Logo OA

Obchodná akadémia
Prenájom - Bufet
Aug 07, 2015 at 12:00 AM

Zámer na prenájom nebytových priestorov
na ulici Watsonova  61 v Košiciach
 

Obchodná akadémia , Watsonova 61 v Košiciach ako správca majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, v zmysle §9a ods. 1, písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ponúka na prenájom nebytové priestory v objekte hlavnej školskej budovy Obchodnej akadémie na Watsonovej ulici č. 61 v Košiciach (budova so súpisným č. 1942, na parcele č. 1409, katastrálne územie Severné mesto, zapísaná na LV č. 9344), a to na dobu neurčitú od 01.10.2015 za účelom  prevádzkovania školského bufetu za nájomné minimálne vo výške 80 €/m2/rok (plus prevádzkové náklady) v zmysle Pravidiel prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice a Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja. Nebytový priestor sa nachádza na prízemí budovy o výmere 20 m2 s možnosťou používania sociálnych zariadení.

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na adresu:   

             Obchodná akadémia
           Watsonova 61
           040 01 Košice
,   

v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označených heslom „Bufet - súťaž NEOTVÁRAŤ“. Posledný deň prijímania ponúk: 28.08.2015, do 12.00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk, budú všetky jeho ponuky zo zámeru na prenájom vylúčené.
Last Updated ( Aug 07, 2015 at 10:47 AM )
Read more...
Podnikateľský plán 2015
May 25, 2015 at 12:00 AM

VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA SÚŤAŽE

„O NAJLEPŠÍ PODNIKATEĽSKÝ PLÁN“

 

Na základe predložených prác a samotných prezentácií žiakov odborná porota stanovila nasledovné poradie:

 

  • 1.    miesto       „AREÁL V RAJI“               Stredná ekonomická škola Spišská Nová Ves

hipoterapeutické centrum

autori:              Simona Sabovčíková 

                       Dominika Novottová

  • 2.  miesto       „AUTOKINO CARIX“        Obchodná akadémia Rožňava

autor:              Iveta Lörinczová

  • 3.  miesto       „FEELFORS“                     Obchodná akadémia Michalovce

výroba ozdobných predmetov a pochutín

autori:             Martina Sabová

                       Karina Feninová

 

Last Updated ( May 25, 2015 at 02:40 PM )
Read more...
Výsledky-OA-PP-ďalší
May 20, 2015 at 12:00 AM

Uchádzači prijatí po zasadnutí prijímacej komisie

dňa 19. 05. 2015

odbor: 6317 M obchodná akadémia
 
  • Riaditeľ školy pozýva po zasadnutí prijímacej komisie dňa 19. 05. 2015 na zápis ďalších prijatých uchádzačov.
  • Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční 22. mája 2015 a 25. mája 2015 v čase od 10.00 do 16.00 h.
  • Počas zápisu bude prebiehať fotenie prijatých uchádzačov na študentskú kartu ISIC.
Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 4 of 66
ISO 9001
 
 logo_iso
 
Zobraziť certifikát:
sk    en       
City & Guilds
 
logo_cg
 
ISIC
isic_oa
Ankety
Od 29. 09. 2014 sme spustili pilotnú prevádzku školskej jedálne. Vyjadrite svoju spokojnosť
  
V súvislosti s reorganizáciou stravovania v školskej jedálni ma vystihuje nasledovné:
  

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.