Logo OA

Triedy 2007/2008 Print E-mail
Oct 19, 2007 at 12:00 AM

Prehľad tried na škole za školský rok 2007/2008 

Triedy 2006/2007
Triedy 2005/2006
Triedy 2004/2005
Triedy 2003/2004 

Denné štúdium a Denné pomaturitné štúdium
Odbor (6317 6): Obchodná akadémia - Denné štúdium
Trieda
Triedný učiteľ Vyučovacie predmety
1. A
 Mgr. Rozsypalová Iveta
SJL, ANJ, NEJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, API, HOG, ADK, TOV
1. B
 JUDr. Danka Minčíková
SJL, ANJ, NEJ/FRJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, API, HOG, ADK, TOV
1. C
 Mgr. Kompérová Ildikó
SJL, ANJ, NEJ/FRJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, API, HOG, ADK, TOV
1. D
 Ing. Židová Marcela
SJL, ANJ, NEJ/FRJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, API, HOG, ADK, TOV
1. E
 Ing. Nováková Viera
SJL, ANJ, NEJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, API, HOG, ADK, TOV
1. F
 Mgr. Alica Lorenoviczová
SJL, ANJ, NEJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, API, HOG, ADK, TOV
1. G
 Mgr. Jana Farkašová
SJL, ANJ, NEJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, API, HOG, ADK, TOV
1. ročník
Počet tried v ročníku: 7
2. A
 Ing. Múdra Michaela SJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HOS, TOV, SPK
2. B
 Ing. Veberová Terézia SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HOS, TOV, SPK
2. C
 Mgr. Tatárová  Eva SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HOS, TOV, SPK, ONV
2. D
 Mgr. Šimonová Miriam SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HOS, TOV, SPK, ONV
2. E
 Ing. Čorbová Lýdia SJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HOS, TOV, SPK
2. F
 Mgr. Viera Áronová
SJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HOS, TOV, SPK
2. ročník
Počet tried v ročníku: 7
3. A
 Ing. Ladíková Iveta SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, cfa, cvm, kaj
3. B
 Ing. Gerendová Danka SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, cfa, kaj, knj
3. C
 Ing. Marčoková Angelika SJL, ANJ, FRJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, cfa, cvm, kaj
3. D
 Ing. Fazekašová Tatiana SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HOS, PRN, SPK, PRA, bak, cfa, kaj
3. E
 Ing. Gajdošová Beáta SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, cfa, cvm, kaj, knj
3. F
 Mgr. Andrejčiková Jana SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, cvm, bak, kaj
3. ročník
Počet tried v ročníku: 6
4. A
 Mgr. Augustinská Silvia SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, cfa, mas, psp, cvm, kaj
4. B
 PaedDr. Ivan Peter SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, cfa, cvm, kaj, hgs, das
4. C
 Mgr. Koltášová Alena SJL, ANJ, FRJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, cfa, cvm, hgs, kaj
4. D
 Mgr. Demská Andrea SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, cfa, mas, psp, kaj
4. E
 Ing. Sobotová Eva SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, cvm, das, knj, psp
4. F
 Ing. Chovancová Oľga SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, ais, ckaj, knej, psp
4. ročník
Počet tried v ročníku: 6
Spolu
Počet tried na škole: 25
Last Updated ( Oct 24, 2007 at 09:14 AM )
ISO 9001
 
 logo_iso
 
Zobraziť certifikát:
sk    en       
City & Guilds
 
logo_cg
 
ISIC
isic_oa
Ankety
Od 29. 09. 2014 sme spustili pilotnú prevádzku školskej jedálne. Vyjadrite svoju spokojnosť
  
V súvislosti s reorganizáciou stravovania v školskej jedálni ma vystihuje nasledovné:
  

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.