Stredoškolské štipendium v šk. roku 2022/2023


z dôvodu hmotnej núdze:

  • žiadosť o poskytnutie štipendia – vyplnenú a podpísanú,
  • aktuálny doklad z ÚPSVaR o trvaní hmotnej núdze

    (s augustovým alebo septembrovým dátumom),

  • originál vysvedčenia z predchádzajúceho ročníka +  kópia vysvedčenia  (na overenie) 

 

 z dôvodu životného minima:

  • žiadosť o poskytnutie štipendia – vyplnenú a podpísanú,
  • doklady o všetkých príjmoch rodiny za rok 2021 (ako je uvedené v žiadosti),
  • originál vysvedčenia z predchádzajúceho ročníka +  kópia vysvedčenia  (na overenie) 

        (ročný príjem rodiny /12  musí byť nižší ako mesačná suma životného minima na rodinu)

 

Všetky materiály k štipendiu odovzdať najneskôr do 23. 09. 2022 (piatok)

Ing. Mihokovej – kabinet ADK1


Informácie o štipendiu:

  • www.cvtisr.sk - stredoškolské štipendiá Školský rok 2022/2023

Štipendium vybavuje:

Ing. Angela Mihoková (kabinet ADK1)

(č.dverí B310) 3.poschodie

Úradné hodiny pre vybavovanie štipendií: štvrtok  v čase od 8.40 do 9.25.

Ďalšie informácie a zmeny: Ing. Jana Mazagová, zástupkyňa riaditeľa školy