Logo OA
Rada školy Print E-mail
Apr 16, 2009 at 08:05 AM
R a d a   š  k o l y
 

Členovia Rady školy pri Obchodnej akadémii Watsonova 61 Košice

 • 1.   Mgr. Jana ANDREJČIKOVÁ - predseda RŠ,  zástupca pedagogických  zamestnancov
 • 2.  Ingrid ORŠULOVÁpodpredseda RŠ, zástupca rodičov
 • 3.  RNDr. Mária JAVNICKÁ - tajomníka RŠ, zástupca pedagogických zamestnancov
 • 4   Ing. Dana ALEZÁROVÁ, delegovaný zástupca zriaďovateľa
 • 5.  Gabriel ČERNOTA, zástupca nepedagogických zamestnancov
 • 6.  Mária DEMKOVÁ, zástupca rodičov
 • 7. JUDr., Bc. Jozef KONKOLY, delegovaný zástupca zriaďovateľa
 • 8.  Ing. Ľudmila MAGUŠKOVÁ, delegovaný zástupca zriaďovateľa
 • 9.  Ing. Vladimír SAXA, delegovaný zástupca zriaďovateľa
 • 10. Mária PETKÁČOVÁ, zástupca rodičov
 • 11. Patrik VARGA, zástupca žiakov

 

Last Updated ( Apr 08, 2014 at 09:01 AM )
ISO 9001
 
 logo_iso
 
Zobraziť certifikát:
sk    en       
City & Guilds
 
logo_cg
 
ISIC
isic_oa

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.