Logo OA

Obchodná akadémia
Zápisnica PK-OA 15.05.2014
May 16, 2014 at 12:00 AM

Z Á P I S N I C A 
ZO ZASADNUTIA PRIJÍMACEJ KOMISIE OBCHODNEJ AKADÉMIE KOŠICE, WATSONOVA 61,
KONANEJ DŇA 15. MÁJA 2014


Ing. Peter ORSZÁGH, riaditeľ školy

Členovia prijímacej komisie v tomto zložení:
Ing. Jana MAZAGOVÁ, zást. riad. školy
Mgr. Jozef BARTA, zást. riad. školy
Ing. Eva POLAČKOVÁ, zást. riad. školy
Mgr. Mária VAĽKOVÁ, vedúca VL
Last Updated ( May 16, 2014 at 07:34 AM )
Read more...
Výsledky BS-PT-2014-15
Apr 07, 2014 at 12:00 AM

Zoznam uchádzačov prijatých na základe kritérií

odbor: 6317 M 74  obchodná akadémia - bilingválne štúdium

 

Prijímacia komisia odporúča riaditeľovi školy prijať 59 uchádzačov na základe  kritérií  prijímacieho konania.  Jeden uchádzač bude prijatý na základe výsledkov prijímacej skúšky v náhradnom termíne, ktorý sa uskutoční  14. apríla 2014. 

Last Updated ( Apr 07, 2014 at 09:58 AM )
Read more...
Zápisnica BS 2014-2015
Apr 04, 2014 at 02:49 PM

Z Á P I S N I C A 
ZO ZASADNUTIA PRIJÍMACEJ KOMISIE OBCHODNEJ AKADÉMIE KOŠICE, WATSONOVA 61,
KONANEJ DŇA 4. APRÍLA 2014

Prítomní:
Ing. Peter ORSZÁGH, riaditeľ školy

Členovia prijímacej komisie v tomto zložení:
Ing. Jana MAZAGOVÁ, zást. riad. školy
Mgr. Jozef BARTA, zást. riad. školy
Ing. Eva POLAČKOVÁ, zást. riad. školy
Mgr. Mária VAĽKOVÁ, vedúca VL
Last Updated ( Apr 04, 2014 at 02:53 PM )
Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 25 - 28 of 66
ISO 9001
 
 logo_iso
 
Zobraziť certifikát:
sk    en       
City & Guilds
 
logo_cg
 
ISIC
isic_oa
Ankety
Od 29. 09. 2014 sme spustili pilotnú prevádzku školskej jedálne. Vyjadrite svoju spokojnosť
  
V súvislosti s reorganizáciou stravovania v školskej jedálni ma vystihuje nasledovné:
  

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.