Logo OA
Ďakujeme Metro za pomoc Print E-mail
Jul 11, 2014 at 03:12 PM

Spolupráca medzi strednou školou a reálnou firmou       metro                                                              

Cvičná firma predstavuje simuláciu reálnej firmy v školskom prostredí, kde žiaci pracujú ako zamestnanci v jednotlivých oddeleniach.

Realizáciou cvičnej firmy sa žiaci lepšie pripravujú na vstup do reálneho života a podporuje sa ich odborný a sociálny rozvoj.

Naučia sa lepšie riešiť určité situácie, ktoré sú súčasťou reálneho života. Od zamestnancov (žiakov) cvičnej firmy sa žiada zvýšená iniciatíva pri riešení čiastkových úloh, bez ktorej nie je chod firmy možný. V cvičnej firme majú právo urobiť aj chyby, z ktorých sa môžu poučiť, a ktorým sa potom môžu v reálnom živote vyhnúť.

V školskom roku 2013/2014 cvičná firma FANKO na Obchodnej akadémii, Watsonova 61 v Košiciach získala  finančnú aj nefinančnú podporu spoločnosti METRO.

Ďakujeme METRO za pomoc, ktorou výrazne prispela k prehlbovaniu vedomostí a získaniu praktických zručností a skúseností študentov cvičných firiem na našej škole.

                                   

                     obrfanko                                                 Ing. Peter Országh

 

Last Updated ( Jul 11, 2014 at 03:40 PM )
ISO 9001
 
 logo_iso
 
Zobraziť certifikát:
sk    en       
City & Guilds
 
logo_cg
 
ISIC
isic_oa

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.