MLADÝ ÚČTOVNÍK - 8. 12. 2017


Dňa 8.12. 2017 sa uskutočnil 3. ročník súťaže Mladý účtovník.

Bola to súťaž z učiva druhého ročníka v klasickom účtovaní pre žiakov tretieho ročníka klasického štúdia, resp. štvrtého ročníka bilingválneho odboru.

Súťaž prebiehala v príjemnej atmosfére.

Výsledky:

 1. miesto - Barbora Bérešová - IV. D
 2. miesto - Laura Laufová - IV. D
 3. miesto - Ernest Seliga - IV. D

Prví traja žiaci boli ocenení diplomom a vecnými cenami. 


INTERSTUDY - Canterbury - informačné stretnutie - 6. 12. 2017


 Dňa 6. decembra 2017 zavítal do Košíc zástupca britskej CANTERBURY CHRIST CHURCH UNIVERSITY, ktorý spolu s konzultantkou pre vzdelávanie Mgr. Ľudmilou Moňakovou uskutočnili informačné stretnutie pre študentov IV.E a V.E triedy v Aule školy počas jednej vyučovacej hodiny.

Poskytli informácie o štúdiu na tejto univerzite a živote na škole, požiadavkách na prijímacie skúšky.

 

Prezentoval vyše 160 študijných odborov, možnosti uchádzať sa o štátne štipendium v GB a formy jeho splácania, ako aj možnosti nájsť si prácu popri štúdiu, a tak ľahšie zvládať finančné náklady na štúdium.


Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka - 6. 12. 2017


Dňa 6. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka. Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií – kategória A (3.- 4. ročník) a kategória B  (1. – 2.ročník). V kategórii A súťažilo 14 študentov, v kategórii B súťažilo 16 študentov.

 

V každej kategórii boli tri úlohy. Prvá úloha pozostávala z práce s textom (forma testu, 25 bodov), druhú úlohu tvorila krátka písomná práca na danú tému (15 bodov) a treťou úlohou bol ústny prejav na danú tému (15 bodov).

 

Súťaž hodnotila porota v zložení:

 • Mgr. Erika Bódiová
 • Mgr. Ľudmila Danková
 • Mgr. Ildikó Kompérová
 • Mgr. Jaroslav Lipták
 • Mgr. Jana Švecová
 • Mgr. Daniela Čižmárová.

 

Jednotlivých úloh sa študenti zhostili pomerne dobre a v záverečnom hodnotení dopadli nasledovne: 

Kategória A

 1. miesto: Simona Zákutná - IV. A
 2. miesto: Zuzana Lazárová - III. E
 3. miesto: Tatiana Kundráková - III. B

Kategória B

 1. miesto: Monika Zvaríková - II. E
 2. miesto: Linda Rudy - I. D
 3. miesto: Dominika Janočková - I. A

 

Víťazi oboch kategórií postupujú do krajského kola. 

Víťazom blahoželáme a všetkým študentom ďakujeme za účasť.


Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku - 5. 12. 2017


48. ročník Olympiády v ruskom jazyku sa na našej škole uskutočnil dňa 05. 12. 2017. Školského kola olympiády sa zúčastnilo 10 žiakov, ktorí  súťažili v kategóriách B1 a B2.

Svoje vedomosti a zručnosti si žiaci preverili v písomnej a ústnej časti olympiády. Písomná časť obsahovala test z kulturológie, počúvanie a čítanie textu s porozumením. 

Prípravu a priebeh školského kola olympiády mali na starosti:

 • Mgr. Andrea Demská,
 • Mgr. Jana Švecová.

Záverečného vyhodnotenia sa zúčastnil  pán  zástupca Mgr. Jozef Barta, ktorý ocenil záujem súťažiacich o ruský jazyk, zablahoželal  žiakom k dosiahnutým  výsledkom. Víťazom boli odovzdané diplomy a  knižné ceny.

Víťazmi školského kola Olympiády v ruskom jazyku za jednotlivé kategórie sú:

Kategória B1

 1. miesto: Dominika Janočková - I. A
 2. miesto: Viktória Maruchničová - II. E
 3. miesto: Zuzana Kicošová - I. A

Kategória B2

 1. miesto: Samuel Kotos - IV. E
 2. miesto: Lucián Miňo - III. A
 3. miesto: Silvia Illyésová - III. A

Do krajského kola postupujú žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste v oboch kategóriách.  Víťazom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v krajskom kole!


Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku - 4. 12. 2017


Dňa 4. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Pod odborným vedením
profesorky Benkovej Šimonovej a profesora Lukáča sa na v poradí 28. ročníku zúčastnilo 10 žiakov.

V kategórii 2A, ktorá bola venovaná žiakom, ktorí sa učia francúzsky jazyk 1 až 2 roky, súperili o víťazstvo dve súťažiace. Prvenstvo v tejto kategórii získala Zuzana Lazárová z III.E pred Andreou Hirschovou z II.B.

Kategória 2B, ktorá patrila žiakom tretích a štvrtých ročníkov, prilákala ôsmich súťažiacich. Prvenstvo získala
Emma Pčolová z V. E. Druhé a tretie miesto obsadili Lenka Onderková zo IV. E a Nicol Vojčíková z V.E. Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme.


Exkurzia Volkswagen Slovakia – závod Bratislava - 4. 12. 2017


V predmete Podniková ekonomika  sa na začiatku II. ročníka učí o výrobe a výrobných činnostiach, preto nám napadlo, že by bolo dobré, aby žiaci na vlastné oči uvideli, ako všetky tie pravidlá, zákonitosti a princípy výroby vyzerajú v praxi.

 Od nápadu k realizácii bol už len krôčik, a tak sa 27 žiakov II.C triedy sprevádzaných Ing. Ivetou Ladikovou a Ing. Angelou Mihokovou, ocitlo dňa 4.12.2017 pred návštevníckou  bránou podniku Volkswagen Slovakia – závod Bratislava. Témou našej prehliadky bola Elektromobilita a hybridný pohon.

Prehliadka začala v priestoroch Auto Fora, kde si návštevníci môžu  zblízka obzrieť vystavené modely áut, prezrieť si ich interiér, či sadnúť si za volant. Na našu veľkú ľútosť je v celom areáli závodu prísny zákaz fotografovania, a tak si žiaci nezdokumentovali, ako im to za volantom pristane.

Potom nás už rozdelili na 2 skupiny, každý dostal slúchadlá, aby dobre počul našu sprievodkyňu a vybrali sme sa do výrobných hál.  Prešli sme halu karosárne, kde sa skladá celá karoséria auta predtým, než ide do lakovne a halu na výrobu agregátov, v ktorej sa kompletizujú motory. Príjemná sprievodkyňa nám po celý čas vysvetľovala na čo sa dívame a čo zaujímavé si máme všimnúť. Okrem technických detailov nás  (ako ekonómov) zaujala dokonalá organizácia práce premyslená do najmenšieho detailu, neuveriteľný poriadok a čistota na každom pracovisku, vysoká produktivita práce, ktorá je priebežne sledovaná a zobrazovaná na monitoroch.

 Hala karosárne má vysokú mieru automatizácie a bolo pôsobivé vidieť, ako veľké roboty ľahko a rýchlo manipulovali s dielmi karosérie.  Mohli  sme si obzrieť, ako v praxi vyzerá sériová výroba, ako sa pri výrobe uplatňujú zákonitosti výrobného procesu, ako sa prakticky vykonáva  zásobovanie just in time a just in sequence,  i ďalšie skutočnosti, ktoré sme doteraz poznali z ekonomickej  teórie.

Deväťdesiat minút vyhradených na prehliadku ubehlo ako voda. Prehliadka, ktorú sme absolvovali, je iba jedna z mnohých, ktoré Volkswagen Slovakia – závod Bratislava ponúka svojim návštevníkom.  A rozhodne je to niečo, čo sa oplatí vidieť!


Prezentácia cvičných firiem - Stalowa Wola - Poľsko - 30. 11. 2017


Dňa 30. 11. 2017 sa v Zespol Szkól Ponadgimnazjalnych v Stalowej  Woli v Poľsku uskutočnila prehliadka cvičných firiem. Našu školu reprezentovala cvičná firma ČOKOŠOK s.r.o.. Zastupovali ju žiačky IV. B  -  Michaela Fečková a Zuzana Jelíneková, ktorých sprevádzala Ing. Darina Lippaiová.

Okrem poľských cvičných firiem sa prehliadky zúčastnila aj cvičná firma z Obchodnej akadémie z Ostravy. Súčasťou prehliadky bol seminár a prezentácie miest: Stalowa Wola, Ostrava a Košice.


11. ročník medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO 2017


11. ročník medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO 2017 sa uskutočnil v dňoch 29. a 30. novembra 2017 v priestoroch Spoločenského pavilónu.

Možnosti štúdia na našej škole prezentovali žiaci IV. D - Štubňa, Tirpák a III.E - Džubarová, Baťková, Herzigová, Liptáková pod vedením p. prof. Gregorkovej a Benkovej Šimonovej.

Zároveň sme prezentovali aj Vianočnú ponuku spolupracujúcej spoločnosti Metro.

Všetkým zúčastneným  poďakoval realizačný tím PRO EDUCA.


Exkurzia študentov vo veľkoobchodnom sklade Labaš s. r. o. - 28. 11. 2017


Dňa 28. novembra 2017 sa žiaci II. B triedy zúčastnili exkurzie v najväčšom slovenskom veľkoobchode Labaš s. r. o.. Tento veľkoobchod má v súčasnosti zaregistrovaných cca 2880 aktívnych zákazníkov.

V sprievode Ing. Euniky Dutkovej zažili skvelú prehliadku celými priestormi skladu. Od recyklácie odpadu až po prípravu na predaj. Žiakom vysvetlili celý systém uskladnenia tovaru a priebeh fungovania skladu, ktorý je na vysokej úrovni.

Za ich čas, ktorý nám venovali im patrí jedno veľké ĎAKUJEME.


Ocenenie žiaka našej školy pri príležitosti Dňa študentstva - 22. 11. 2017


Dňa 22.11.2017 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien najlepším študentom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti  KSK  pri príležitosti Dňa študentstva.

Za našu školu bol nominovaný a ocenenie  v kategórii  1 – vedomosti a odborné zručnosti si prevzal Ernest Seliga, žiak IV. D triedy bilingválneho štúdia.

Ernestovi ďakujeme za jeho všestrannú aktivitu, prácu v Žiackej školskej rade, reprezentáciu školy a  blahoželáme k získanému oceneniu.


Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku - 22. 11. 2017


28. ročník Olympiády v nemeckom jazyku sa na našej škole uskutočnil dňa 22. 11. 2017. Školského kola olympiády sa zúčastnilo 11 žiakov prvého až piateho ročníka Obchodnej akadémie, ktorí  súťažili v kategóriách 2A a 2B.

Svoje vedomosti a zručnosti si žiaci preverili v písomnej a ústnej časti olympiády. Písomná časť obsahovala gramatický test, počúvanie a  s čítanie s porozumením. V ústnej časti mali žiaci na základe vizuálnej predlohy porozprávať príbeh a konverzovať na príslušnú tému.

Prípravu a priebeh školského kola olympiády mali na starosti:

 • Mgr. Klára Opršalová,
 • Mgr. Lukáš Vaško.

Záverečného vyhodnotenia sa zúčastnil  pán  zástupca Mgr. Jozef Barta, ktorý ocenil záujem súťažiacich o nemecký jazyk, zablahoželal  žiakom k dosiahnutým  výsledkom. Víťazom boli  odovzdané diplomy a  knižné ceny.

Víťazmi školského kola Olympiády v nemeckom jazyku za jednotlivé kategórie sú:

Kategória 2A

 1. miesto: Alex Havran - II. D
 2. miesto: Oliver Goliáš - II. C
 3. miesto: Natália Šandorová - I. A

Kategória 2B

 1. miesto: Frederika Neradová - V. E
 2. miesto: Alexander Štubňa - IV. D
 3. miesto: Simona Strelková - IV. D

Do obvodného kola postupujú žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste v oboch kategóriách.  Víťazom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov na obvodnom kole!


Školské kolo Olympiády bilingválneho štúdia v anglickom jazyku - 20. 11. 2017


Dňa 20. 11. 2017 sa na Obchodnej Akadémii Watsonova 61 v Košiciach uskutočnil 28. ročník olympiády v ANJ pre bilingválne štúdium.

 

Zúčastnilo sa jej 31 žiakov prvého až piateho ročníka bilingválneho štúdia:

 • v kategórii 2C1 - 26 žiakov, 
 • v kategórii 2C2 - 5 žiakov.

Súťaž pozostávala z dvoch kôl, písomného so začiatkom o 8.00h a ústneho so začiatkom o 9.30h.

Písomné testy preverili u zúčastnených úroveň gramatiky, slovnej zásoby, posluchu s porozumením a čítania s porozumením. Počas písomnej časti sa o organizáciu, opravu testov a dozor starali:

 • PhDr. Kováčová,
 • Mgr. Danková, 
 • Mgr. Madžarová, 
 • Mgr. Drozdová, 
 • Mgr. Lorková.

Ústnej časti školského kola sa zúčastnilo spolu 17 študentov, z toho traja v kategórii 2C2, ktorí dosiahli nadpolovičnú väčšinu bodov v písomnom teste. Speaking test bol zameraný na preverenie vyjadrovacích schopností, interakciu žiaka v situačnom dialógu,  tvorivosť a plynulosť rečového prejavu, rozmanitosť slovnej zásoby a používania gramatických štruktúr vo vlastnom príbehu prerozprávanom podľa vizuálnej predlohy.  

Trojčlenná komisia pozostávala z týchto členov:

 • PhDr. Darina Kováčová,
 • Mgr. Edita Madžarová, 
 • Mgr. Lívia Lorková.

Výsledky školského kola budú elektronicky spracované a odoslané do centra Iuventa.

 

Záverečného vyhodnotenia sa zúčastnil  pán  riaditeľ Ing. Peter Országh, ktorý ocenili veľmi dobrú úroveň súťaže, zablahoželal  súťažiacim k výsledkom  a odovzdal diplomy a  knižné ceny nasledovným študentom:

Kategória 2C1

 1. miesto: Ernest Seliga - IV. D
 2. miesto: Jana Petrová - IV. D
 3. miesto: Zuzana Lazarová - III. E
 4. miesto - cena za invenčnosť a originalitu: Andrea Ivanová - IV. E

Kategória 2C2

 1. miesto: Michael Klitou - IV. E
 2. miesto: Patrícia Sajková - IV. D
 3. miesto: Nikola Figmigová - I. E

Do krajského kola postupuje Ernest Seliga v kategórii 2C1 a do okresného kola Michael Klitou v kategórii 2C2.


Deň aktivít - 16. 11. 2017


Dňa 16. novembra 2017 sa na našej škole už tradične uskutočnil Deň aktivít. Pri príležitosti Dňa študentstva mali naši žiaci možnosť „uliať sa“ z tradičného vyučovania a zažiť mnoho netradičných foriem práce v triedach a  absolvovať rôzne prednášky na odborné ekonomické témy a o možnostiach vysokoškolského štúdia.

 

Pedagogickí zamestnanci absolvovali v tento deň v zborovni školy odbornú prednášku v rámci preventívneho psychologického  poradenstva a  zaujímavú prednášku o práci nadácie Maják nádeje.

 

Ako každý rok v tento výnimočný deň žiaci 1. ročníka absolvovali v jedálni školi slávnostnú imatrikuláciu s predstavením jednotlivých tried prvého ročníka, vedenia školy a pedagogických zamestnancov. Následne  triedy 1. a 2. ročníka s lektormi absolvovali zážitkové formy práce v rámci teambuildingu s lektormi z CPPPaP a študentmi UPJŠ, ktorí absolvovali program univerzálnej prevencie PUNAV, ktorý sa na univerzite realizuje s podporou projektov APVV-15-0662, APVV-0253-11 a VEGA 1/0713/15). 

 

Žiaci 3., 4. a 5. ročníka absolvovali prednášky a netradičné formy práce zamerané na finančnú slobodu, finančnú gramotnosť, štúdium v zahraničí a prípravu na pracovný pohovor. Na pôde školy sme privítali zástupcov firiem OVB, Tatrabanka a METRO. O možnostiach štúdia v zahraničí informovala zástupkyňa agentúry INTERSTUDY.

 

Súčasťou dňa aktivít boli aj prezentácie vysokých škôl o možnostiach štúdia na jednotlivých fakultách Košických vysokých škôl, a to:

 • Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach - Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Strojnícka fakulta - Technická univerzita v Košiciach (TUKE)  
 • Ekonomická fakulta - TUKE
 • Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie - TUKE

 

 Pozitívne ohlasy žiakov potvrdili záujem o  takéto netradičné formy práce, pričom naši hostia vysoko ocenili disciplínu našich žiakov a organizáciu celého podujatia.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh tohto výnimočného dňa na našej škole.

 


Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku - 14. 11. 2017


Dňa 14.11.2017 sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií. V kategórii 2A súťažilo 16 študentov prvého a druhého ročníka. V kategórii 2B súťažilo 14 študentov tretieho a štvrtého ročníka.

 

Súťaž pozostávala zo štyroch častí : počúvanie s porozumením, gramatická časť, čítanie s porozumením a rozprávanie.

 

Výsledky súťaže - kategória 2A

 1.  miesto: Adam Nemčík - II. C
 2. miesto: Soňa Salaiová - II. A
 3. miesto: Kristína Trojčáková - I. B

 

Výsledky súťaže - kategória 2B

 1.  miesto: Simona Zákutná - IV. A
 2. miesto: Alexandra Bernátová - IV. C
 3. miesto: Laura Gazdagová - III. B

 

Víťazi oboch kategórií postupujú do obvodného kola.

 

Súťaž zorganizovali po obsahovej a technickej stránke Ing. Andrea Horňáková, PhD. a Mgr. Jaroslav Lipták. Členmi poroty boli ďalej:

 • Mgr. Andrea Demská
 • Mgr. Mikuláš Lukáč, PhD.
 • RNDr. Mária Javnická
 • Ing. Silvia Augustinská.

 


Informatická súťaž iBobor - 13. - 14. 11. 2017


V dňoch 13. a 14. novembra 2017 sa 31 študentov zapojilo do on-line informatickej súťaže Informatický bobor.

Žiaci 1. a 2. ročníka súťažili v kategórii Junior a 3. a 4. ročníka v kategórii Senior.

Najúspešnejšou bola v kategórii Junior Lea Buróciová, 2. B , ktorá sa v celkovom poradí umiestnila na 337. - 407. mieste s počtom 54,69 bodov a percentilom 96.

Stala sa úspešnou riešiteľkou iBobra vo svojej kategórii.


Primárna prevencia závislostí


V dňoch 25. - 27. 10. 2017 sa naši žiaci:

 • Tirpáková Radka - II. D
 • Kašková Katarína - II. D 
 • Kosť Richard - II. E 
 • Strauszová Karin - II. E 
 • Tokarčíková Veronika - II. E 

zúčastnili intenzívneho školenia v stredisku Plejsy Krompachy, v oblasti primárnej prevencie závislostí pod vedením výchovnej poradkyne RNDr. Gregorkovej.

Našli tam spoločnú reč a veľa nových kamarátov z ostatných zúčastnených stredných škol. Za úspešnú reprezentáciu všetkým ďakujeme.


Festival dokumentárnych filmov JEDEN SVET


Študenti II. B a II. E pod vedením RNDr. Gregorkovej a RNDr. Kravcovej sa dňa 13. októbra 2017 zúčastnili 18. ročníka medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov o ľudských právach JEDEN SVET, ktorý sa uskutočnil v spolupráci s neziskovou organizáciou Človek v ohrození v Kine Úsmev. 

Po premietaní filmu Čakanie sa uskutočnila beseda o pocitoch žiakov po zhliadnutí filmu, ktorý dokonale a citlivo spravoval tému migrantov a čakateľov na azyl v súčasnej dobe. Bol to naozaj skvelý a silný zážitok. Besedy sa zúčastnil aj splnomocnenec pre rómsku komunitu.


Zber papiera - vyhodnotenie


Od 2.10 do 13.10. 2017 sa na našej škole uskutočnila už tradičná súťaž v zbere papiera. Najaktívnejšími triedami tento školský rok bola III. B pod vedením p. prof. Múdrej a I. A pod vedením p.prof. Novákovej.


Nakoniec prváci porazili tretiakov a so svojimi 2313 kg zvíťazili tesne nad III. B, ktorá nazbierala 2064 kg.


Víťazom blahoželáme a okrem sladkej odmeny obdržali aj certifikát na deň riaditeľského voľna priamo z rúk pána riaditeľa. Ďakujeme aj p.prof. Gregorkovej za zdarnú organizáciu zberu a chlapcom II. B triedy za výpomoc pri zbernom kontajneri.


ZAV ZVOLEN - 6. a 7. 11. 2017


V dňoch 6. a 7. novembra 2017 sa uskutočnil na SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene 10. ročník celoslovenskej súťaže v odpise textov na počítači - ZAV Zvolen. 

Našu školu reprezentoval aktuálny majster SR v spracovaní informácií na PC v disciplíne Písanie na PC Richard Koronczi zo IV. B triedy. Aj napriek konkurencii 34 žiakov z 18-tich obchodných akadémií a stredných odborných škôl z celého Slovenska sa mu podarilo potvrdiť svoje prvenstvo na Slovensku, pretože nenašiel premožiteľa ani v jednej súťažnej disciplíne – 1. miesto získal vo všetkých troch.

Súťažné družstvo doplnil aj talentovaný Adam Nemčík z II. C triedy.

Organizátori ocenili trojicu najlepších v 10-minútových odpisoch, ktorí si prevzali diplomy, medaily a vecné odmeny.


Odovzdávanie cien Vojvodu z Edinburgu


Dňa 2. novembra 2017 sa v Bratislave uskutočnil slávnostný ceremoniál odovzdávania bronzových a strieborných cien Vojvodu z Edinburgu (DOFE).

Na túto významnú udalosť bola pozvaná aj žiačka našej školy a  úspešná absolventka programu DOFE Simona Pustová.  Žiačka IV. D triedy si prevzala bronzovú cenu z rúk riaditeľa programu DOFE a  britského veľvyslanca na Slovensku. Na slávnosti sa zúčastnili aj riaditeľ školy Ing. Peter Országh a vedúca programu DOFE na našej škole Mgr. Miriam Benková Šimonová.

Po ceremónii prišiel zablahoželať všetkým účastníkom aj Jeho Veličenstvo princ Edward, ktorý svojim kráľovským šarmom dodal žiakom aj všetkým prítomným pozitívnu motiváciu do budúceho života. Po vtipnej diskusii sa princ Edward so žiakmi odfotografoval na červenom koberci na schodišti Historickej budovy Národnej rady.


Malá farma - Venčovačka 14. 10. 2017


Začiatkom októbra sa na našej škole uskutočnila zbierka pre zvieratká zo súkromného azylu Malá farma.

Daniela Kecerová, Klaudia Glajcová I. D a Dominika Vargová II. A odovzdali zbierku od študentov OA osobne a na venčovačke porozprávali svoje skúsenosti so zvieratkami do  regionálneho vysielania televízie Košice dnes. Ďakujeme všetkým zapojeným študentom školy a p. prof. Gregorkovej za túto vydarenú dobrovoľnícku akciu.

Reportáž televízie Košice dnes - príspevok od 10 minúty 


15. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4


V dňoch 19. a 20. októbra 2017 sa Spoločenskom pavilóne v Košiciach uskutočnil už 15. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4.

Organizačným a odborným garantom podujatia bola naša škola. V tomto roku mal tento tradičný veľtrh celoslovenskú pôsobnosť, a to vďaka podpore a spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.

Aj vďaka tejto podpore sa tohto veľtrhu zúčastnilo celkovo 50 cvičných firiem zo Slovenska, Českej republiky a Poľska, pričom počas dvoch dní bojovali o ceny v nasledovných kategóriách:

 • Naj... cvičná firma - hlavná cena
 • Naj... stánok
 • Naj... katalóg
 • Naj... elektronická prezentácia
 • Naj... reprezentant/reprezentantka
 • Naj... slogan
 • Naj... logo
 • Cena 60 sekúnd (elevator pitch)

Súčasťou veľtrhu bol seminár nielen pre učiteľov CF: Prezentácie víťazova súťaže Naj- podnikateľský zámer.

VÝSLEDKY 

FOTOGALÉRIA

 Ďakujeme všetkým zúčastneným školám, priaznivcom a sponzorov a blahoželáme oceneným.

Dovidenia o rok na 16. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiach.


Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu


V dňoch 24. a 25. októbra 2017 sa v priestoroch telocvične na SOŠ, Ostrovského 1 v Košiciach konala výstava stredných škôl zameraná na prezentáciu stredných škôl pre budúcich stredoškolákov a ostatnú verejnosť.

Naša škola sa už tradične prezentovala vo vlastnom stánku, ktorý mali na starosti naše kolegyne RNDr. Jana Gregorková, Mgr. Miriam Benková Šimonová, RNDr. Elena Kravcová a žiaci III. E a IV. D triedy.

S potešením môžeme konštatovať, že záujem o náš stánok, resp. našu školu bol veľký. Všetci záujemcovia sa dozvedeli základné informácie o Dni otvorených dverí, prijímacích skúškach a ďalších aktivitách našej školy.

Všetkým zúčastneným kolegom a študentom ďakujeme za vzornú prezentáciu našej školy. 


Mosty bez bariér - Pribeník 20. 9. 2017


Košický samosprávny kraj v spolupráci so Strednou odbornou školou J.Majlátha v Pribeníku organizoval už deviaty ročník festivalu tvorivosti spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých mladých ľudí. Park pri historickom kaštieli Majláthovcov privítal množstvo žiakov a pedagógov a medzi nimi aj žiakov z III.EII.C triedy našej školy. Dievčatá a chlapcov sprevádzali triedne učiteľky Mgr. Edita Madžarová,  Ing. Iveta Ladiková a pán zástupca Ing. Richard Hritz.

V areáli parku bol pre všetkých účastníkov pripravený pestrý tanečný a spevácky program na ústrednom pódiu, aj prezentácie stredných škôl košického kraja v stánkoch na kraji parku. Sprievodný program prebiehal aj v átriu kaštieľa. Tento rok sme boli len v pozícii návštevníkov a tak si žiaci spomínaných dvoch tried užili ako odmenu za minuloročnú prácu zaujímavý a príjemný deň v areáli krásneho parku. 


"GULÁŠ BATTLE" - 2. ročník - 22. 06. 2017


Dňa 22.6.2017 sa za super priaznivého počasia uskutočnil druhý ročník súťaže družstiev vo varení guláša.

Boja o najlepší guláš sa zúčastnilo 8 žiackych družstiev.

Konkrétne súťažili a svoje triedy reprezentovali žiaci:

 • I. D
 • I. E
 • II. A
 • II. B
 • II. C
 • III. A
 • III. B
 • III. D.

Deviatym nesúťažným bolo učiteľské družstvo, ktoré tvorili:

 • RNDr. Jana Gregorková,
 • Mgr. Miriam Benková Šimonová, 
 • Ing. Eva Sobotová, 
 • Ing. Eunika Dutková, 
 • Mgr. Ľudmila Danková 
 • a svojou „troškou“ prispel aj pán zástupca Ing. Richard Hritz.

Kvalitu výsledných produktov ochutnávala a hodnotila odborná porota v zložení:

 • pani Ruženka - hlavná kuchárka zo ŠJ
 • pani vrátnička Marika
 • Ernest Seliga - predseda Žiackej školskej rady
 • pán zástupca Richard Hritz – za vedenie školy

Hlavnú cenu za najlepší guláš získala 1. D trieda, ktorá získala okrem vecnej ceny aj jeden deň riaditeľského voľna pre celú triedu.

Porota udelila aj 2 špeciálne ceny:

 • Cenu za najlepší imidž  získalo družstvo zastupujúce 3. D triedu za štýlové kuchárske kostýmy.

 • Cenu za kreativitu získalo družstvo  1. E triedy, ktorá spestrilo  a tvorivo doplnilo svoj produkt  skvelými maslovými  haluškami.

Počas varenia súťažiacim aj návštevníkom do rytmu vyhrávala moderná hudba, o ktorú sa postarali chlapci z 2. C triedy.

Všetky gulášiky boli skutočne jedinečné a chutilo každému, kto si našiel cestu do našej školskej „prírodnej kuchyne“.

Snímame klobúk pred všetkými zúčastnenými a už teraz sa tešíme na 3. ročník tejto vychytenej a obľúbenej gurmánskej akcie.

 

Organizátorka: Mgr. Miriam Benková Šimonová


Poznávací zájazd Londýn 7. - 12. 6. 2017


Aj v tomto školskom roku sa študenti 1. A, 1. B, 1. D a 1. E  triedy, spolu 50 žiakov a štyria vyučujúci zúčastnili poznávacieho zájazdu do Londýna. Do Veľkej Británie sme pricestovali v dopoludňajších hodinách a začali sme prehliadkou mestskej časti Greenwich s nultým poludníkom, Kráľovským observatóriom a Múzeom námorníctva, s výhľadom na Námornú akadémiu, Dockland a Cannary Wharf. Loďou sme sa preplavili na Embankment a užili si vyhliadkovú jazdu Londýnskym okom a 4D filmom o Londýne. Pokračovali sme pešou prehliadkou na parlamentárne námestie okolo  Houses of Parliament, Big Benu, a Westminsterského  kostola a opátstva. V ten deň sa konali voľby do Britského parlamentu, takže mesto nebolo preplnené turistami a užívali sme si  kľudnejšiu atmosféru. Prehliadka pokračovala na Whitehall k sídlu ministerského predsedu  na Downing Street, Horseguard Parade, až k Trafalgarskému námestiu, národnej galérii a potom na Leicesterské námestie a Piccadilly Circus. Po obedňajšej prestávke sme sa opäť loďou vrátili do Grenwich vo večerných hodinách a autobusom sme  prišli do rekreačného parku Allhallows, kde nás ubytovali v mobilných domčekoch.

Ďalší deň polovica skupiny navštívila múzeum voskových figurín Madam Tussaud, a druhá polovica trávila čas v British museum so zbierkami historických artefaktov, v sekciách Egyptskej, Mexickej, Japonskej, Babylonskej, Aztéckej a iných kultúr. Potom nasledovala  prehliadka Londýna, časti Tower a Tower bridge s korunovačnými klenotmi, rytierskou výzbrojou, historickými zbraňami a stredovekou mučiarňou. Pokračovali sme prehliadkou Bankside, po moste Millenium bridge, katedrálou sv. Pavla, London City. Tretí deň  sme v dopoludňajších hodinách navštívili Buckinghamský palác, Hyde Park, St. James´park a vrátili sme sa na Leicesterské námestie , CherringCross a TotenhamCourt, Soho, Čínsku štvrť a užívali si atmosféru multikultúrneho veľkomesta. V Hyde parku pri krásnom počasí sme oddychovali na anglických trávnikoch a obedovali pri umelom jazierku Serpentine. V popoludňajších hodinách sme sa presunuli do nákupného centra Bluewater leisure park, kde sme trávili čas vo vyše 360 značkových butikoch, obklopení umelými jazierkami a prekrásnou prírodou bývalého kameňolomu. Po štvorhodinových nákupoch sme sa vrátili do Allhallows. Posledný deň sme v ranných hodinách odovzdali kľúče od mobilných domčekov a cestou  na Slovensko sme sa ešte zastavili v historickom meste Canterbury, sídle Britského arcibiskupstva a dokončili posledné nákupy darčekov a suvenírov v obchodnom centre Primark. Po celý pobyt nám počasie na Britských ostrovoch prialo, nezažili sme typický downpour, za čo sme vďační. Domov sme cestovali opäť trajektom z Doveru do Calais, cez Francúzsko, Belgicko, Nemecko, Česko. Vrátili sme sa plní krásnych zážitkov z nezabudnuteľného mesta a určite sa tam radi zas vrátime.

FOTOGALÉRIA


Medzinárodná internetová súťaž INTERSTENO 2017


Žiaci z Obchodnej akadémie, Watsonova 61, Košice sa už niekoľko rokov zúčastňujú Medzinárodnej internetovej súťaže v rýchlostnom písaní na počítači INTERSTENO.

 

Kritéria na prihlásenie a vyhodnotenie poradia súťažiacich boli rozdelené do štyroch vekových kategórií: 

 • deti (0 – 12 rokov) - 150 hrubých úderov - 1 % chýb,
 • žiaci (13 -  16 rokov) - 180 hrubých úderov - 1 % chýb,
 • juniori (17 – 20 rokov) - 200 hrubých úderov - 1 % chýb,
 • praktici (21 – 90 rokov) - 240 hrubých úderov - 0,5 % chýb.

Cieľom súťaže je posilniť zdatnosť v používaní klávesnice a zapojiť mladých ľudí do spravodlivej a zdravej súťaže so svojimi rovesníkmi z celého sveta v 10 minútovom odpise vstupného textu s použitím špeciálneho softvéru ZAV.