Úvod arrow Organizácia šk.r.2014/15
 
Logo OA
Organizácia šk.r.2014/15 Print E-mail
Sep 08, 2014 at 10:39 AM

Organizácia školského roku 2014/2015

 • 1.    Školský rok 2014/2015 sa začína 1. septembra 2014. Vyučovanie sa začína 02. 09. 2014 o 08.00 h.           
 • 2.    Prvý polrok sa končí 30. januára 2015.
 • 3.    Klasifikačná porada za prvý polrok bude 27. januára 2015.
 • 4.    Druhý polrok sa začína 1. februára 2015, vyučovanie v druhom polroku sa začne 3. februára 2015.
 • 5.    Klasifikačná porada za druhý polrok bude 23. júna 2015.
 • 6.    Exkurzie (školské výlety) - najviac 2 vyučovacie dni, a to 25. a 26. 06. 2015. Neplánujeme školské výlety na sobotu a nedeľu vzhľadom na rozpočet školy. Klasifikáciu uzavrieť 19. júna 2015 do 14.00 h a odovzdať na spracovanie  výpočtovému laboratóriu.
 • 7.    Druhý polrok sa končí:                            30. júna 2015
 • 8.    Štvrťročné hodnotiace porady budú:        18. 11. 2014
                                                                             14. 04. 2015
 • 9. Deň otvorených dverí:                                29. 01. 2015                                                  
 • 10. Prijímacie skúšky na šk. rok 2015/2016    
 •   obchodná akadémia - bilingválne štúdium 6317 M 7410. 04. 2015
 •   obchodná akadémia 6317 M:      11. 05. 2015  a  14. 05. 2015                                       

Prázdniny

 • 1)  jesenné:           sa začínajú 30. 10. 2014 a končia sa 31. 10. 2014,
                                                     vyučovanie sa začína 03. 11. 2014;
 • 2)  vianočné:         sa začínajú 22. 12. 2014 a končia sa 07. 01. 2015,
                                                      vyučovanie sa začína 08. 01. 2015;
 • 3)  polročné:         sú 02. 02. 2015;
                                                      vyučovanie sa začne 03. 02. 2015;
 • 4)  jarné:                trvajú týždeň: 23. 02.  – 27. 02. 2015,
                                                      vyučovanie sa začne 02. 03. 2015;
 • 5)  veľkonočné:    sa začínajú 02. 04. 2015 a končia sa 07. 04. 2015;
                                                       vyučovanie sa začne 08. 04. 2015;
 • 6)  letné:                sa začínajú 01. 07. 2015 a končia sa 31. 08. 2015;
                                                       vyučovanie sa začína 02. 09. 2015.

 

Ukončenie štúdia

 • stanovuje § 72 - § 93 školského zákona a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.
 • Harmonogram externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ) stanoví Ministerstvo školstva SR.
 • Termín externej časti mat. skúšky zo SJL:               17. 03. 2015
 • Termín externej časti mat. skúšky z ANJ, NEJ:        18. 03. 2015
 • Termín externej časti mat. skúšky z MAT:                19. 03. 2015
 • Termín praktickej časti odbornej zložky:                  04. – 06. 05. 2015
 • Termín ústnej formy internej časti:                           18. – 22. 05. 2015
 • Termín ústnej formy internej časti-SLJ-IV.E             25. – 26. 06. 2015
 • Klasifikačná porada pre maturujúce triedy:             05. 05. 2015
 • Akademický týždeň pre maturantov začína:           11. 05. 2015
 • Rozlúčka s maturantmi:                                            07. 05. 2015

 

Termíny triednych združení rodičov

 • 23. 09. 2014                           17.00 h
 • 18. 11. 2014                           17.00 h; 17.30-18.15 h konzultácie so vš. vyučujúcimi
 • 13. 01. 2015                           17.00 h; 17.30-18.15 h konzultácie so vš. vyučujúcimi
 • 14. 04. 2015                           17.00 h; 17.30-18.15 h konzultácie so vš. vyučujúcimi
 • 09. 06. 2015                           17.00 h; 17.30-18.15 h konzultácie so vš. vyučujúcimi

Konzultačný deň: utorok  - individuálne po dohode s vyučujúcim.

Last Updated ( Sep 10, 2014 at 03:16 PM )
ISO 9001
 
 logo_iso
 
Zobraziť certifikát:
sk    en       
City & Guilds
 
logo_cg
 
ISIC
isic_oa

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.