Logo OA

Triedy 2008/2009 Print E-mail
Sep 08, 2008 at 11:08 AM

Prehľad tried na škole za školský rok 2008/2009

Triedy 2007/2008
Triedy 2006/2007
Triedy 2005/2006
Triedy 2004/2005
Triedy 2003/2004

Denné štúdium a Denné pomaturitné štúdium
Odbor (6317 6): Obchodná akadémia - Denné štúdium
Trieda
Triedný učiteľ Vyučovacie predmety
1. A
 Mgr. Ľudmila Danková
SJL, ANJ, NEJ, ETI/NAB, DEJ, OBN, CLP, MAT, INF, TEV, POE, ADK, TOV, HOG, API, HVS
1. B
 Mgr. Nataša Csabalová
SJL, ANJ, NEJ/FRJ, ETI/NAB, DEJ, OBN, CLP, MAT, INF, TEV, POE, ADK, TOV, HOG, API, HVS
1. C
 Mgr. Alena Koltášová SJL, ANJ, NEJ/FRJ, ETI/NAB, DEJ, OBN, CLP, MAT, INF, TEV, POE, ADK, TOV, HOG, API, HVS
1. D
 Ing. Darina Lippaiová SJL, ANJ, NEJ/FRJ, ETI/NAB, DEJ, OBN, CLP, MAT, INF, TEV, POE, ADK, TOV, HOG, API, HVS
1. E
 Ing. Alexandra Dorčáková
SJL, ANJ, NEJ, ETI/NAB, DEJ, OBN, CLP, MAT, INF, TEV, POE, ADK, TOV, HOG, API, HVS
1. F
 RNDr. Mária Javnická
SJL, ANJ, NEJ, ETI/NAB, DEJ, OBN, CLP, MAT, INF, TEV, POE, ADK, TOV, HOG, API, HVS
1. ročník
Počet tried v ročníku: 6
2. A
 Mgr. Rozsypalová Iveta SJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, TOV, SPK
2. B
 JUDr. Danka Minčíková SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, TOV, SPK
2. C
 Mgr. Kompérová Ildikó SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, TOV, SPK
2. D
 Ing. Židová Marcela SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, TOV, SPK
2. E
 Ing. Nováková Viera SJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, TOV, SPK
2. F
 Mgr. Alica Lorenoviczová SJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, TOV, SPK
     2. G  Mgr. Jana FarkašováSJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, TOV, SPK
2. ročník
Počet tried v ročníku: 7
3. A
 Ing. Múdra Michaela SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, cfa, cvm, kaj
3. B
 Ing. Veberová Terézia SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, cfa, cvm, kaj
3. C
 Mgr. Tatárová  Eva SJL, ANJ, FRJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, cfa, cvm, kaj
3. D
 Mgr. Šimonová Miriam SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, bak, cfa, kaj, cvm
3. E
 Ing. Čorbová Lýdia SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, cfa, cvm, kaj, knj
3. F
 Mgr. Viera Áronová SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, cvm, bak, kaj
3. ročník
Počet tried v ročníku: 6
4. A
 Ing. Ladíková Iveta SJL, ANJ, NEJ, MAT,TEV, POE, UCT, ADK, UVM, EKC, PRA, cfa, mas, cvm, kaj
4. B
 Ing. Gerendová Danka SJL, ANJ, NEJ, MAT, TEV, POE, UCT, ADK, UVM, EKC, PRA, ais, cfa, kaj, knj
4. C
 Ing. Marčoková Angelika SJL, ANJ, FRJ, MAT, TEV, POE, UCT, ADK, UVM, EKC, PRA, ais, cfa, cvm, kaj
4. D
 Ing. Fazekašová Tatiana SJL, ANJ, NEJ, MAT TEV, POE, UCT, ADK, UVM, EKC, PRA, bak, cfa, mas, kaj
4. E
 Ing. Gajdošová Beáta SJL, ANJ, NEJ, MAT, TEV, POE, UCT, ADK, UVM, EKC, PRA, mas, cvm, kaj, knj, cfa
4. F
 Mgr. Andrejčiková Jana SJL, ANJ, NEJ, MAT, TEV, POE, UCT, ADK, UVM, EKC, PRA, ais, kaj, bak, cvm
4. ročník
Počet tried v ročníku: 6
Spolu
Počet tried na škole: 25
Last Updated ( Sep 08, 2008 at 12:23 PM )
ISO 9001
 
 logo_iso
 
Zobraziť certifikát:
sk    en       
City & Guilds
 
logo_cg
 
ISIC
isic_oa
Ankety
Od 29. 09. 2014 sme spustili pilotnú prevádzku školskej jedálne. Vyjadrite svoju spokojnosť
  
V súvislosti s reorganizáciou stravovania v školskej jedálni ma vystihuje nasledovné:
  

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.