Logo OA
Triedy 2014/2015 Print E-mail
Dec 18, 2014 at 12:00 AM

Prehľad tried na škole za školský rok 2014/2015

Triedy 2013/2014
Triedy 2012/2013
Triedy 2011/2012
Triedy 2010/2011
Triedy 2009/2010
Triedy 2008/2009
Triedy 2007/2008
Triedy 2006/2007
Triedy 2005/2006
Triedy 2004/2005
Triedy 2003/2004

Denné štúdium 
         Odbor (6317 M): Obchodná akadémia 
Trieda
Triedný učiteľ Vyučovacie predmety
I. A
 Mgr. Mikuláš Lukáč, PhD.
SJL, ANJ, RUJ, DEJ, ETV/NBV, OBN, BIO, MAT, TSV, POE, ADK, HOG, TVZ, HOS, API
I. B
Mgr.Miriam Benková Šimonová
SJL, ANJ, RUJ/FRJ, DEJ, ETV/NBV, OBN, BIO, MAT, TSV, POE, ADK, HOG, TVZ, HOS, API
I. C
 Ing. Milena Valentiková SJL, ANJ, NEJ, DEJ, ETV/NBV, OBN, BIO, MAT, TSV, POE, ADK, HOG, TVZ, HOS, API
                                     Odbor (6317 M 74): Obchodná akadémia - bilingválné štúdium 
I. D
 Ing. Danka Gerendová SJL, ANJ, DEJ, OBN, ETV/NBV, MAT, INF, TSV, TVZ
        I. E
 Ing. Tatiana Fazekašová SJL, ANJ, DEJ, OBN, ETV/NBV, MAT, INF, TSV, TVZ
1. ročník
Počet tried v ročníku: 5
         Odbor (6317 M): Obchodná akadémia 
II. A
 Mgr. Veronika Polomská SJL, ANJ, RUJ, ETV/NBV, DEJ, OBN, BIO, MAT, TSV, POE, ADK, TVZ, UCT, HOS, API
II. B
 Ing. Anabela Grešová SJL, ANJ, RUJ/NEJ, ETV/NBV, DEJ, OBN, BIO, MAT, INF, TSV, POE, ADK, TVZ, UCT, HOS, API
II. C
 Mgr. Alena Koltašová SJL, ANJ, NEJ/FRJ, ETV/NBV, DEJ, OBN, BIO, MAT,  TSV, POE, ADK, TVZ, UCT, HOS, API
II. D
 Ing. Darina Lippaiová SJL, ANJ, NEJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, BIO, MAT, TSV, POE, ADK, TVZ, UCT, HOS, API
                                       Odbor (6317 M 74): Obchodná akadémia - bilingválné štúdium 
II. E
 Mgr. Ľudmila Danková SJL, ANJ, NEJ/RUJ, ETV/NBV, DEJ, OBN, BIO, MAT, INF, TSV, POE, ADK, TVZ, HOS, API, KAJ
2. ročník
Počet tried v ročníku: 5
         Odbor (6317 6): Obchodná akadémia
III. A
 RNDr. Mária Javnická SJL, ANJ, FRJ/RUJ, OBN, MAT, TSV, POE, PRN, API, PRA, ADC, ESZ, UCX, ECP, CFP, CVM, BAK, JOP
III. B
 Mgr. Nataša Csabalová SJL, ANJ, FRJ/RUJ, OBN, MAT, TSV, POE, PRN, API, PRA, ADC, ESZ, UCX, ECP, CVM, JOP, PSP
III. C
 Ing. Viera Novaková SJL, ANJ, RUJ/NEJ, OBN, MAT, TVS, POE, PRN, API, PRA, ADC, ESZ, UCX, ECP, CFP, CVM, JOP, SAI
III. D
 Ing. Alexandra Dorčáková SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TVS, POE, PRN, API, PRA, ADC, ESZ, UCX, ECP, CFP, CVM, JOP, SAI
                                        Odbor (6317 6 74): Obchodná akadémia - bilingválné štúdium
III. E
 Mgr. Ildiko Komperová SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, MAT, INF, TSV, POE, ADK, TVZ, UCT, KMU, PRN, HOS, API, KAJ
3. ročník
Počet tried v ročníku: 5
                                    Odbor (6317 6): Obchodná akadémia                           
IV. A
 Mgr. Rozsypalová Iveta SJL, ANJ, NEJ/FRJ/RUJ, TSV, POE, KMU, MEU, EKC, APM, PRA, ADC, UCX, CVM, ECP, KAJ, PSP
IV. B
 Ing. Židová Marcela SJL, ANJ, NEJ/FRJ, TSV, POE, KMU, MEU, EKC, APM, PRA, ADC, UCX, ECP, CFP, CVM, KAJ, SAI, PSP
IV. C
 Ing. Terézia Veberová SJL, ANJ, NEJ, TSV, POE, KMU, MEU, EKC, APM, PRA, ADC, UCX, ECP, CFP, CVM, KAJ, SAI
IV. D
 RNDr. Jana Gregorková SJL, ANJ, NEJ/RUJ, TSV, POE, KMU, PRN, MEU, EKC, APM, PRA, ADC, UCX, ECP, CFP, CVM, KAJ
IV. F
 Ing. Michaela Múdra 
SJL, ANJ, NEJ, TSV, POE, KMU, MEU, EKC, APM, PRA, ADC, UCX, ECP, CFP, CVM, KAJ, KNJ, SAI, PSP
                   Odbor (6317 6 74)Obchodná akadémia-bilingválné štúdium
       IV. E Mgr. Renata GrabanováSJL, ANJ, NEJ/FRJ, MAT, TSV, POE, PRN, KAJ, APM, PRA, ADC, UCX, CFP, ECP, ECP
    4. ročník                                             Počet tried v ročníku: 6
Spolu
        Počet tried na škole: 21   
Last Updated ( Jan 07, 2015 at 11:39 AM )
ISO 9001
 
 logo_iso
 
Zobraziť certifikát:
sk    en       
City & Guilds
 
logo_cg
 
ISIC
isic_oa

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.