Výchovný poradca


Výchovný poradca : RNDr. Jana Gregorková

DOD FAKULTY MATERIÁLOV, METALURGIE A RECYKLÁCIE TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH - 07. 02. 2024 (čas 9:00 h)

ŽIADOSŤ O VYJADRENIE NA ÚČEL POSKYTNUTIA PODPORNÉHO OPATRENIA

Študuj v Anglicku na top univerzite - webinár 13. 12. 2023

WEBINÁRE pre maturantov

Vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia


Národné porovnávacie skúšky 

Program online študentskej konferencie 3xKaM 2023 je tu!

Stredná škola USA od januára 2024 – teraz je čas sa hlásiť!

Deň otvorených dverí pod názvom "Piknik na TUKE"na Technickej univerzite v Košiciach

Čo zaujíma stredoškolákov – výber otázok a odpovedí vysokých škôl


Online informačný deň Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave 

- študijný program - podnikanie v cestovnom ruchu a službách
študijný program - podnikanie v obchode
študijný program - medzinárodné podnikanie

INTERSTUDY - vysokoškolské štúdium v zahraničí - informačné podujatia

D N E S:   Stredná škola v Anglicku - webinar

A K T U Á L N E: Bezplatné štúdium vo Fínsku - HAMK University

Dutch Days – Dni štúdia v Holandsku

SCIO NEWSLETTER

online webinare vramci karierneho poradenstva:

Dánsko     Belgicko

Štúdium v UK po Brexite


Prvé tohtoročné vydanie newslettera určené maturantom. Okrem tradičného zoznamu fakúlt s novembrovou uzávierkou prihlášok obsahuje aj bližšie informácie ohľadom online formy Národných porovnávacích skúšok. 

Newsletter si môžete https://www.scio.sk/nps/ako-na-vs.asp.

SMERNICA k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov 

Výchovný poradca odporúča (aktuálne hlavne pre maturantov):

 • Chceš pomôcť s výberom vysokej školy?
 • Ako zvládnuť prihlášku na vysokú školu?
 • 4 dôvody prečo (ne) študovať v zahraničí.

Na to všetko a ďalšie informácie nájdeš odpovede na:  https://zmudri.sk/

Pre žiakov:

 • Máš pocit, že je pre teba prechod zo základnej školy na strednú ťažší ako si si predstavoval?
 • Máš známky horšie ako sú tvoje schopnosti?  Vieš si urobiť efektívny časový harmonogram učenia?
 • Správanie niekoho  ťa obmedzuje, obťažuje?
 • Chceš sa dozvedieť viac o vysokých školách, otestovať svoje schopnosti  ďalšieho štúdia?
 • Chceš  reprezentovať školu na propagačných akciách?
 • Potrebuješ sa zdokonaliť v komunikácii s rodičmi, spolužiakmi, učiteľmi?

Ak si na niektorú otázku odpovedal áno, môžeš sa prísť informovať a poradiť sa s výchovnou poradkyňou do kabinetu výchovného poradcu.

V súrnom prípade kedykoľvek cez prestávku, inak vždy v stredu na 3.- 5. vyučovacej hodine v kabinete výchovného poradenstva na 1. poschodí.

  Nič nie je také ťažké, čo by sme spolu nezvládli...  

Úlohy a kompetencie výchovného poradcu:

Stará sa o komplexný poradenský servis:

 • metodickú činnosť pre pedagogických pracovníkov školy,
 • informačnú a poradenskú činnosť pre pedagogických pracovníkov, rodičov a žiakov,
 • konzultácie so žiakmi školy a ich zákonnými zástupmi v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie – kariérového poradenstva,
 • sprostredkúva prepojenie medzi školou a poradenskými pracovníkmi
 • spolupracuje s metodikom CPPPaP, pracovníkmi iných orgánov štátnej a verejnej správy, pracovníkmi úradu práce pri zabezpečovaní informačno-poradenskej, konzultačnej a diagnostickej činnosti v procese voľby povolania,

Poskytuje pomoc pri riešení otázok osobnostného, sociálneho a vzdelávacieho vývinu:

 • rodičom detí s vývinovými poruchami učenia
 • rodičom detí s výchovnými deficilitami a poruchami správania
 • pri voľbe štúdia a povolania – kariérového poradenstva
 • pri integrácii detí so ŠVVP

Monitoruje výchovné a vzdelávacie problémy žiakov.

Mimoriadnu pozornosť venuje žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so ŠVVP, nadaným a talentovaným žiakom.

Podieľa sa na plnení všetkých aktuálnych úloh výchovného poradenstva na škole.

 

Dokumenty  na stiahnutie: