Logo OA
Súhrnná správa Print E-mail
Apr 26, 2013 at 07:36 AM

Zákazka s nízkou hodnotou

  • Súhrnná správa podľa § 102 ods 4 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie od 1.10.2013 do 31.12.2013

Názov dodávateľa

Predmet zákazky

     Hodnota zákazky  s DPH

Erik, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice

IČO 36177083

mäso a mäsové výrobky

2706,26

Inmedia, s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen  IČO 36506958

 mrazená hydina, ryby, potraviny

3247,07

J.Trans trade, s.r.o. Jarmočná 2, Košice

IČO 36172219

zelenina, ovocie, zemiaky

3635,08

Besster, s.r.o., Slovenská 17, 080 01 Prešov  IČO 36506958

potraviny

1398,71

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,

060 01 Kežmarok  IČO 31654363

mlieko a mliečne výrobky

1307,59

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Ľudmila Tkáčiková, vedúca ŠJ

  • Súhrnná správa podľa § 102 ods 4 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie od 1.4.2013 do 30.6.2013

 Školská jedáleň

Názov dodávateľa

Predmet zákazky

     Hodnota zákazky  s DPH

Erik, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice

IČO 36177083

mäso a mäsové výrobky

2264,80

Inmedia, s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen  IČO 36506958

potraviny

2188,04

J.Trans trade, s.r.o. Jarmočná 2, Košice

IČO 36172219

zelenina, ovocie, zemiaky

2883,50

Besster, s.r.o., Slovenská 17, 080 01 Prešov  IČO 36506958

potraviny

1049,30

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Ľudmila Tkáčiková, vedúca ŠJ

 

  • Súhrnná správa podľa § 102 ods 4 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie od 1.1.2013 do 31.3.2013

Školská jedáleň

Názov dodávateľa

Predmet zákazky

Hodnota zákazky s DPH

Erik, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice

IČO 36177083

mäso a mäsové výrobky

2658,48

Slovfruit, s.r.o.,Jarmočná 2, 040 01 Košice

IČO 36198871

zelenina, ovocie a zemiaky

3123,45

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok  IČO 31654363

mlieko a mliečne výrobky

1243,63

Inmedia, s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen  IČO 36506958

mrazená hydina, ryby a potraviny

2076,49

Besster, s.r.o., Slovenská 17, 080 01 Prešov  IČO 36506958

potraviny

1748,40

 

 

 

 

 

 

 Vypracoval: Ľudmila Tkáčiková, vedúca ŠJ

Last Updated ( Apr 11, 2014 at 01:42 PM )
ISO 9001
 
 logo_iso
 
Zobraziť certifikát:
sk    en       
City & Guilds
 
logo_cg
 
ISIC
isic_oa

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.