Logo OA
ISIC Print E-mail
Mar 05, 2010 at 12:47 PM

Preukaz študenta ISIC a preukaz učiteľa ITIC

logo-emtest    logo-emcard logo-euro26   logo-isic   logo-itic

 

Medzinárodný študentský identifikačný preukaz ISIC je jediný celosvetovo uznávaný doklad preukazujúci štatút študenta denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej škole. Preukazy vydáva od roku 1949 medzinárodná organizácia ISTC (International Student Travel Confederation) pod záštitou UNESCO.

ISIC = International Student Identity Card

Medzinárodný učiteľský identifikačný preukaz ITIC je jediným celosvetovo uznávaným dokladom preukazujúcim štatút učiteľa. Preukaz vydáva svetová organizácia ISIC Association pod záštitou UNESCO.
S preukazom ITIC sa môžete stať súčasťou celosvetovej komunity učiteľov, ktorí využívajú množstvo zliav a výhod. Od roku 1984, keď bol prvýkrát vydaný, sa jeho distribúcia rozšírila do viac než 40 krajín na celom svete .
 

Ak mate záujm o výdanie nového preukazu žiaka/zamestnanca siahnite si  Súhlas so spracovaním osobných údajovŽiadosť o vydanie Preukazu žiaka/zamestnanca. Vyplnené tlačiva odovzdajte na sekretariáte školy p.  Cecílii Medveckovej - sekretárke riaditeľa školy.

 V prípade straty alebo zničenia preukazu stiahnite si žiadosť o vydanie duplikátu . Vyplnenú žiadosť odovzdajte v ŠVL p. Mgr. Márii Vaľkovej.

 

KDE SA DÁ PREUKAZ ŽIAKA ISIC/EURO<26 VYUŽIŤ?

1. Zľavy a výhody na Slovensku

2. Zľavy a výhody v medzinárodnej sieti zliav ISIC
3. Zľavy a výhody v medzinárodnej sieti zliav EURO<26

Last Updated ( Jun 29, 2012 at 10:43 AM )
ISO 9001
 
 logo_iso
 
Zobraziť certifikát:
sk    en       
City & Guilds
 
logo_cg
 
ISIC
isic_oa

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.