Oxford University Press a Megabooks

25.03.2024

 

Dňa 21. 3.2024 sa na Rektoráte UPJŠ  Šrobárova 2 v Košiciach konala konferencia vydavatelstiev Oxford University Press a Megabooks za účasti učiteľov anglického jazyka Východoslovenského regiónu a zástupcov týchto distribútorov. 

Prezentérmi aktivít boli dlhoroční a skúsení lektori - PaedDr. Danica Gondová, PhD. -metodologička z fakulty Humanitných vied Žilinskej univerzity a Paul Kelly,M.A., autor ELT materiálov a recenzent EFL coursebookov pre stredné školy.

Obaja si pripravili zaujímavé interaktívne vystúpenia, týkajúce sa speaking a writing skills s dôrazom na uplatňovanie kritického myslenia žiakov, autonómneho sebahodnotenia a zdieľania žiackych esejí a  kreatívnych písomností na digitálnych platformách, napr. https://www.teenink.com/ , ktoré pomáhajú žiakom zvýšiť si  jazykové sebavedomie a skvalitňovať svoje  kompetencie.

Za našu školu sa konferencie zúčastnili PhDr. Darina Kováčová a Mgr. Simona Albertová. Bonusom bolo podpísanie učebnice Life Visions spoluautorom Paulom Kellym, a získanie digitálnej učebnice Life Visions Upper Intermediate ako ďalšej interaktívnej pomôcky pre žiakov bilingválneho štúdia.

 

PhDr. Darina Kováčová, PK BS