Logo OA

Obchodná akadémia
Výsledky-NM-2015/2016
May 14, 2015 at 12:00 AM

Zoznam uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky a môžu byť prijatí po zasadnuti prijímacej komisie dňa 19. 05. 2015

odbor: 6317 M obchodná akadémia
Last Updated ( May 14, 2015 at 05:19 PM )
Read more...
Výsledky N5-2015/16
May 14, 2015 at 12:00 AM

ZOZNAM UCHÁDZAČOV, KTORÍ NESPLNILI PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA A NEBOLI PRIJATÍ

NA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016

PORADOVÉ
ČÍSLO
IDENTIFIKAČNÝ KÓD
UCHÁDZAČA
PRIJÍMACIE
SKÚŠKY
SJL
PRIJÍMACIE
SKÚŠKY
MAT
BODY SPOLU ZA PS
BODY SPOLU ZŠ+PS
1.
0505/03
10
6
16
 99.38
         2.              0575/06              6            10          16 93.30
Last Updated ( May 18, 2015 at 08:36 AM )
Zápisnica BS-2015-16
Apr 10, 2015 at 04:54 PM

Z Á P I S N I C A 
ZO ZASADNUTIA PRIJÍMACEJ KOMISIE OBCHODNEJ AKADÉMIE KOŠICE, WATSONOVA 61,
KONANEJ DŇA 10. APRÍLA 2015

Prítomní:
Ing. Peter ORSZÁGH, riaditeľ školy

Členovia prijímacej komisie v tomto zložení:
Ing. Jana MAZAGOVÁ, zást. riad. školy
Mgr. Jozef BARTA, zást. riad. školy
Ing. Richard HRITZ, zást. riad. školy
Mgr. Mária VAĽKOVÁ, vedúca VL
Last Updated ( Apr 10, 2015 at 04:57 PM )
Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 5 - 8 of 66
ISO 9001
 
 logo_iso
 
Zobraziť certifikát:
sk    en       
City & Guilds
 
logo_cg
 
ISIC
isic_oa
Ankety
Od 29. 09. 2014 sme spustili pilotnú prevádzku školskej jedálne. Vyjadrite svoju spokojnosť
  
V súvislosti s reorganizáciou stravovania v školskej jedálni ma vystihuje nasledovné:
  

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.