Logo OA
Prijímačky 2015/16 Print E-mail
Jan 07, 2015 at 12:00 AM

Obchodná akadémia, Watsonova 61,  040 01  Košice v šk. r. 2015/2016

o t v á r a   tieto študijné odbory

Denné štúdium:

  • Študijný odbor 6317 M  obchodná akadémia
  • Študijný odbor 6317 M 74  obchodná akadémia – bilingválne štúdium (anglický jazyk)

 V Ý S  L E D K Y

Študijný odbor 6317 M  obchodná akadémia - 4 ročné štúdium určené pre žiakov základných škôi


 

V Ý S  L E D K Y

 Študijný odbor 6317 M 74  obchodná akadémia – bilingválne štúdium (anglický jazyk)


 
  • Študijný odbor 6317 M  obchodná akadémia - 4 ročné štúdium určené pre žiakov základných škôl

Prijímacie skúšky na školský rok 2015/2016 sa budú konať v termíne 11. a 14. mája 2015.
 

Plánovaný počet

prijatých žiakov

Termín podania prihlášky

Termín konania prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky

OA

90

(3 triedy)

10. 04. 2015

20. 04. 2015

11. 05. 2015 a

14. 05. 2015

SJL - MAT

 


   
  • Študijný odbor 6317 M 74  obchodná akadémia – bilingválne štúdium (anglický jazyk) - 5 ročné štúdium určené pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl

Prijímacie skúšky na školský rok 2015/2016 sa budú konať v termíne 10. apríla 2015.
 
 

Plánovaný počet

prijatých žiakov

Termín podania prihlášky

Termín konania prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky

OA

60

(2 triedy)

20. 02. 2015

28. 02. 2015

10. 04. 2015

SJL – MAT - ANJ

 

  
                             
Last Updated ( May 20, 2015 at 02:45 PM )
ISO 9001
 
 logo_iso
 
Zobraziť certifikát:
sk    en       
City & Guilds
 
logo_cg
 
ISIC
isic_oa

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.