Logo OA
Poďakovanie za podporu projektu Print E-mail
Jun 13, 2007 at 09:05 AM

Cvičné firmy na Obchodnej akadémii, Watsonova 61 v Košiciach

 Most medzi teóriou a praxou

Cvičná firma umožňuje spojením teórie a praxe získať účastníkom projektu kľúčové kompetencie, ako je tímovosť, samostatnosť, zodpovednosť, schopnosť prezentácie výsledkov, orientovanie v hospodárskej praxi, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou úspešného uplatnenia sa absolventa na trhu práce.

Cvičná firma je zariadená ako reálna firma a prostredníctvom komunikácie s inými cvičnými firmami umožňuje získať nielen teoretické vedomosti  ale aj praktické zručnosti a návyky potrebné pre prácu v reálnej firme.

 V školskom roku 2006/2007 učitelia odborných predmetov vypracovali projekt “Cvičné firmy na Obchodnej akadémii, Watsonova 61 v Košiciach - Most medzi teóriou a praxou„, ktorý získal  finančnú podporu Slovenskej sporiteľne a. s.

Realizácia projektu je zameraná na niekoľko kľúčových oblastí v činnosti cvičných firiem na Obchodnej akadémii Watsonova 61 v Košiciach :

  • Podpora pri usporiadaní 4. medzinárodného veľtrhu CF krajín V4 v Košiciach – október 2007 – hlavný partner  
  • Podpora vybavenia AULY – organizácia sprievodného seminára veľtrhu CF, prezentácií CF / november – jún 2007 / 
  • Podpora účasti CF na medzinárodnom veľtrhu CF v zahraničí – v Prahe ČR – marec 2007

Ďakujeme Slovenskej sporiteľni, a.s. za pomoc, ktorou výrazne prispela k prehlbovaniu vedomostí a získaniu praktických zručností a medzinárodných skúseností študentov cvičných firiem na našej škole.

          Image    Image             

 

 

 

 

Last Updated ( Jun 15, 2007 at 08:22 AM )
ISO 9001
 
 logo_iso
 
Zobraziť certifikát:
sk    en       
City & Guilds
 
logo_cg
 
ISIC
isic_oa

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.