Logo OA
Suhrná sprava 2 Print E-mail
Apr 11, 2014 at 01:29 PM

Zákazky presahujúce hodnotu 1000 € bez DPH

 

  • Súhrnná správa podľa § 9 ods 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie od 1.1.2015 do 31.3.2015

 

Školská jedáleň

Názov dodávateľa

Predmet zákazky

Hodnota zákazky bez DPH

Mäso J+L, Herlianska 20, 040 01 Košice

mäso a mäsové výrobky

1416,13

OVOZEL GASTRO, s.r.o., Plťová 5, 040 01 Košice

ovocie a zelenina

1919,13

Inmedia, s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen 

potraviny

3155,19

Vypracoval: Ľudmila Tkáčiková, vedúca ŠJ

 

Súhrnná správa podľa § 9 ods 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie od 1.10.2014 do 31.12.2014

Školská jedáleň  

Názov dodávateľa

Predmet zákazky

Hodnota zákazky bez DPH

Erik, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice

IČO 36177083

mäso a mäsové výrobky

3572,55

J. Trans rade s.r.o.,Jarmočná 2, 040 01 Košice  IČO 36172219

zelenina, ovocie a zemiaky

4566,47

Inmedia, s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen  IČO 36506958

potraviny

3908,16

Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26,

060 01 Kežmarok  IČO 31654363

mlieko, mliečne výrobky

1620,06

 

 Besster, s.r.o., Slovenská 17, 080 01 Prešov  IČO 36506958

potraviny

2005,90

Vypracoval: Ľudmila Tkáčiková, vedúca ŠJ

  •  Súhrnná správa podľa § 9 ods 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie od 1.4.2014 do 30.6.2014

Školská jedáleň 

Názov dodávateľa

Predmet zákazky

Hodnota zákazky bez DPH

Erik, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice

IČO 36177083

mäso a mäsové výrobky

1858,45

J. Trans rade s.r.o.,Jarmočná 2, 040 01 Košice  IČO 36172219

zelenina, ovocie a zemiaky

2320,98

Inmedia, s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen  IČO 36506958

potraviny

1611,02

 

 

 

Vypracoval: Ľudmila Tkáčiková, vedúca ŠJ

  • Súhrnná správa podľa § 9 ods 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie od 1.1.2014 do 31.3.2014

Školská jedáleň

Názov dodávateľa

Predmet zákazky

Hodnota zákazky bez DPH

Erik, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice

IČO 36177083

mäso a mäsové výrobky

1979,73

J. Trans rade s.r.o.,Jarmočná 2, 040 01 Košice  IČO 36172219

zelenina, ovocie a zemiaky

3167,95

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok  IČO 31654363

mlieko a mliečne výrobky

1129,52

Inmedia, s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen  IČO 36506958

potraviny

2462,63

Besster, s.r.o., Slovenská 17, 080 01 Prešov  IČO 36506958

potraviny

1066,83

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Ľudmila Tkáčiková, vedúca ŠJ

Last Updated ( Apr 15, 2015 at 02:36 PM )
ISO 9001
 
 logo_iso
 
Zobraziť certifikát:
sk    en       
City & Guilds
 
logo_cg
 
ISIC
isic_oa

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.