Logo OA

Obchodná akadémia
Vicemajsterka
Mar 17, 2014 at 12:00 AM

Máme vicemajsterku Slovenska!

Bianka Žigraiová 

z II. A triedy sa minulý týždeň na 48. ročníku celoštátnej súťaže v spracovaní informácií

na počítači, v súťažnej disciplíne Úprava textu na počítači (ÚTX) stala vicemajsterkou Slovenska.

Dôležité na postup a umiestnenie v tejto disciplíne je výsledný počet bodov. Správne vykonaná korektúra je hodnotená 100 bodmi, avšak každá chyba sa trestá 250 trestnými bodmi. Pravidlá v súťažnom poriadku sú upravené podľa medzinárodných pravidiel.

Bianka potvrdila svoje vynikajúce výkony zo školského aj krajského kola súťaže a jej umiestnenie na Majstrovstvách Slovenska je najlepším v histórii našej školy. V časovom limite 10 min vykonala úctyhodných 124 korektúr s 2 chybami.

Last Updated ( Mar 17, 2014 at 08:48 AM )
Read more...
Najlepší podnikateľský plán
Feb 18, 2014 at 12:00 AM

Úrad Košického samosprávneho kraja, odboru školstva v Košiciach v spolupráci s Obchodnou akadémiou, Watsonova 61,  040 01  Košice, organizuje v školskom roku 2013/2014 súťaž

  „Najlepší podnikateľský plán“

pre všetky stredné školy ÚKSK.

Last Updated ( Feb 18, 2014 at 09:14 AM )
Read more...
Kritéria BS-2014-15
Jan 31, 2014 at 03:12 PM

Kritériá prijímacieho konania na školský rok 2014/2015

pre študijný odbor  6317 M 74  obchodná akadémia bilingválne štúdium

V zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade školy dňa 28. 01. 2014, po vyjadrení Rady školy pri OA a so súhlasom zriaďovateľa určuje pre školský rok 2014/2015 tieto kritériá prijímacieho konania:

Last Updated ( Jan 31, 2014 at 03:16 PM )
Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 29 - 32 of 66
ISO 9001
 
 logo_iso
 
Zobraziť certifikát:
sk    en       
City & Guilds
 
logo_cg
 
ISIC
isic_oa
Ankety
Od 29. 09. 2014 sme spustili pilotnú prevádzku školskej jedálne. Vyjadrite svoju spokojnosť
  
V súvislosti s reorganizáciou stravovania v školskej jedálni ma vystihuje nasledovné:
  

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.