Logo OA

Triedy 2006/2007 Print E-mail
Oct 16, 2006 at 12:11 PM

Prehľad tried na škole za školský rok 2006/2007 

Triedy 2005/2006
Triedy 2004/2005
Triedy 2003/2004

Denné štúdium a Denné pomaturitné štúdium
Odbor (6317 6) : Obchodná akadémia - Denné štúdium
Trieda
Triedný učiteľ Vyučovacie predmety
1. A
Ing. Múdra Michaela
SJL, ANJ, NEJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, API, HOG, ADK, TOV
1. B
Ing. Veberová Terézia
SJL, ANJ, NEJ/FRJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, API, HOG, ADK, TOV
1. C
Mgr. Tatárová  Eva
SJL, ANJ, NEJ/FRJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, API, HOG, ADK, TOV
1. D
Mgr. Šimonová Miriam
SJL, ANJ, NEJ/FRJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, API, HOG, ADK, TOV
1. E
Ing. Čorbová Lýdia
SJL, ANJ, NEJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, API, HOG, ADK, TOV
1. F
Mgr. Opršalová Klára
SJL, ANJ, NEJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, API, HOG, ADK, TOV
1. ročník
Počet tried v ročníku: 6
Odbor (6317 6): Obchodná akadémia - Denné štúdium
2. A
Ing. Ladíková Iveta SJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, TOV, SPK
2. B
Ing. Gerendová Danka SJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, TOV, SPK
2. C
Ing. Marčoková Angelika SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE,UCT, API, ADK, HVS, TOV, SPK, ONV
2. D
Ing. Fazekašová Tatiana SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, TOV, SPK, ONV
2. E
Ing. Gajdošová Beáta SJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API ADK, HVS, TOV, SPK
2. F
Mgr. Andrejčiková Jana SJL, ANJ, NEJ/FRJ OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, TOV, SPK
Odbor (6851 6): Sociálno-právna činnosť- Denné pomaturitné štúdium
2. S
Mgr. Csabalová Nataša ANJ, SOC, PRV, SPP, MSP, ZDN, PEP, SPI, KOM, TEK PRA, TEV, SPV, SOP, PRP,
2. ročník
Počet tried v ročníku: 7
Odbor (6317 6): Obchodná akadémia - Denné štúdium
3. A
Mgr. Augustinská Silvia SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, cvm, ecf, kcj
3. B
PaedDr. Ivan Peter SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, cvm, ecf, kcj
3. C
Mgr. Koltášová Alena SJL, ANJ, FRJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, cvm, ecf, kcj
3. D
Mgr. Demská Andrea
SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, cvm, ecf, kcj
3. E
Ing. Sobotová Eva SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, cvm, das, kcj
3. F
Ing. Chovancová Oľga SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, ais, cvm, kcj
3. ročník
Počet tried v ročníku: 6
4. A
Mgr. Kompérová Ildikó SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, bak, cvm, ecf, jop
4. B
Mgr. Rozsypalová Iveta SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, bak, cvm, das, job
4. C
Mgr. Alica Lorenoviczová SJL, ANJ, FRJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, bak, cvm, das, ecf, jop
4. D
Mgr. Danková Ľudmila SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, bak, cvm, das, ecf, jop, svt
4. E
Ing. Nováková Viera SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, bak, cvm, das, jop
4. F
Ing. Židová Marcela SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, bak, cvm, das, jop
4. ročník
Počet tried v ročníku: 6
Spolu
Počet tried na škole: 25
Last Updated ( Oct 24, 2007 at 08:58 AM )
ISO 9001
 
 logo_iso
 
Zobraziť certifikát:
sk    en       
City & Guilds
 
logo_cg
 
ISIC
isic_oa
Ankety
Od 29. 09. 2014 sme spustili pilotnú prevádzku školskej jedálne. Vyjadrite svoju spokojnosť
  
V súvislosti s reorganizáciou stravovania v školskej jedálni ma vystihuje nasledovné:
  

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.